Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:27.08.2015
Дата оновлення: 15.09.2015

(У наказ вносяться зміни

наказом НКРЕКП від 11.09.2015264)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

03.08.2015                   222

 

Про затвердження Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2017-2018 роки)

 

Відповідно до Закону України «Про природні монополії», Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 липня 2012 року № 869 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим» НАКАЗУЮ:

 

Затвердити План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2017-2018 роки), що додається.

 

Голова Комісії                                    Д.Вовк

 


Затверджено

наказ НКРЕКП

03.08.2015 222

 

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2017-2018 роки)

 

1. Мета

Здійснення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу, перероблення та захоронення побутових відходів; забезпечення прозорості і відкритості діяльності та створення конкурентного середовища на ринках природних монополій та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу, перероблення та захоронення побутових відходів; забезпечення проведення цінової і тарифної політики на цих ринках на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів господарювання та споживачів; захист прав споживачів товарів (послуг) на ринках, що перебувають у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів та у нафтогазовому комплексі.


2. Аналіз поточної ситуації

З 01 січня 2014 року набув чинності Закон України від 24.10.2013 №663-VII «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», згідно з яким розпочато процес реформування ринку електричної енергії в Україні. Положення Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» направлені на імплементацію «Другого Енергетичного пакету ЄС» та не повністю відповідають чинним нормам європейського законодавства (а саме «Третьому Енергетичному пакету»), що потребує внесення змін до Закону у частині виконання вимог Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та підписання Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), передбачають імплементацію актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики у національне законодавство, зокрема, Директиви 2009/72/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄС та Регламенту (ЄС) 714/2009 про умови доступу до мереж транспортування електричної енергії, яким скасовується Регламент (ЄС) 1228/2003. У цьому контексті передбачається проведення реформи ринку електричної енергії шляхом створення правових, економічних та організаційних засад функціонування ринку електричної енергії, спрямованих на забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, мінімізації витрат на послуги постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.

З метою належного виконання зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства разом із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, робоча група, утворена при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, підготувала проект Закону України «Про ринок електричної енергії», який враховує вимоги Третього пакету енергетичного законодавства ЄС. Відповідно до Третього пакету енергетичного законодавства ЄС цим законопроектом, зокрема, передбачено положення щодо:

- відокремлення видів діяльності оператора системи передачі та операторів системи розподілу;

- розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж та міжнародної координації цього питання;

- спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;

- запровадження концепції універсальних послуг та постачання «останньої надії»;

- захисту прав споживачів;

- тощо.

У вищезазначеному законопроекті передбачено розробку та прийняття значного переліку нормативних документів, що регламентуватимуть роботу ринку електричної енергії, а саме: правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексу системи передачі, кодексу системи розподілу, кодексу комерційного обліку, правил постачання електричної енергії споживачам, правил управління обмеженнями та порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж тощо. Комісія розпочала роботу над деякими з цих документів у 2014 році на виконання чинного Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», однак після прийняття нового закону про ринок електричної енергії ця робота має бути продовжена та розширена відповідно до нових положень законопроекту.

Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою передбачено проведення реформи ринку природного газу шляхом створення правових, економічних та організаційних засад функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту споживачів та безпеки постачання природного газу, а також інтеграції із ринками природного газу сторін Енергетичного Співтовариства, шляхом створення регіонального ринку природного газу.

На сьогодні набрав чинності та вводиться в дію з 1 жовтня 2015 року Закон України «Про ринок природного газу» (далі – Закон України), який визначає засади створення ефективного конкурентного середовища на ринку природного газу з урахуванням основних вимог законодавства ЄС, у тому числі передбачених Директивою 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та Регламентом 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу.

