UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2020 року  /  НКРЕКП, Постанова від 03.03.2020 № 549 "Про затвердження Змін до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 05.03.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

03.03.2020                     549

 

Про затвердження Змін до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2017 року № 866, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання у

сферах енергетики та

комунальних послуг

03.03.2020 № 549

 

Зміни до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. У главі 1:

1) у пункті 1.1 слова «проекту кошторису НКРЕКП на відповідний рік» виключити;

2) у пункті 1.2 слова «відкрите обговорення проекту кошторису НКРЕКП» виключити;

3) у пункті 1.3 слова, символи та знак «Про електроенергетику»,» виключити.

2. У главі 2:

1) пункт 2.3 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«У разі проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП з питань встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм у сфері комунальних послуг, які приймаються за ініціативою НКРЕКП, відкрите обговорення проводиться за місцезнаходженням центрального апарату НКРЕКП.».

У зв’язку з цим абзаци другий – дев’ятий вважати відповідно абзацами третім – десятим;

2) абзац перший пункту 2.7 доповнити словами «або перенесено на інший термін. Інформація про термін, на який переноситься відкрите обговорення, оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕКП.»;

3) пункт 2.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Уповноважений представник ліцензіата або представник місцевого органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування може підписати протокол із зауваженнями або відмовитись від його підписання в разі незгоди із результатами проведеного відкритого обговорення.».

3. У главі 3:

1) абзац четвертий пункту 3.3 викласти в такій редакції:

«Указані матеріали надаються розробником одним файлом у форматі zip, rar (таблиця зауважень та пропозицій у текстовому форматі doc, docx та копії листів одним файлом у форматі pdf) не пізніше ніж за 3 робочі дні до проведення відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) та в той же день Управлінням інформації та комунікації НКРЕКП розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕКП у мережі Інтернет.»;

2) в абзаці другому пункту 3.6 після цифри «2» доповнити словом «робочі»;

3) у пункті 3.7 після слова «письмовому» доповнити словами та символом «та/або електронному»;

4) пункт 3.8 викласти в такій редакції:

«3.8. Відсутність на відкритому обговоренні (розгляді зауважень та пропозицій) осіб, які надали зауваження та пропозиції до проекту рішення протягом строку, встановленого НКРЕКП, або представника місцевого органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування (якщо проект рішення, що має ознаки регуляторного акта, стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади) не є перешкодою для проведення цього відкритого обговорення (розгляду). При цьому зауваження та пропозиції, надані цими особами, розглядаються.»;

5) пункт 3.9 доповнити словами «або перенесено на інший термін. Інформація про термін, на який переноситься відкрите обговорення, оприлюднюється на офіційному  веб-сайті НКРЕКП.»;

6) в абзаці першому пункту 3.11 цифру «5» замінити цифрою «3».

4. Главу 4 виключити.

У зв’язку з цим главу 5 вважати главою 4.

5. У пункті 4.2 глави 4:

1) в абзаці першому цифру «4» замінити цифрою «3»;

2) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Строк, протягом якого приймаються  зауваження і пропозиції, не може бути меншим ніж 5 робочих днів з дня оприлюднення проекту рішення.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

6. У тексті Порядку слова «відділ інформації та комунікацій з громадськістю» у всіх відмінках замінити словами «Управління інформації та комунікації» у відповідних відмінках.

 

Директор Юридичного департаменту                                     С.Терещенко

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)