UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Запобігання проявам корупції  /  Заходи щодо запобігання корупції  /  Плани заходів НКРЕКП щодо запобігання корупції  /  План заходів НКРЕКП щодо запобігання корупції на 2017 рікверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 14.02.20170

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Керівник апарату НКРЕКП

___________ С.Христюк

«03» січня 2017 року

 

ПЛАН

заходів щодо запобігання корупції в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на 2017 рік

 

 

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Завдання і заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

1. Забезпечення доброчесності на публічній службі

1.1.

Забезпечення якісного та прозорого добору і розстановки кадрів шляхом  проведення конкурсного відбору відповідно до вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання  корупції»  та за результатами проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави

Постійно

Управління роботи з персоналом

 

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

1.2.

Організація підвищення кваліфікації державних службовців з питань антикорупційного законодавства, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

Постійно

Управління роботи з персоналом

 

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

 

Керівники самостійних структурних підрозділів

1.3.

Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства

У разі виявлення таких фактів

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

 

Керівники самостійніх структурних підрозділів

1.4.

Ведення обліку працівників НКРЕКП, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

1.5.

Інформування правоохоронних органів у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками НКРЕКП

У разі виявлення таких фактів

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

1.6.

Проведення перевірки на наявність у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень

По надходженню

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

1.7.

Виконання вимог антикорупційного законодавства та забезпечення прозорості при проведенні процедури закупівлі  товарів та послуг в НКРЕКП

Постійно

Тендерний комітет

 

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

2. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян до інформації про діяльність НКРЕКП

2.1.

Організація кваліфікованого, своєчасного, повного та об’єктивного розгляду звернень і запитів, що надходять до НКРЕКП відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації».

Постійно

Керівники самостійних структурних підрозділів

 

Управління адміністративної діяльності

 

Сектор контролю за виконавською дисципліною

2.2.

Забезпечення своєчасного реагування на повідомлення про факти корупційних правопорушень, вчинених працівниками НКРЕКП та інформування громадськості про результати такого реагування

У разі отримання повідомлень

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

2.3.

Інформаційна підтримка офіційного веб-сайту НКРЕКП та регулярне наповнення його інформаційними матеріалами з актуальних питань основних напрямів діяльності Комісії

Постійно

Відділ інформації та комунікацій з громадськістю

 

Самостійні структурні підрозділи

2.4.

Оприлюднення проекту кошторису НКРЕКП на офіційному веб-сайті НКРЕКП, забезпечення його відкритого обговорення

Не пізніше 1 червня 2017 року

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

 

Відділ інформації та комунікацій з громадськістю

2.5.

Забезпечення перегляду на офіційному веб-сайті НКРЕКП онлайн-трансляції засідань, які проводяться у формі відкритих слухань, та доступу до архіву їх записів

Постійно

Управління інноваційних технологій

2.6.

Залучення до відкритих слухань представників суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських організацій, засобів масової інформації та інших заінтересованих осіб

Постійно

Відділ інформації та комунікацій з громадськістю

 

Самостійні структурні підрозділи

3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

3.1.

Забезпечення за результатами аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні

Постійно

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

4. Формування громадської підтримки дій у запобіганні і протидії корупції

4.1.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП інформації про заходи щодо запобігання і протидії корупції

 

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Відділ інформації та комунікацій з громадськістю

5. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні

та протидії корупції (викривачі)

5.1.

Забезпечення технічних можливостей внесення повідомлень про корупцію, зокрема через офіційний веб-сайт НКРЕКП та засоби зв’язку

Постійно

Відділ інформації та комунікацій з громадськістю

 

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

ІІ. Забезпечення фінансового контролю

1.

Надання методологічної та консультативної допомоги державним службовцям НКРЕКП щодо заповнення та подання електронних декларацій

Постійно

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

2.

Підготовка довідок про доходи, одержані працівниками НКРЕКП за відповідний період, з метою їх використання при заповненні електронних декларацій 

Постійно

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

3.

Перевірка подання електронних декларацій державними службовцями на предмет дотримання термінів подачі та наявності конфлікту інтересів

По закінченню терміну подачі декларації 

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

 

Управління роботи з персоналом

4.

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

В день звільнення

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

 

Управління роботи з персоналом

ІІІ. Проведення роз’яснювальної та інформаційної роботи щодо запобігання корупції

1.

Організація роботи, спрямованої на забезпечення доброчесності на державній службі, додержання працівниками НКРЕКП правил етичної поведінки, неприпустимість вчинення ними корупційних діянь, кримінальної та адміністративної відповідальності державних службовців за корупціні порушення шляхом проведення тренінгів, занять та роз’яснювальної роботи щодо  антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

 

Керівники самостійних структурних підрозділів

2.

Надання працівникам НКРЕКП методологічної та консультативної допомоги щодо дотримання положень антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

3.

Ознайомлення державних службовців НКРЕКП зі змінами, що вносяться до діючого законодавства з питань запобігання корупції

Постійно

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

4.

Участь у нарадах, семінарах, конференціях, засіданнях круглого столу та інших заходах з питань запобігання та протидії корупції

Постійно

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)