UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТНовини  >>  Архів новин26.09.2019 11:21
версія для друку


Роз’яснення та рекомендації щодо підготовки та надання уповноваженою особою з питань відповідності звітів до НКРЕКП


Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) до сфери повноважень НКРЕКП відноситься затвердження нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення відокремлення діяльності з розподілу та постачання електричної енергії, та нагляд за дотриманням операторами систем розподілу (далі – ОСР, Оператор), вертикально інтегрованими суб’єктами господарювання вимог щодо відокремлення та незалежності, передбачених статтею 47 Закону.

 

Положеннями статті 48 Закону встановлено, що ОСР, який входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкту господарювання, зобов’язаний розробити та впровадити програму відповідності (далі – Програма), а також призначити за погодженням Регулятора уповноважену особу з питань відповідності (далі – Уповноважений).

 

До завдань Уповноваженого належить, зокрема, моніторинг виконання Програми та регулярне надання Регулятору інформації щодо виконання Програми, а також інформування Регулятора у випадках передбачених пунктом 6.10 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (далі – Порядок).

 

Відповідно до пункту 6.9 глави 6 Порядку, Уповноважений здійснює постійний моніторинг виконання Програми та щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає у письмовому вигляді інформацію Регулятору про виконання Програми у вигляді проміжного звіту.


Відповідно до пункту 6.10 глави 6 Порядку, у разі порушення Програми, виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання та Оператором, блокування вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання (у тому числі на загальних зборах або через голосування членів наглядової ради) запропонованих рішень виконавчого органу Оператора щодо інвестицій у розвиток системи розподілу та виникнення інших ситуацій, що суперечать положенням Закону та Програми щодо відокремлення і незалежності Оператора, Уповноважений протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків), готує та надає Регулятору звіт про такі порушення (випадки).

 

Щодо подання першого проміжного звіту

Уповноважений, призначений ОСР за погодженням Регулятора, надає перший проміжний звіт за ІІІ календарний квартал 2019 року не пізніше 20 жовтня 2019 року. Якщо Уповноважений приступив до виконання своїх обов’язків у ІІІ кварталі 2019 року, то в такому разі проміжний звіт формується за період з дня призначення Уповноваженого до дня закінчення ІІІ календарного кварталу.

 

Щодо структури проміжного звіту

Відповідно до Порядку форма надання проміжного звіту про виконання програми відповідності не встановлюється та є довільною. Разом з тим, Регулятор рекомендує під час складання відповідного звіту дотримуватися структури програми відповідності Оператора, затвердженої Регулятором, та висвітлити щонайменше такі питання:

 • відокремлення та незалежність Оператора;
 • недискримінаційне ставлення до учасників ринку;
 • поводження з інформацією;
 • взаємовідносини з вертикально інтегрованими субєктами господарювання;
 • виконання програми відповідності та її дотримання персоналом Оператора.

 

При цьому, проміжний звіт Уповноваженого про виконання програми відповідності повинен, зокрема, містити інформацію стосовно:

 1. Розроблених та впроваджених Оператором заходів щодо забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та з виконання Програми протягом звітного періоду.
 2.  Змін у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора, у способі здійснення такого контролю і обсязі відповідних прав, а також щодо змін у видах діяльності таких суб'єктів господарювання.
 3. Змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором, способі контролю та відповідних правах, які мають такі суб'єкти господарювання (особи).
 4. Взаємовідносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (укладені договори, будь-які доручення Оператору з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання тощо).
 5. Будь-яких змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку, протягом звітного періоду.
 6. Виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми та заходів Оператора щодо усунення відповідних порушень.
 7. Діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного періоду.
 8. Рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми.

 

Щодо інформування Регулятора про порушення програми відповідності

Відповідно до пункту 6.10 розділу 6 Порядку у разі порушення Програми, виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором, блокування вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (у тому числі на загальних зборах або через голосування членів наглядової ради) запропонованих рішень виконавчого органу Оператора щодо інвестицій у розвиток системи розподілу та виникнення інших ситуацій, що суперечать положенням Закону та Програми щодо відокремлення і незалежності Оператора, Уповноважений протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків), готує та надає Регулятору звіт про такі порушення (випадки).

 

Разом з тим, вимогами пункту 8.3 розділу 8 примірної програми відповідності передбачається термінове інформування Уповноваженим Регулятора в наступних випадках:

 • невідкладно повідомляє Регулятора про будь-які суттєві порушення виконання Програми Оператором, вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання;
 • невідкладно повідомляє Регулятора про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором.

 

Таким чином, Уповноважений зобов’язаний повідомляти Регулятор про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором, а також про всі порушення програми відповідності протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків). Форма подання вищезазначеної інформації довільна.

 

Проміжний звіт про виконання програми відповідності, а також інформація, передбачена пунктом 6.10 Порядку, подаються Регулятору за підписом лише Уповноваженого поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: pv_zvit@nerc.gov.ua .

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 


   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)