UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2015 року  /  НКРЕКП, Постанова від 21.05.2015 № 1581 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і форм для подання запиту на отримання публічної інформації"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.07.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

21.05.2015                   № 1581

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

11.06.2015 за № 694/27139

 

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і форм для подання запиту на отримання публічної інформації

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити:

1.1. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та  комунальних послуг, що додається.

1.2. Форму для подання запиту на отримання публічної інформації фізичними особами, що додається.

1.3. Форму для подання запиту на отримання публічної інформації юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи, що додається.

2. Розмістити цю постанову на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 лютого 2012 року  № 118 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, і форми для подання запиту на отримання публічної інформації», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12 березня 2012 року за № 384/20697 (із змінами), та постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 03 лютого 2012 року № 13 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і форм для подання запиту на отримання публічної інформації», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 281/20594.

4. Юридичному департаменту в установленому порядку забезпечити  подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В.о. Голови Комісії                                         Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

21.05.2015 № 1581

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

11.06.2015 за № 694/27139

 

Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та  комунальних послуг

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та  комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

1.4. Доступ до публічної інформації НКРЕКП забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 

II. Складання та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до НКРЕКП із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, чи стосується ця інформація його особисто чи ні без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до НКРЕКП в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, через офіційний веб-сайт НКРЕКП, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації, затверджені НКРЕКП (далі – форми запитів).

2.7. Форми запитів розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕКП та на інформаційному стенді в адміністративній будівлі НКРЕКП за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19.

Запитувач може отримати форму запиту у відділі документообігу та архівної справи Управління документального забезпечення адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19, кабінет № 102.

2.8. Запитувач може заповнити форми запиту безпосередньо на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

2.9. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефоном, телефаксом, електронною поштою.

2.10. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відділу документообігу та архівної справи Управління документального забезпечення, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЕКП.

2.11. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник відділу документообігу та архівної справи Управління документального забезпечення, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЕКП, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування НКРЕКП, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Директор Юридичного департаменту                                    В.Морозова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

21.05.2015 № 1581

 

ФОРМА

для подання запиту на отримання публічної інформації фізичними особами

 

Запит на отримання публічної інформації фізичними особами

Розпорядник інформації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах  енергетики та комунальних послуг 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19

Прізвище, ім'я, по батькові запитувача, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

 

Поштою

(вказати поштову адресу)

Телефаксом

(вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати e-mail)

За телефоном

(вказати номер телефону)

(необхідне підкреслити)

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано ____________________________________________

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розміщується на офіційному веб-сайті www.nerc.gov.ua.

2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19;

на електронну адресу: public.info@nerc.gov.ua;

факсом: (044) 277-30-47;

за телефонами: (044) 204-48-27, 204-48-94.

3. Запит на інформацію може бути поданий особисто через відділ документообігу та архівної справи Управління документального забезпечення НКРЕКП за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19, кабінет № 102, з 9.00 до 18.00, у п'ятницю – з 9.00 до 16.45, крім вихідних та святкових днів.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувач із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено в разі, коли:

1) НКРЕКП не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримані вимоги щодо складання та подання запиту на інформацію, передбачені частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Директор Юридичного департаменту                                    В.Морозова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

21.05.2015 № 1581

 

ФОРМА

для подання запиту на отримання публічної інформації  юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи

 

Запит на отримання публічної інформації юридичними  особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи

Розпорядник інформації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19

Найменування та прізвище, ім'я, по батькові представника запитувача (для об’єднань громадян без статусу юридичної особи), найменування юридичної особи, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

 

Поштою

(вказати поштову адресу)

Телефаксом

(вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати e-mail)

За телефоном

(вказати номер телефону)

(необхідне підкреслити)

 

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано _____________________________________________________

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розміщується на офіційному веб-сайті www.nerc.gov.ua.

2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19;

на електронну адресу: public.info@nerc.gov.ua;

факсом: (044) 277-30-47;

за телефонами: (044) 204-48-27, 204-48-94.

3. Запит на інформацію може бути поданий особисто через відділ документообігу та архівної справи Управління документального забезпечення НКРЕКП за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19, кабінет № 102, з 9.00 до 18.00, у п'ятницю – з 9.00 до 16.45, крім вихідних та святкових днів.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувача повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено в разі, коли:

1) НКРЕКП не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримані вимоги щодо складання та подання запиту на інформацію, передбачені частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Директор Юридичного департаменту                                    В.Морозова

 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 03.07.2015, № 50, ст. 1637

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)