Закон України передбачає:

- правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку природного газу;

- створення нормативної бази діяльності на ринку природного газу;

- забезпечення недискримінаційного доступу до ринку природного газу його суб’єктів та всіх споживачів;

- створення в Україні повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції із належним рівнем захисту споживачів (зокрема, тих категорій споживачів, які потребують особливого захисту), надійності енергопостачання та здатного до інтеграції з ринками природного газу сторін Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу;

- розроблення цілого пакета нових підзаконних нормативно-правових актів (правил про безпеку постачання природного газу, технічних правил та правил безпеки, правил постачання природного газу, балансування, зміни постачальника, спеціальних правил доступу, кодексів газотранспортної системи, газорозподільної мережі, газосховищ, методик визначення енергетичних характеристик природного газу для цілей ринку природного газу, ціно- та тарифоутворення,  умов та правил здійснення ліцензованої діяльності, типових форм договорів, програм захисту вразливих споживачів, національного плану дій та цілого ряду інших порядків та процедур).

З 2011 року розпочалась реформа комунального сектора України, пов’язана з передачею повноважень щодо регулювання сектором з місцевого на національний рівень. Тривалий період регулювання комунального сектора органами місцевого самоврядування значно загострив проблему неефективності функціонування сектора, адже той факт, що практично всі об’єкти централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення перебувають у комунальній власності міських та районних рад зумовлює неминучий конфлікт інтересів, коли один і той самий суб’єкт володіє, управляє і при цьому ж здійснює регулювання суб’єкта природних монополій та суміжних ринків.

Перехід до моделі державного регулювання сектора комунальних  послуг покликаний забезпечити розвиток конкуренції у сфері комунальних послуг, запровадити ефективні механізми:

- формування тарифів на послуги у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

- контроль за діяльністю суб’єктів природних монополій та суб’єктів на суміжних ринках;

- захист прав споживачів, принципи стимулювання енергозбереження та підвищення якості та надійності надання послуг.

На сьогоднішній день велика кількість нормативно-правових актів та не відповідає вимогам чинного законодавства у зв’язку з постійною зміною законодавства.

З метою створення необхідних умов для сталого розвитку та ефективного функціонування сфери комунальних послуг перед НКРЕКП є подальше вдосконалення законодавства. Особливо актуальною є задача розробки нормативно-правових актів, які забезпечать ефективність діяльності всіх учасників відносин у сфері комунальних послуг, дієвий моніторинг та контроль в цій сфері, прозорість та прогресивність механізмів тарифоутворення, гарантування якості та надійності послуг.

Станом на 01.07.2015 р. НКРЕКП здійснює регулювання діяльності 147 ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 507 ліцензіатів (з урахуванням суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензії на право провадження діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) або 238 ліцензіатів (без урахування суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензії на право провадження діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)[1].

Для ефективної роботи ринку поводження з побутовими відходами необхідно усунути неузгодженість норм у чинній нормативно-правовій базі, яка створює несприятливі умови для роботи існуючої моделі ринку та є суттєвою перешкодою для запровадження нової, працюючої моделі. Тому у разі прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами», зареєстрованого у Верховній Раді України 17.01.2014 року за № 1742-1, яким вносяться зміни до Закону України «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності» в частині ліцензування діяльності з захоронення побутових відходів, що забезпечить НКРЕКП прийняття необхідних нормативно-правових актів, встановлення тарифів на перероблення та захоронення побутових відходів, формування інвестиційних програм суб’єктів господарювання.


3. Завдання та показники результатів їх виконання

 

Найменування показника результату виконання завдання

Одиниця виміру

Джерело інформації

Звітний період

Плановий період

2014 (звіт (з 27.08.2014 по 31.12.2014)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

Завдання 0401. Здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу, перероблення та захоронення побутових відходів

040101. Кількість виданих ліцензій (переоформлених, подовжених, виданих копій, дублікатів, анулювання за заявою)

шт.

Ліцензійний реєстр НКРЕКП

200

173

173

190

040102. Кількість проведених перевірок ліцензіатів щодо дотримання ними Умов та Правил здійснення ліцензійної діяльності

шт.

