Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:04.08.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

15.07.2020                    № 22

 

Про внесення змін до Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 липня 2012 року № 869, НАКАЗУЮ:

 

Внести до Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженого наказом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 2019 року № 52 такі зміни:

1. Підпункт 1.19 пункту 1 Завдання 0401 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.20 – 1.47 вважати відповідно підпунктами 1.19 – 1.46.

2. У графі «Термін виконання» підпунктів 1.1, 1.5, 1.17, 1.18, 1.19, 1.41, 1.42 пункту 1 Завдання 0401, підпункту 3.9 пункту 3 Завдання 0403 та підпункту 4.5 пункту 4 Завдання 0404 цифру і слово "І півріччя" замінити цифрою і словом «ІІ півріччя».

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

[повернутись]