Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:19.03.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

14.03.2018                   8

 

Про затвердження Звіту про виконання заходів, передбачених Річним планом роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 липня  2012 року № 869, НАКАЗУЮ:

 

Затвердити Звіт про виконання заходів, передбачених Річним планом роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік, затвердженим наказом НКРЕКП від 26 грудня 2016 року № 220, що додається.

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

14.03.2018 № 8

 

ЗВІТ

про виконання заходів, передбачених Річним планом роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік, затвердженим наказом НКРЕКП від 26 грудня 2016 року № 220

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний виконавець

Форма завершення заходу

Стан виконання

1

Завдання 0401. Здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу, перероблення та захоронення побутових відходів

1.1

Захід. Розроблення та забезпечення прийняття Порядку контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері енергетики та ліцензійних умов і відповідних уніфікованих актів перевірки

Наступний місяць після затвердження НКРЕКП відповідних ліцензійних умов

Департамент ліцензійного контролю

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері енергетики та ліцензійних умов і відповідних уніфікованих актів перевірки»

Захід перенесено на ІІ квартал 2018 року відповідно до п. 1.1 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

1.2

Захід. Розроблення та забезпечення прийняття Порядку контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері комунальних послуг та ліцензійних умов і відповідних уніфікованих актів перевірки

Наступний місяць після затвердження НКРЕКП відповідних ліцензійних умов

Департамент ліцензійного контролю

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері комунальних послуг та ліцензійних умов і відповідних уніфікованих актів перевірки»

Захід перенесено на ІІ квартал 2018 року відповідно до п. 1.1 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

1.3

Захід. Організація та проведення планових перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Відповідно до затвердженого плану перевірок

Департамент ліцензійного контролю

Прийняття відповідних рішень за результатами проведених заходів державного контролю

Виконано. Проведено 202 планових заходи контролю, за результатами яких прийнято 100 постанов про накладення штрафу та 4 розпорядження про усунення порушень

1.4

Захід. Організація та проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Протягом року

Департамент ліцензійного контролю

Прийняття відповідних рішень за результатами проведених заходів державного контролю

Виконано. Проведено 38 позапланових заходів контролю, за результатами яких прийнято 20 постанов про накладення штрафу та 2 розпорядження про усунення порушень

1.5

Захід. Розроблення Порядку встановлення вимог щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, регулювання діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Протягом року

Департамент ліцензійного контролю

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку встановлення вимог щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, регулювання діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Наразі розробляється проект Порядку встановлення обмежень для суб’єктів природних монополій щодо суміщення видів діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, який планується затвердити відповідним рішенням у ІІ кварталі 2018 року відповідно до п. 1.5 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

1.6

Захід. Розроблення та затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання

I квартал

Управління ліцензування

Прийняття відповідного рішення НКРЕКП на виконання законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про теплопостачання»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 22.03.2017 № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»

1.7

Захід. Розроблення та затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу

I квартал

Управління ліцензування

Прийняття відповідного рішення НКРЕКП на виконання законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок природного газу»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу»

1.8

Захід. Розроблення та затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

I квартал

Управління ліцензування

Прийняття відповідного рішення НКРЕКП на виконання Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 16.02.2017 № 202 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом»

1.9

Захід. Розроблення та затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

I квартал

Управління ліцензування

Прийняття відповідного рішення НКРЕКП на виконання законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 22.03.2017 № 307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»

1.10

Захід. Розроблення та затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики

II квартал

Управління ліцензування

Прийняття відповідного рішення НКРЕКП на виконання Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Виконано. Ліцензійні умови у сфері електроенергетики приймалися у два етапи.

На першому етапі ліцензійними умовами встановлювались вимоги до ліцензіатів у перехідний період (до початку дії нового ринку електричної енергії), у той час як другий етап передбачав прийняття ліцензійних умов, що встановлюють вимоги до ліцензіатів на новому ринку електричної енергії.

