UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Публічна інформація
Головна сторінка  /  Публічна інформація  /  Порядок складання запитуверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 29.09.20140
Дата оновлення:03.07.2015

Відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється при виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затвердженого постановою НКРЕКП від 21.05.2015 № 1582  

 

Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

(затверджений постановою НКРЕКП від 21.05.2015 № 1581 та зареєстрований в Мін'юсті 11.06.2015 за № 694/27139)

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та  комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

1.4. Доступ до публічної інформації НКРЕКП забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 

II. Складання та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до НКРЕКП із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, чи стосується ця інформація його особисто чи ні без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до НКРЕКП в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, через офіційний веб-сайт НКРЕКП, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації, затверджені НКРЕКП (далі – форми запитів).

2.7. Форми запитів розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕКП та на інформаційному стенді в адміністративній будівлі НКРЕКП за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19.

Запитувач може отримати форму запиту у відділі документообігу та архівної справи Управління документального забезпечення адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19, кабінет № 102.

2.8. Запитувач може заповнити форми запиту безпосередньо на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

2.9. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефоном, телефаксом, електронною поштою.

2.10. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відділу документообігу та архівної справи Управління документального забезпечення, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЕКП.

2.11. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник відділу документообігу та архівної справи Управління документального забезпечення, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЕКП, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування НКРЕКП, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)