Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:16.07.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

15.07.2020                    № 1422

 

Про накладення штрафу на АТ «КИЇВГАЗ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 15 липня 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від 24 червня 2020 року № 237, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 29 квітня 2020 року № 887 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «КИЇВГАЗ» та посвідчення про проведення позапланової виїзної перевірки від 29 травня 2020 року № 189, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03346331) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме пункту 4 частини другої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» у частині неподання або несвоєчасного надання звітності, передбаченої цим Законом, а також подання недостовірної інформації в такій звітності;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, а саме розділу І  Плану розвитку газорозподільної системи АТ «КИЇВГАЗ» на 2019 – 2028 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 листопада 2018 року № 1557 (далі – розділ I (2019 рік) Плану розвитку);

підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення з оператором газотранспортної системи договору транспортування природного газу відповідно до Типового договору транспортування природного газу, затвердженого НКРЕКП.

 

Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,  статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф на  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ» у розмірі 153 000 (сто п`ятдесят три тисячі) гривень за порушення Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме пункт 4 частини другої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» у частині неподання або несвоєчасного надання звітності, передбаченої цим Законом, а також подання недостовірної інформації в такій звітності;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, а саме розділу І (2019 рік) Плану розвитку.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої   статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ» забезпечити:

1) у строк до 15 вересня 2020 року наявність укладеного з оператором газотранспортної системи договору транспортування природного газу відповідно до Типового договору транспортування природного газу, затвердженого НКРЕКП;

2) у строк до 15 вересня 2020 року подання до НКРЕКП Інвестиційної програми АТ «КИЇВГАЗ» на 2020 рік (I розділ Плану розвитку газорозподільної системи АТ «КИЇВГАЗ» на 2020 – 2029 роки), в якій передбачити додаткові заходи на загальну суму 39,3 тис. грн (без ПДВ) за рахунок коштів економії, яка виникла при виконанні заходів Інвестиційної програми АТ «КИЇВГАЗ» на 2019 рік;

3) у строк до 31 грудня 2020 року  завершення фактичного виконання (фінансування та освоєння) заходів Інвестиційної програми АТ «КИЇВГАЗ» на 2019 рік  (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства АТ «КИЇВГАЗ») на суму 16 848,9 тис. грн (без ПДВ) та надати копії актів виконаних робіт до НКРЕКП на загальну суму 58 687,9 тис. грн (без ПДВ);

4) в інвестиційній програмі на 2021 рік передбачити додаткові заходи за рахунок 100 % економії коштів, передбачених структурою тарифу у 2019 році, для покриття витрат на виробничо-технологічні витрати та втрати і власні потреби на загальну суму 48 403,8 тис. грн як додаткове джерело фінансування інвестиційної програми у строки, визначені розділом IV Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494.

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини  другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» при перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкт рішення:

1) щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги розподілу природного газу для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ» відповідно до затвердженої методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу з урахуванням:

перевищення вартості заходів Інвестиційної програми АТ «КИЇВГАЗ» на 2019 рік понад 5% у порівнянні з плановою вартістю у сумі 404,4 тис. грн (без ПДВ),

виконання незатверджених заходів Інвестиційної програми АТ «КИЇВГАЗ» на 2019 рік у сумі 195,6 тис. грн (без ПДВ);

2) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 39,3 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВГАЗ» до НКРЕКП Інвестиційної програми АТ «КИЇВГАЗ» на 2020 рік (розділ І Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки АТ «КИЇВГАЗ»), зазначеної в підпункті 2 пункту 2 постановляючої частини цієї постанови;

3) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 58 687,9 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання та/або ненадання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВГАЗ» до НКРЕКП копій актів виконаних робіт, зазначених у підпункті 3 пункту 2 постановляючої частини цієї постанови;

4) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 48 403,8 тис. (без ПДВ) у разі неподання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВГАЗ» до НКРЕКП Інвестиційної програми газорозподільного підприємства на 2021 рік, в якій передбачено додаткові заходи на суму коштів, зазначених у підпункті 4 пункту 2 постановляючої  частини цієї постанови.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

[повернутись]