Ліцензійні умови, затверджені постановами НКРЕКП на першому етапі:

від 22.03.2017 № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії»;

від 13.04.2017 № 504 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії»;

від 25.07.2017 № 932 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії».

Постановою НКРЕКП від 29.08.2017 № 1030 внесено зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1472 внесено зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії.

Ліцензійні умови, затверджені постановами НКРЕКП на другому етапі:

від 27.12.2017 № 1467 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії»;

від 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»;

від 27.12.2017 № 1468 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)»;

від 27.12.2017 № 1470 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії»;

від 09.11.2017 № 1388 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії»;

від 27.12.2017 № 1466 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку»;

від 27.12.2017 № 1471 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця»

1.11

Захід. Розроблення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів

І півріччя

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішень НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів» та «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 04.04.2017 № 467 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів».

Прийнято постанову НКРЕКП від  25.05.2017 № 683 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів»

1.12

Захід. Розгляд заяв та документів про видачу, переоформлення, анулювання (за заявою) та визнання недійсними ліцензій на право провадження діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг

У терміни, визначені Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Управління ліцензування

Прийняття рішень НКРЕКП про видачу, переоформлення, анулювання (за заявою) та визнання недійсними ліцензій на право провадження діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг

Виконано. Прийнято рішення про видачу, анулювання (за заявою) ліцензій, у тому числі:

у сфері електроенергетики:

видано – 272;

анульовано – 11;

у сфері теплопостачання:

видано – 7;

анульовано – 23;

у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:

видано – 0;

анульовано – 0;

у сфері поводження з побутовими відходами:

видано – 31;

анульовано – 0;

у нафтогазовому комплексі:

видано – 419;

анульовано – 32

1.13

Захід. Формування та ведення реєстру суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕКП

У терміни, визначені постановою НКРЕКП від 19.03.2015       № 826

Управління ліцензування

Систематизація та узагальнення реєстру з метою надання до Антимонопольного комітету України. Розміщення реєстру на офіційному веб-сайті НКРЕКП

Виконано. Відомості щодо суб'єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, вносяться НКРЕКП до реєстру станом на останнє число звітного місяця.

Реєстр розміщується щомісяця не пізніше 7 числа на офіційному веб-сайті НКРЕКП, відомості з якого щомісяця до 10 числа на електронних та паперових носіях подаються до Антимонопольного комітету України

1.14

Захід. Формування та ведення реєстрів об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням    гідроенергії – лише малих гідроелектростанцій)

У терміни, визначені постановою НКРЕ від 25.03.2010 № 299

Управління ліцензування

Розміщення реєстрів на офіційному веб-сайті НКРЕКП

Виконано. Відомості до реєстру вносяться не пізніше 7 числа кожного місяця та розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕКП

1.15

Захід. Удосконалення форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за     1 – 2 класами напруги» та  інструкції щодо її заповнення

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП «Про внесення змін до форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за   1 – 2 класами напруги» та до інструкції щодо її заповнення»

Захід перенесено на 2018 рік відповідно до п. 2.5 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

1.16

Захід. Перевірка розрахунків, аналіз та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами

I квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами І – ІІ класів напруги на ІІ – ІV квартали 2017 року та І квартал 2018 року»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 «Про затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами І – ІІ класів напруги на ІІ – ІV квартали 2017 року та І квартал 2018 року»

1.17

Захід. Удосконалення Порядку визначення класів споживачів

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 13.08.1998 № 1052»

Захід перенесено на ІІ квартал 2018 року відповідно до п. 2.4 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

1.18

Захід. Розроблення Порядку формування тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках

І квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 01.08.2017 № 991 «Про затвердження Методики формування розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках»

1.19

Захід. Розроблення Порядку формування тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях

І квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 01.08.2017 № 990 «Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях»

1.20

Захід. Розроблення Порядку формування тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях

І квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 01.08.2017 № 989 «Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях»

1.21

Захід. Установлення алгоритмів перерахувань коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання постачальників електричної енергії за регульованим тарифом на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