Накази про перевірки, план заходів НКРЕКП

410

400

390

380

040103. Рівень оснащення житлових будинків приладами обліку природного газу, де газ використовується населенням для приготування їжі (для забезпечення впровадження норм Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»)

%

Звіти ліцензіатів про виконання інвестиційних програм

26

40

99

100

Завдання 0402. Забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу

040201. Кількість тарифів, встановлених / переглянутих НКРЕКП у сфері електроенергетики

од.

Постанови НКРЕКП

3131

2631[2]

2100[2]

2170[2]

040202. Частка підвищення тарифів на електроенергію відносно попереднього року шляхом поступової ліквідації крос-субсидій та переходом до ринкових тарифів

%

Постанови НКРЕКП

78

270[2]

0[3]

0[3]

040203. Кількість тарифів / цін, встановлених або переглянутих НКРЕКП у нафтогазовому комплексі[4]

од.

Постанови НКРЕКП

267/28

205/0

205/0

205/0

040204. Кількість тарифів, встановлених / переглянутих НКРЕКП у сфері теплопостачання

од.

Постанови НКРЕКП

1381

4079

4079

4079

040205. Кількість тарифів, встановлених НКРЕКП на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води

од.

Постанови НКРЕКП

746

1132

1132

1132

040206. Кількість тарифів, встановлених / переглянутих НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

од.

Постанови НКРЕКП

464

464

464

464

Завдання 0403. Сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб’єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій

040301. Частка розроблених та прийнятих нормативно-правових актів, направлених на перехід до нової моделі функціонування ринку електричної енергії, до загальної необхідної кількості

%

Постанови НКРЕКП

10

90

100

0

040302. Кількість прийнятих регуляторних нормативно-правових актів

шт.

Журнал обліку рішень

НКРЕКП

65

66

68

73

040303. Кількість розроблених  проектів регуляторних нормативно-правових актів

шт.

Внутрішній облік протоколів НКРЕКП

90

92

93

98

040304. Кількість прийнятих нормативно-правових актів НКРЕКП

шт.

Журнал обліку рішень

НКРЕКП

3100

3115

3120

3130

Завдання 0404. Забезпечення самоокупності діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках

040401. Кількість схвалених НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів у сфері електроенергетики

шт.

Річний звіт НКРЕКП

60

63

63

63

040402. Кількість схвалених НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів у нафтогазовому комплексі

шт.

Річний звіт НКРЕКП

89

89

89

89

040403. Кількість схвалених НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів у сфері теплопостачання

шт.

Річний звіт НКРЕКП

46

184

184

184

040404. Кількість схвалених НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

шт.

Річний звіт НКРЕКП

115

115

115

115

040405. Частка ліцензіатів, для яких прийняті рішення НКРЕКП щодо переходу до стимулюючого тарифоутворення ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, до загальної кількості ліцензіатів

%

Постанови НКРЕКП

0

13,5

36,6

50

Завдання 0405. Забезпечення прозорості і відкритості діяльності на ринках природних монополій та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу, перероблення та захоронення побутових відходів

040501. Кількість опрацьованих НКРЕКП звернень громадян

шт.

Електронний журнал НКРЕКП

2708

5500

6500

7500

040502. Відсоток засідань, проведених у формі відкритого слухання

%

Електронний журнал НКРЕКП

93

96

96

96

040503. Кількість запитів інформації

шт.

Електронний журнал НКРЕКП

445

900

1200

1500

 

4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету

Державні цільові програми – відсутні

Інвестиційні програми (проекти) – відсутні

 

5. Бюджетна програма

 

№ з/п

КПКВК і назва бюджетної програми

КФКВ

Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. грн)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (прогноз)

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Завдання 0401. Здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу, перероблення та захоронення побутових відходів.

Завдання 0402. Забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу.

Завдання 0403. Сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб’єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій.

Завдання 0404. Забезпечення самоокупності діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках.

