UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Теплова енергія та гаряче водопостачання
Головна сторінка  /  Теплова енергія та гаряче водопостачання  /  Питання – відповіді  /  Споживач звернувся з пропозицією створити регіональні комісії для встановлення тарифів на комунальні послуги для того, щоб була можливість узгоджувати тарифи з органами місцевого самоврядування та мешканцями регіонуверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 28.02.20170
Дата оновлення:18.03.2019

Споживач звернувся з пропозицією створити регіональні комісії для встановлення тарифів на комунальні послуги для того, щоб була можливість узгоджувати тарифи з органами місцевого самоврядування та мешканцями регіону 

 

Відповідь: 

 

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про природні монополії» (далі – Закон) державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 цього Закону, здійснюється національними комісіями регулювання природних монополій, які утворюються і функціонують відповідно до Закону з особливостями, встановленими законом.

 

У випадках, встановлених законом, державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій може здійснюватися органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Якщо діяльність суб'єктів природних монополій, яка підлягає регулюванню згідно з Законом, спрямована на задоволення потреб окремого регіону, то функції державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, визначені Законом, можуть бути делеговані в установленому порядку Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з наданням їм повноважень, передбачених статтею 14 Закону.

 

Відповідно до статті 5 Закону діяльність суб'єктів природних монополій, підлягає регулюванню, зокрема у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, транспортування теплової енергії. Відповідно до статті 6 Закону до суміжних ринків, що регулюються, належать, крім іншого, виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона використовується виключно для внутрішньовиробничих потреб) в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва теплової енергії (ліцензійними умовами) та постачання теплової енергії.

 

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статтею 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», НКРЕКП відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює ліцензування видів господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, передбачених законом, встановлює тарифи на теплову енергію, комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП та контролює додержання ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності.

 

Статтею 161 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що до повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання належить ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами) та здійснення відповідно до своєї компетенції контролю за додержанням ліцензійних умов.

 

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій формуються і затверджуються центральними органами виконавчої влади, національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах, та органами місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених законом.

 

Разом з тим, відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються НКРЕКП), транспортні та інші послуги.

 

НКРЕКП та органи місцевого самоврядування встановлюють своїм ліцензіатам тарифи на теплову енергію для певної категорії споживачів, на основі яких, за розрахунками здійснених ліцензіатами економічно обґрунтованих витрат, в свою чергу встановлюються тарифи на комунальні послуги ліцензіатам – виконавцям (виробникам) цих послуг.

 

З метою врегулювання особливостей провадження діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання відповідно до вимог діючого законодавства, з урахуванням концепції децентралізації і дерегуляції владних повноважень та її реалізації шляхом передачі частини таких повноважень на місцевий рівень, НКРЕКП прийнято постанову від 22.03.2017 № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання», якою затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (далі – Ліцензійні умови).

 

НКРЕКП згідно із Ліцензійними умовами здійснює ліцензування:

 

- господарської діяльності з виробництва теплової енергії суб'єктів господарювання у разі, якщо суб'єкт господарювання:

 

провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), якщо заявлений (фактичний згідно із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії у наступному (минулому) календарному році перевищуватиме (перевищував) 170 тисяч Гкал та якщо суб'єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують більше ніж 90 % від загального обсягу реалізованої теплової енергії;

 

провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках.

 

провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії (у тому числі на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, крім установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), якщо сумарний заявлений (фактичний згідно із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії у наступному (минулому) календарному році перевищуватиме (перевищував) 170 тисяч Гкал, та діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують більше ніж  90 % від загального обсягу реалізованої теплової енергії.

 

 

- господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами:

 

 

якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг транспортування теплової енергії в наступному (минулому) календарному році перевищуватиме (перевищував) 145 тисяч Гкал та якщо суб'єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують більше ніж 90 % від загального обсягу реалізованої теплової енергії.

 

 

- господарської діяльності з постачання теплової енергії суб'єктів господарювання:

 

якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг постачання теплової енергії на підставі договору (договорів) у наступному (минулому) календарному році перевищуватиме (перевищував) 145 тисяч Гкал при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують більше ніж 90 % від загального обсягу реалізованої теплової енергії.

 

Таким чином, розширено повноваження місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування відповідно в частині ліцензування господарської діяльності та встановлення тарифів у сфері теплопостачання.

 

З метою досягнення балансу інтересів споживачів, ліцензіатів НКРЕКП і держави, забезпечення безперешкодного доступу споживачів, замовників, ліцензіатів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських організацій, засобів масової інформації та інших заінтересованих осіб до інформації та їх обізнаності на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 затверджено Порядок проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яким визначено процедуру організації та проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП, зокрема з питань встановлення цін (тарифів).

 

Відповідно до вказаного Порядку, схваленню, оприлюдненню та встановленню тарифів передує:

  • здійснення ліцензіатами відповідних розрахунків;
  • оприлюднення ними (ліцензіатами) на своїх офіційних веб-сайтах повідомлень та обґрунтувань щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення та затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них, з метою отримання зауважень та пропозицій, строків, протягом яких приймаються зауваження і пропозиції, адрес на які необхідно їх надсилати;
  • організація проведення відкритого обговорення на місцях (забезпечення приміщення, надсилання листів-запрошень місцевим органам);
  • оформлення за результатами обговорення протоколу, який надсилається до центрального офісу НКРЕКП разом із заявою та комплектом матеріалів на встановлення тарифів.

Механізм формування та встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання визначається Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженим постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 377 (далі – Порядок), Процедурою встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та Процедурою встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженими постановами НКРЕКП від 31.03.2016 №№ 528, 529 відповідно.

 

Згідно з вимогами Порядку ліцензіат самостійно розраховує тарифи і надає до НКРЕКП заяву з відповідними розрахунковими і підтвердними матеріалами. НКРЕКП на засіданнях, які проходять у формі відкритих слухань, у присутності, зокрема, представників органів місцевого самоврядування, розглядає питання схвалення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.

 

На засіданнях НКРЕКП усі бажаючі можуть висловити свою думку та дати слушні зауваження і пропозиції, які при їх доцільності враховуються. Проекти схвалених постанов на виконання частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розміщуються на офіційному сайті НКРЕКП. Протягом періоду розміщення зазначених проектів постанов всі бажаючи та заінтересовані сторони, у тому числі громадськість має змогу надавати пропозиції та зауваження щодо схвалених тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води.

 

Водночас, після схвалення тарифів на відкритому засіданні, НКРЕКП надсилає відповідні листи органам місцевого самоврядування з метою отримання їх позиції та узгодження тарифів на теплову енергію для потреб населення та тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, оскільки відповідно до вимог законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» органи місцевого самоврядування мають суттєвий вплив на структуру тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, зокрема, у частині:

 

- затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контролю за їх дотриманням; 

 

- забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості; 

 

- погодження інвестиційних програм;

 

- погодження температурних графіків роботи теплових мереж;

 

- розгляду і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

 

- встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

 

- прийняття рішень щодо надання, відповідно до чинного законодавства, пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

 

- встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

 

Після отримання офіційної позиції органів місцевого самоврядування щодо рівня схвалених НКРЕКП тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води питання щодо їх встановлення розглядається на відкритому засіданні НКРЕКП.

 

Таким чином, НКРЕКП діє відповідно до вимог чинного законодавства щодо забезпечення прозорості та відкритості процедури встановлення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води.

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)