Протягом року

Управління енергоринку

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП

Виконано. НКРЕКП постановами від 29.12.2016 № 2387, від 31.01.2017   № 147, від 28.02.2017 № 235, від 30.03.2017 № 430, від 27.04.2017 № 606, від 30.05.2017 № 708, від 29.06.2017 № 832 (зі змінами і доповненнями), від 31.07.2017 № 982, від 31.08.2017 № 1066, від 28.09.2017 № 1177, від 31.10.2017 № 1316, від 27.12.2017 № 1438  встановлювала алгоритм перерахувань коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання постачальників електричної енергії за регульованим тарифом на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії на січень – грудень 2017 року

1.22

Захід. Розроблення Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері перероблення побутових відходів

І півріччя

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері перероблення побутових відходів»

 Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.10.2017 № 1308 «Про затвердження Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері перероблення побутових відходів»

1.23

Захід. Розроблення Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм

суб’єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

І півріччя

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 25.05.2017 № 706 «Про затвердження Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів»

1.24

Захід. Здійснення моніторингу та аналізу функціонування ринків перероблення та захоронення побутових відходів

Протягом року

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Розміщення інформації  на офіційному веб-сайті НКРЕКП

Виконано. Інформація міститься у розділі 6 «Сфера перероблення та захоронення побутових відходів» проекту Звіту про результати діяльності НКРЕКП, у 2017 році

1.25

Захід. Розроблення форм звітності для ліцензіатів НКРЕКП у сферах перероблення та захоронення побутових відходів

Протягом року

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження форм звітності НКРЕКП у сферах перероблення та захоронення побутових відходів та інструкції щодо їх заповнення»

Захід перенесено на І півріччя 2018 року відповідно до п. 2.11 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

1.26

Захід. Розроблення Правил користування (постачання) товарами та послугами на роздрібних ринках

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Правил користування (постачання) товарами та послугами на роздрібних ринках»

Схвалено проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Правил роздрібного ринку» та опубліковано на офіційному веб-сайті НКРЕКП 28.12.2017 з метою отримання зауважень та пропозицій. Прийняття рішення заплановано в І кварталі 2018 року відповідно до наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

1.27

Захід. Розроблення Типового договору про постачання електричної енергії

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Типового договору про постачання електричної енергії»

Типовий договір про постачання електричної енергії є складовою частиною Правил роздрібного ринку, прийняття яких заплановано в І кварталі 2018 року відповідно до наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

1.28

Захід. Розроблення Типового договору про користування електричною енергією

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Типового договору про користування електричною енергією»

Типовий договір про користування електричною енергією є складовою частиною Правил роздрібного ринку, прийняття яких заплановано в І кварталі 2018 року відповідно до наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

1.29

Захід. Розроблення проектів форм звітності щодо показників якості надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

І квартал

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води» та № 14-НКРЕКП- водопостачання/водовідве дення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення» та інструкцій щодо їх заповнення»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 23.02.2017 № 226 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води» та № 14-НКРЕКП- водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення» та інструкцій щодо їх заповнення»

1.30

Захід. Приведення форм звітності щодо показників якості надання послуг з електропостачання № 11-НКРЕ та № 12‑НКРЕ у відповідність до чинного законодавства

І квартал

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» та № 12-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 23.03.2017 № 345 «Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» та № 12-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення»

1.31

Захід. Розроблення проекту форми звітності щодо показників безперервності передачі електричної енергії магістральними мережами

І квартал

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження форми звітності № 13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників безперервності передачі електричної енергії магістральними мережами» та інструкції щодо її заповнення»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 31.05.2017 № 714 «Про затвердження форми звітності № 13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників безперервності передачі електричної енергії магістральними мережами» та інструкції щодо її заповнення»

2

Завдання 0402. Забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу

2.1

Захід. Опрацювання розрахунків тарифів на виробництво (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками), транспортування та постачання теплової енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Встановлення відповідними рішеннями НКРЕКП тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії,  послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

