Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

Дата розміщення на сайті: 15.04.2015
Дата оновлення: 01.04.2019

Джерела фінансування при встановленні та експлуатації засобів обліку електроенергії

 

Етапи роботи з лічильником

Джерела фінансування

Примітки

1. Улаштування точок комерційного обліку

Планова заміна, технічна підтримка та обслуговування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ):

здійснюються постачальником послуг комерційного обліку (ППКО) за договором про надання послуг комерційного обліку, який укладається відповідно до Кодексу.

Пункт 6.3 глави 6 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (Кодекс).

Непланова заміна, ремонт ЗВТ:

здійснюється ППКО за рахунок організації або споживача, на вимогу (за ініціативою) якого здійснюється непланова заміна ЗВТ.

 

Пункт 6.4 глави 6 розділу V Кодексу.

Облаштування електроустановки новим вузлом вимірювання або його реконструкції:

надаються споживачу ППКО відповідно до договору та Кодексу; надання споживачу замовлених ним послуг з облаштування або реконструкції вузла обліку електричної енергії здійснюється за рахунок споживача.

 

Пункт 6.5 глави 6 розділу V Кодексу.

Розділення обліку електричної енергії:

оплата послуг облаштування або реконструкції вузла (вузлів) обліку електричної енергії здійснюється за рахунок осіб, з ініціативи яких проводиться відповідне розділення.

 

Пункт 6.6 глави 6 розділу V Кодексу.

Якщо споживач самостійно придбає ЗВТ:

ППКО має право провести за власний кошт вхідний контроль наданих споживачем ЗВТ. У разі встановлення на об'єкті споживача ЗВТ, наданих цим споживачем, у калькуляції з облаштування вузла обліку електричної енергії (ВОЕ) їх вартість виключається.

Пункти 6.7-6.11 глави 6 розділу V Кодексу.

2. Повірка ЗВТ

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж ЗВТ):

здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електропостачання, якщо інше не встановлено договором (щодо ЗВТ, що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію).

Частина четверта статті 17 розділу IV Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Оператор системи зобов’язаний:

- проводити за власний рахунок планову повірку, ремонт і заміну ЗВТ, які перебувають у нього у власності, у терміни, встановлені нормативно-правовими актами, нормативно-технічними документами та договором;

- вести облік власних ЗВТ, щодо яких проведено періодичну повірку, обслуговування та ремонт.

Абзац 22, 26 пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу V Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП                від 14.03.2018 № 312.

Технічне обслуговування лічильника (ремонт лічильника)

Сторона, відповідальна за точку комерційного обліку (ВТКО)

для кожної точки комерційного обліку (ТКО) зобов'язана забезпечувати власними силами та за власний кошт (якщо інше не передбачено законом або договором) підтримку технічного стану ЗВТ та допоміжного обладнання ВОЕ на всіх етапах їх життєвого циклу (встановлення обладнання ВОЕ у ТКО, періодичну повірку, обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж, експлуатацію, вивід із експлуатації тощо) відповідно до вимог Кодексу та інших нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів.

Пункт 7.3 глави 7 розділу ІІІ Кодексу.

 

Щодо улаштування ТКО, додатково повідомляємо, що відповідно до положень пунктів 6.13-6.16 глави 6 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (Кодекс) електроустановки споживачів, які бажають здійснювати розрахунок за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, у тому числі за годинами доби, мають бути забезпечені відповідними багатотарифними або інтервальними (погодинними) лічильниками електричної енергії.

 

Споживач має право об'єднати ВОЕ, що знаходяться на межі одиниці споживання, в автоматизовану систему, що забезпечує комерційний облік електричної енергії у споживача.

 

У разі якщо до технологічних електричних мереж основного споживача приєднані електроустановки інших споживачів, власників мереж тощо, розрахунковий облік має бути організований основним споживачем таким чином, щоб забезпечити складення балансу електричної енергії у власних технологічних електричних мережах для проведення комерційних розрахунків відповідно до тарифної схеми споживання електричної енергії.

 

Щодо повірки ЗВТ, положеннями частин третьої та четвертої статті 17 розділу IV Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» встановлено, що суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані ЗВТ, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.

 

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електропостачання.

 

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електропостачання, якщо інше не встановлено договором, укладеним відповідно до законів, що регулюють відносини у сфері електроенергетики.

 

Крім того положенням пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу V Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 визначено, що ОСР зобов’язаний, у тому числі, проводити за власний рахунок планову повірку, ремонт і заміну ЗВТ, які перебувають у нього у власності, у терміни, встановлені нормативно-правовими актами, нормативно-технічними документами та договором.

 

Щодо технічного обслуговування та ремонту ЗВТ, відповідно до положень пунктів 7.1-7.3 глави 7 розділу ІІІ Кодексу стороною, відповідальною за точку комерційного обліку (ВТКО), є учасник ринку, в якого на законних підставах у власності чи користуванні знаходиться лічильник електричної енергії у складі вузла обліку електричної енергії для цієї ТКО. При необхідності учасник ринку може створити віртуальну ТКО шляхом об'єднання фізичних ТКО, за які він несе відповідальність. У цьому випадку учасник ринку стає ВТКО для цієї віртуальної ТКО.

 

ВТКО відповідальна перед учасниками ринку електричної енергії за улаштування ВОЕ в ТКО, підтримку їх технічного стану та організацію пов'язаних з ТКО процесів комерційного обліку.

 

ВТКО для кожної ТКО зобов'язана, зокрема, забезпечувати власними силами та за власний кошт (якщо інше не передбачено законом або договором) підтримку технічного стану ЗВТ та допоміжного обладнання ВОЕ на всіх етапах їх життєвого циклу (встановлення обладнання ВОЕ у ТКО, періодичну повірку, обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж, експлуатацію, вивід із експлуатації тощо) відповідно до вимог Кодексу та інших нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів.

[повернутись]