Завдання 0405. Забезпечення прозорості і відкритості діяльності на ринках природних монополій та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу, перероблення та захоронення побутових відходів.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

6341010 Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг

0490 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

49844,6

60,0

60005,9[5]

 

65406,5[5]

 

71 293,1[5]

 

 

УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаткові обсяги асигнувань, необхідні для виконання визначених загальнодержавних завдань – відсутні.

 

6. Очікувані результати

У 2016 році за результатами виконання запланованих завдань очікується:

зменшення кількості планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів підприємницької діяльності з метою поліпшення умов ведення бізнесу;

стабілізація фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі;

створення нормативно-правової бази та інших організаційно-технічних передумов для впровадження нової моделі ринку електричної енергії;

вдосконалення організаційно-правових та економічних засад ринку природного газу для створення умов переходу та готовності ринку природного газу в Україні до більш конкурентоздатного ринкового середовища;

зменшення фактичних витрат електроенергії у розподільчих мережах порівняно з нормативними, що покращить фінансово-економічну діяльність розподільчих підприємств;

зменшення рівня заборгованості за купований природний газ, що сприятиме подальшому реформуванню галузі та залученню приватних інвестицій у галузь;

зменшення нормативних витрат газу, що покращить показники ефективності діяльності газорозподільних та газотранспортних підприємств;

забезпечення споживачів (зокрема, побутових) приладами обліку природного газу, що сприятиме підвищенню ефективності споживання природного газу та впровадженню енергозберігаючих технологій;

перегляд існуючих нормативно-правових актів в умовах переходу до моделі державного регулювання сектора комунальних  послуг;

забезпечення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання через оперативне коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у разі зміни цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси;

вдосконалення  нормативно-правової бази та інших організаційно-технічних заходів стосовно оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку води та теплової енергії, що дозволить споживачам оплачувати лише фактично спожиті  ресурси.

У 2017 та 2018 роках очікується:

функціонування ринку електричної енергії за новою моделлю;

досягнення стовідсоткового забезпечення приладами обліку природного газу населення, що використовує природний газ для підігріву води та приготування їжі;

усунення несприятливих чинників роботи окремих елементів ринку природного газу, що створить передумови для його реформування;

вдосконалення законодавства з метою створення необхідних умов для сталого розвитку та ефективного функціонування сектора комунальних послуг;

вдосконалення організаційно-правових та економічних засад ринків захоронення та перероблення побутових відходів, усунення несприятливих чинників роботи для здійснення державного регулювання у сферах захоронення та перероблення побутових відходів;

створення галузі переробки побутових відходів та готовності її функціонування на ринку, залучення інвесторів для створення конкурентоздатного ринкового середовища на виконання вимог ст. 32 Закону України «Про відходи», якою з 1 січня 2018 року забороняється захоронення неперероблених побутових відходів;

розробка системи нормативно-правових актів вторинного законодавства, які забезпечать ефективність діяльності всіх учасників відносин в комунальній сфері, дієвий моніторинг та контроль у цій сфері, прозорість та прогресивність механізмів тарифоутворення, гарантування якості та надійності послуг.

 

Заступник директора Департаменту стратегічного розвитку та планування –

начальник відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків                                      В.Дятловська[1] У т.ч. суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до ліцензій, виданих обласними (міськими) державними адміністраціями, діяльність яких регулює НКРЕКП

[2] Зазначені дані актуальні за умови прийняття Закону України «Про ринок електричної енергії»

[3] У разі прийняття Закону України «Про ринок електричної енергії» встановлення крос-субсидій НКРЕКП не передбачене

[4] Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 №329-VII у 2016-2018 роках встановлення НКРЕКП цін на газ не передбачене.    

[5] На основі пропозицій структурних змін щодо прогнозних обсягів видатків загального фонду державного бюджету на 2016-2108 роки та переліку бюджетних програм порівняно з 2015 роком

[повернутись]