Виконано. Опрацьовано заяви та пакети документів по 8 підприємствах: КПТМ «Криворіжтепломережа», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ПАТ «Київенерго», КП «Київтеплоенерго», ТОВ «Рівнетеплоенерго», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ фірма «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ) та ПАТ «Облтеплокомуненерго» (м. Чернігів), та встановлено 92 тарифи на теплову енергію для потреб категорій споживачів постановами НКРЕКП:

від 11.05.2017 № 637 – для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення);

від 11.05.2017 № 638 – для потреб населення;

від 30.03.2017 № 439 – для всіх категорій споживачів;

від 31.05.2017 № 710 – для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення);

від 04.07.2017 № 872 – для потреб населення;

від 05.10.2017 № 1203 – для потреб населення;

від 05.10.2017 № 1205 – для потреб бюджетних установ, та інших споживачів (крім населення);

 від 28.12.2017 № 1529 – для потреб релігійних організацій;

від 05.10.2017 № 1204 – для потреб населення;

від 05.10.2017 № 1205 – для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення);

від 28.12.2017 № 1530 – для потреб населення;

від 28.12.2017 № 1529 – для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення);

від 28.12.2017 № 1532 – для потреб населення;

від 28.12.2017 № 1533 – для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення);

від 28.12.2017 № 1531 – для потреб населення;

від 28.12.2017 № 1529 – для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення)

2.2

Захід. Опрацювання розрахунків тарифів на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Встановлення відповідними рішеннями НКРЕКП тарифів на  послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

Виконано. Опрацьовано заяви та пакети документів по 8 підприємствах:

КПТМ «Криворіжтепломережа», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ПАТ «Київенерго»,

КП «Київтеплоенерго»,

ТОВ «Рівнетеплоенерго»,

ТОВ «Сумитеплоенерго»,

ТОВ фірма «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ) та ПАТ «Облтеплокомуненерго» (м. Чернігів), та встановлено 47 тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води постановами НКРЕКП:

«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171»:

від 04.07.2017 № 873;

від 28.12.2017 № 1536;

від 11.05.2017 № 639;

від 28.12.2017 № 1536;

від 05.10.2017 № 1206;

«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1169»:

від 04.07.2017 № 874;

від 28.12.2017 № 1547;

від 28.12.2017 № 1548;

від 28.12.2017 № 1549;

від 28.12.2017 № 1551;

«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 квітня 2015 року № 1543»:

від 31.05.2017 № 711;

від 05.10.2017 № 1208;

від 28.12.2017 № 1537;

від 28.12.2017 № 1550;

від 28.12.2017 № 1537;

від 28.12.2017 № 1537

2.3

Захід. Коригування тарифів суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання у разі зміни обсягу окремих витрат, пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Встановлення відповідними рішеннями НКРЕКП тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії,  послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

Виконано. Постановами НКРЕКП встановлено шляхом коригування 704 тарифи на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів для 153 ліцензіатів;

для 50 підприємств скориговано та встановлено 208 тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води – для 2 підприємств;

для 6 підприємств скориговано та встановлено 11 тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків;

для 56 підприємств скориговано та встановлено 69 тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення)

2.4

Захід. Встановлення або перегляд НКРЕКП тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії ТЕЦ, АЕС, ГЕС і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики

Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та  виробництво теплової енергії АЕС, ТЕЦ, ГЕС і когенераційними установками

Виконано. Протягом 2017 року НКРЕКП прийнято 227 постанов:

103 – про встановлення та перегляд тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії для ТЕЦ;

2 постанови про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії для ТЕС;

3 постанови про перегляд та встановлення тарифів на виробництво електричної та теплової енергії АЕС;

7 постанов про перегляд та встановлення тарифів на виробництво електричної енергії ГЕС;

8 постанов про перегляд величин «зелених» тарифів;

104 постанови  про встановлення «зелених» тарифів та надбавки до «зеленого» тарифу виробникам електричної енергії з нетрадиційних  або поновлюваних джерел енергії

2.5

Захід. Розрахунок та встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами)

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами)

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 14.09.2017 № 1119           «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 15 грудня 2016 року № 2223»

2.6

Захід. Розрахунок та встановлення тарифів на постачання електроенергії за регульованим тарифом

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на постачання електроенергії за регульованим тарифом

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 14.09.2017 № 1119           «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 15 грудня 2016 року № 2223»

2.7

Захід. Затвердження Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від     27.07.2017 № 978 «Про затвердження Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»

2.8

Захід. Затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від     27.07.2017 № 979 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами»

2.9

Захід. Визначення умов переходу на стимулююче регулювання ліцензіата, що здійснює господарську діяльність у сфері передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, а також зобов’язань, яких має дотримуватись ліцензіат у разі переходу на стимулююче регулювання

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП щодо умов переходу на стимулююче регулювання ліцензіата, що здійснює господарську діяльність у сфері передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, а також зобов’язань, яких має дотримуватись ліцензіат у разі переходу на стимулююче регулювання

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.07.2017 № 973 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами»

 

2.10

Захід. Затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на передачу електричної енергії від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на передачу електричної енергії від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.07.2017 № 980 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на передачу електричної енергії від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»

2.11

Захід. Встановлення параметрів  регулювання, що мають довгостроковий  строк дії   для цілей  стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий  строк дії для цілей  стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.07.2017 № 974 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії для цілей стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами»

2.12

Захід. Затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.07.2017 № 975 «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами»

2.13

Захід. Затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.07.2017 № 976 «Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України»

2.14

Захід. Затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.07.2017 № 977 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України»

2.15

Захід. Розроблення та затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом»

Захід перенесено на 2018 рік відповідно до п. 3.10 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

2.16

Захід. Перегляд прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії

Протягом року

Управління енергоринку

Прийняття рішень НКРЕКП про перегляд прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії

Виконано. НКРЕКП постановою від 23.03.2017 № 337 внесла зміни до постанови НКРЕКП від 20.12.2016 № 2326, якою була затверджена прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії на 2017 рік.

НКРЕКП постановою від 28.12.2017 № 1513 затвердила оптову ринкову ціну електричної енергії на 2018 рік

2.17

Захід. Розроблення Порядку формування тарифів на перероблення побутових відходів

І квартал

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування тарифів на перероблення побутових відходів»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.10.2017 №  1307 «Про затвердження Порядку формування та встановлення тарифу на послугу з перероблення побутових відходів»

2.18

Захід. Розроблення Процедури встановлення тарифів на перероблення побутових відходів

І квартал

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на перероблення побутових відходів»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.10.2017 №  1307 «Про затвердження Порядку формування та встановлення тарифу на послугу з перероблення побутових відходів»

2.19

Захід. Розроблення Порядку формування тарифів на захоронення побутових відходів

І квартал

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування тарифів на захоронення побутових відходів»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.04.2017 № 601 «Про затвердження Порядку формування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів»

2.20

Захід. Розроблення Процедури встановлення тарифів на захоронення побутових відходів

І квартал

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на захоронення  побутових відходів»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.04.2017 № 602 «Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів»

2.21

Захід. Встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Виконано. Відповідними рішеннями ліцензіатам НКРЕКП встановлено 336 тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

2.22

Захід. Встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

Виконано. Відповідними рішеннями ліцензіатам НКРЕКП встановлено 258 тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

2.23

Захід. Визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття рішень НКРЕКП про визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

Виконано. Відповідними рішеннями ліцензіатам НКРЕКП встановлено 24 індивідуальні технологічні нормативи використання питної води

2.24

Захід. Удосконалення Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами

І квартал

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 25.05.2017 № 690 «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами»

2.25

Захід. Удосконалення Порядку формування тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами на основі багаторічного стимулюючого регулювання

ІІІ квартал

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 28 листопада 2013 року № 1499»

Захід перенесено на ІІІ квартал 2018 року відповідно до п. 2.17 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77

2.26

Захід. Удосконалення Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу

ІІІ квартал

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 червня 2016 року № 1131»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 25.05.2017 № 689 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП»

2.27

Захід. Удосконалення Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

ІІ квартал

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 10.03.2017 № 266 «Про затвердження Змін до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу»

2.28

Захід. Встановлення або перегляд НКРЕКП тарифів у нафтогазовому комплексі

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення або перегляд НКРЕКП тарифів у нафтогазовому комплексі

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП від 28.03.2017 №№ 348 – 395

3

Завдання 0403. Сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб’єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій

3.1

Захід. Опрацювання інвестиційних програм, розроблених суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках, що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Схвалення інвестиційних програм відповідними рішеннями НКРЕКП

Станом на 01.01.2018 НКРЕКП схвалено інвестиційні програми на 2017 рік 37 суб’єктам господарювання у сфері теплопостачання, а також схвалено зміни до 1 інвестиційної програми на 2017 рік

3.2

Захід. Здійснення контролю щодо стану виконання інвестиційних програм суб’єктами господарювання у сфері виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Систематизація та узагальнення даних звітності з метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

З метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання систематизовано та узагальнено 930 форм звітності (744 форми звітності щодо виконання інвестиційних програм та 186 форм звітності щодо узагальненої технічної характеристики об’єктів теплопостачання)

3.3

Захід. Удосконалення Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 11.04.2017 № 498 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 21 листопада 2013 року № 1467»

3.4

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання ринку електричної енергії

Протягом року

Управління енергоринку

Прийняття рішень щодо внесення змін до рішень НКРЕКП

Прийнято постанови НКРЕКП:

від 28.03.2017 № 426 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж»;

від 23.02.2017 № 224 «Про затвердження Порядку затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію»;

від 29.06.2017 № 835 «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 12 липня 2012 року № 889»;

від 14.09.2017 № 1118 «Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії»;

від 14.09.2017 № 1116 «Про затвердження Змін до Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим постачальником електричної енергії (Державним підприємством «Енергоринок») та постачальником електроенергії за регульованим тарифом»;

від 14.09.2017 № 1117 «Про затвердження Змін до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника  електричної енергії».

З метою оптимізації процедури визначення Розпорядником системи розрахунків фактичної вартості електричної енергії, проданої в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками електричної енергії, НКРЕКП було прийнято постанови від 27.12.2017 № 1404 «Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 04.10.2017 (підпункт 2.9 протоколу № 27)» та від 27.12.2017 № 1405 «Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 04.10.2017 (підпункт 2.3 та 2.4 протоколу № 27) та визначення такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 08 червня 2016 року № 918».

Схвалені та оприлюднені на офіційному веб-сайті НКРЕКП проекти постанов:

«Про затвердження Правил ринку» та «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку».

Схвалені проекти постанов НКРЕКП:

«Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів (міждержавних електричних мереж України)»,

«Про затвердження Правил управління обмеженнями та порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів»,

«Про затвердження Методики визначення допустимої пропускної спроможності міждержавних перетинів (міждержавних електричних мереж України)»,

«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314», яким передбачено поліпшення інвестиційного клімату, у тому числі для міжнародних фінансових організацій, шляхом створення сприятливих умов розвитку генерації, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, а саме приведення положень Примірного договору між ДП «Енергоринок» та ВДЕ у відповідність до найкращих міжнародних стандартів.

Після оприлюднення проектів на офіційному веб-сайті НКРЕКП було розміщено таблицю надісланих пропозицій та зауважень з метою їх подальшого опрацювання

3.5

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання сфер перероблення та захоронення побутових відходів

Протягом року

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішень щодо внесення змін до рішень НКРЕКП

Виконано.

Прийнято постанови НКРЕКП:

від 27.04.2017 № 601 «Про затвердження Порядку формування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів»;

від 27.04.2017 № 602 «Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів»;

від 27.10.2017 № 1307 «Про затвердження Порядку формування та встановлення тарифу на послугу з перероблення побутових відходів»

3.6

Захід. Розроблення Показників якості надання послуг з захоронення побутових відходів

І півріччя

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Показників якості надання послуг з захоронення побутових відходів»

Для прийняття рішень НКРЕКП «Про затвердження Показників якості надання послуг з захоронення побутових відходів» та «Про затвердження Показників якості надання послуг з перероблення побутових відходів» необхідно внесення зміни до статті 2 Закону України «Про НКРЕКП», якою доповнити пункт 2 частини першої статті 2 цього Закону видами діяльності: перероблення та захоронення побутових відходів.

Станом на 01.01.2018 вищезгаданих змін до Закону України «Про НКРЕКП» не внесено

3.7

Захід. Розроблення Показників якості надання послуг з перероблення побутових відходів

І півріччя

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Показників якості надання послуг з перероблення побутових відходів»

3.8

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання ринку природного газу

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішень про внесення змін до рішень НКРЕКП

Виконано.

Прийнято постанови НКРЕКП:

від 26.01.2017 № 84 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо запровадження на ринку природного газу використання одиниць енергії»;

від 28.04.2017 № 615 «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року  № 2493»;

від 25.05.2017 № 689 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП»;

від 13.07.2017 № 919 «Про внесення зміни до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу»;

від 21.09.2017 № 1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу»;

від 27.12.2017 № 1437 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років»

3.9

Захід. Розроблення проекту змін до  Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження змін до  Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств»

Захід перенесено на IV квартал 2018 року відповідно до п. 3.18 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

4

Завдання 0404. Забезпечення самоокупності діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках

4.1

Захід. Опрацювання поданих теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями  розрахунків нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію (далі – реєстр нормативів), відповідно до вимог Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Затвердження відповідними рішеннями НКРЕКП реєстрів нормативів та  доведення їх до відома уповноваженого банку для подальшого виконання

Виконано. Відповідними рішеннями НКРЕКП затверджено 23947 нормативів перерахування коштів по 144 суб'єктах господарювання, реєстри яких доведено до відома уповноваженого банку для подальшого виконання

4.2

Захід. Моніторинг та контроль стану виконання суб’єктами господарювання у сфері виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, які підлягають державному регулюванню НКРЕКП, даних звітності з метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Систематизація та узагальнення даних звітності з метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

Виконано. З метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання систематизовано та узагальнено 7518 форм звітності ліцензіатів

4.3

Захід. Розгляд та підготовка до схвалення НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії на 2018 рік

ІV квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішень НКРЕКП щодо схвалення НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії на 2018 рік

Постановою НКРЕКП від 28.12.2017 № 1511 схвалено інвестиційну програму ДП «НЕК» «Укренерго» на 2018 рік.

Інвестиційні програми для 35 ліцензіатів з розподілу та постачання електричної енергії знаходяться на розгляді

4.4

Захід. Підготовка до наступного етапу приведення тарифів на електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про приведення тарифів на електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня

Захід перенесено на 2018 рік відповідно до п. 4.1 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

4.5

Захід. Встановлення (коригування) тарифів на захоронення побутових відходів

ІІ – IV квартал

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП щодо

встановлення (коригування) тарифів на захоронення побутових відходів

Захід перенесено на 2018 рік відповідно до п. 2.13 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

4.6

Захід. Схвалення інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття рішень НКРЕКП щодо схвалення інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Схвалено 63 інвестиційні програми для ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

4.7

Захід. Затвердження та моніторинг виконання планів розвитку газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ та установки LNG

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішень НКРЕКП щодо затвердження та моніторингу виконання планів розвитку газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ та установки LNG

Прийняті постанови НКРЕКП від 28.03.2017 №№ 403 – 424, від 28.12.2017 №№ 1591 – 1608

4.8

Захід. Підготовка проекту змін до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією (із змінами)

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про внесення змін до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією» (із змінами)

Захід перенесено на IV квартал 2018 року відповідно до п. 4.9 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

4.9

Захід. Підготовка проекту змін до  Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про внесення змін до  Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 19.09.2017 № 1144 «Про затвердження змін до  Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж»

5

Завдання 0405. Забезпечення прозорості і відкритості діяльності на ринках природних монополій та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу, перероблення та захоронення побутових відходів

5.1

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері захоронення побутових відходів

І півріччя

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 19.03.2015 № 826 «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 19.10.2017 № 1268 «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій» відповідно до якої  постанова НКРЕКП від 19.03.2015 № 826 «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій» втратила чинність

5.2

Захід. Удосконалення форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення для моніторингу ринку природного газу

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 7 липня 2016 року № 1234»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.04.2017 № 603 «Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234»

5.3

Захід. Підготовка проекту Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів»

Захід перенесено на І квартал 2018 року відповідно до п. 5.3 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

5.4

Захід. Підготовка проекту Правил врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Правил врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг»

Захід перенесено на І квартал 2018 року відповідно до п. 5.4 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

5.5

Захід. Підготовка проекту змін до Положення  про Інформаційно-консультаційний центр по роботі зі споживачами електричної енергії

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Змін до Положення  про Інформаційно-консультаційний центр по роботі зі споживачами електричної енергії»

Захід перенесено на ІІІ квартал 2018 року відповідно до п. 5.5 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

5.6

Захід. Підготовка проекту рішення НКРЕКП «Про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії»

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії»

Захід перенесено на ІІІ квартал 2018 року відповідно до п. 5.6 наказу НКРЕКП від 28.12.2017 № 77 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік»

5.7

Захід. Розроблення Правил професійної етики членів, працівників центрального апарату і територіальних підрозділів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ІІ квартал

Управління роботи з персоналом

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Правил професійної етики членів, працівників центрального апарату і територіальних підрозділів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 08.06.2017 року № 756  «Про затвердження Правил професійної етики, що застосовуються до членів, працівників центрального апарату і територіальних органів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

5.8

Захід. Виконання вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

І квартал

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Звіту про результати діяльності НКРЕКП у 2016 році»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 30.03.2017 № 460 «Про затвердження Звіту про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2016 році»

5.9

Захід. Розроблення Порядку підготовки звіту про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та звіту про використання коштів

ІІ квартал

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку підготовки звіту про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та звіту про використання коштів»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 29.06.2017 № 826 «Про затвердження Порядку підготовки звіту про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

5.10

Захід. Розроблення Положення про преміювання в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ІІ квартал

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Положення про преміювання в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП від 01.06.2017 № 737 «Про затвердження Положення про преміювання Голови та членів НКРЕКП» та від 28.04.2017 № 618 «Про оплату праці в НКРЕКП»

5.11

Захід. Розроблення Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

І квартал

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання», яка набрала чинності 21.04.2017, та від 28.04.2017 № 617 «Про визначення планової ставки внеску на регулювання на 2018 рік»

5.12

Захід. Розроблення Порядку ведення реєстру рішень, прийнятих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

І квартал

Управління адміністративної діяльності

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку ведення реєстру рішень, прийнятих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 25.04.2017 № 543 «Про затвердження Порядку ведення реєстру рішень, прийнятих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та забезпечення доступу до них на офіційному веб-сайті»

5.13

 Захід. Розроблення Порядку доведення до відома осіб рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на яких вони поширюються

І квартал

Управління адміністративної діяльності

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку доведення до відома осіб рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на яких вони поширюються»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 04.07.2017 № 867 «Про затвердження Порядку доведення до відома осіб, на яких поширюється їх дія, рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

5.14

Захід. Розроблення Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ІІ квартал

Юридичний департамент

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

5.15

Захід. Розроблення Порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

ІІ квартал

Юридичний департамент

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 13.07.2017 № 920 «Про затвердження Порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень»

 

Директор Департаменту стратегічного розвитку та планування                                            В.Цаплін

[повернутись]