UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Накази  /  2018 року  /  НКРЕКП, Наказ від 12.03.2018 № 14-а "Про проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.03.2018

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

12.03.2018                   № 14-а

 

Про проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

 

Відповідно до Порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152, з метою проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», НАКАЗУЮ:

 

1. Cтворити Організаційний комітет з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та затвердити його склад згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Організаційний комітет з проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» згідно з додатком 2.

3. Затвердити Календарний план проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» на 2018 рік, згідно з додатком 3.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ НКРЕКП від 18 березня 2015 року № 71 «Про проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Керівник апарату                                            С.Христюк

 

Додаток 1

до наказу НКРЕКП

12.03.2018 № 14-а

 

Склад

Організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий держаний службовець» Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

 

Голова Організаційного комітету:

Христюк Сергій Володимирович

керівник апарату;

заступник голови Організаційного комітету:

Євченко Ірина Олексіївна

начальник Управління роботи з персоналом;

секретар Організаційного комітету:

Коломієць Інна Вікторівна

головний спеціаліст відділу забезпечення проходження державної служби Управління роботи з персоналом;

члени Організаційного комітету:

 

Зеленюк Ярослав Миколайович

директор Департаменту ліцензійного контролю;

Кожевников Андрій Юрійович

заступник начальника управління – начальник відділу розвитку та інвестицій Управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері;

Сапацинська Юлія Антонівна

головний спеціаліст – юрисконсульт відділу з питань взаємодії з Верховною Радою України, адаптації законодавства та регуляторної діяльності Юридичного департаменту;

Гайдак Валентина Василівна

головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

 

 

Начальник Управління

роботи з персоналом                                     І.О.Євченко

 

Додаток 2

до наказу НКРЕКП

12.03.2018 № 14-а

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Організаційний комітет Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

1.2. Організаційний комітет з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – Конкурс) створюється наказом керівника апарату НКРЕКП.

1.3. Організаційний комітет з проведення І туру Конкурсу (далі – Організаційний комітет) очолює керівник апарату НКРЕКП. До його складу можуть входити представники органів виконавчої влади, громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти.

1.4. Чисельність Організаційного комітету становить 7 осіб у складі голови, заступника голови, секретаря та 4-х членів Організаційного комітету.

1.5. У своїй діяльності Організаційний комітет керується:

постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Зміни до складу Організаційного комітету затверджуються наказом керівника апарату НКРЕКП.

 

2. Організація роботи Організаційного комітету

2.1. Засідання Організаційного комітету проводяться за необхідності відповідно до Календарного плану.

2.2. Засідання Організаційного комітету є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менш як дві третини від загальної кількості.

2.3. Рішення Організаційного комітету приймаються простою більшістю голосів від присутніх його членів, відкритим голосуванням.

2.4. У випадку рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Організаційного комітету або головуючого.

2.5. За підсумками засідань Організаційний комітет приймає рішення, які оформляються протоколом, який підписується головою та всіма членами Організаційного комітету,  присутніми на його засіданні. У разі відмови члена Організаційного комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі із зазначенням причини відмови. Рішення Організаційного комітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.

2.6. Формою роботи Організаційного комітету є засідання, які плануються з урахуванням цього Положення, Календарного плану та скликаються головою за необхідності.

 

3. Повноваження Організаційного комітету

Організаційний комітет:

1) вирішує питання розподілу обов’язків серед членів Організаційного комітету;

2) визначає рівень вимог до умов проведення Конкурсу щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу;

3) відповідно до затвердженого Календарного плану та Порядку проведення Конкурсу приймає від державних службовців НКРЕКП відповідні документи для участі у І турі;

4) оприлюднює Календарний план та Порядок проведення Конкурсу;

5) на своїх засіданнях Організаційний комітет розглядає питання щодо:

планування роботи;

підготовки та проведення заходів, пов’язаних із організацією і проведенням Конкурсу;

обговорення методичних матеріалів з питань, пов’язаних з проведенням Конкурсу;

визначення переможців за підсумками І туру Конкурсу;

інших питань Конкурсу;

6) підводить підсумки першого туру Конкурсу;

7) за підсумками І туру шляхом відкритого голосування визначає переможців у кожній номінації;

8) організовує роботу щодо висвітлення результатів Конкурсу на офіційному сайті НКРЕКП.

 

4. Повноваження голови Організаційного комітету

Голова Організаційного комітету:

1) здійснює загальне керівництво роботою Організаційного комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

2) веде засідання Організаційного комітету.

 

5. Повноваження заступника голови Організаційного комітету

Заступник голови Організаційного комітету:

1) заміщує голову Організаційного комітету у випадках його відсутності;

2) веде роз’яснювальну роботу щодо організації та проведення Конкурсу, розробляє методичні матеріали з питань проведення Конкурсу, узагальнює матеріали.

 

6. Повноваження секретаря Організаційного комітету

Секретар Організаційного комітету:

1) здійснює організаційне забезпечення діяльності Організаційного комітету відповідно до цього Положення;

2) готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Організаційного комітету;

3) сповіщає та запрошує керівництво та членів Організаційного комітету на чергове засідання, інформує про хід виконання затверджених Планів роботи Організаційного комітету, веде протоколи його засідань;

4) готує і направляє документи переможців І туру Конкурсу до Організаційного комітету з проведення ІІ туру Конкурсу.

 

7. Повноваження членів Організаційного комітету

Члени Організаційного комітету:

1) виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом та членами Організаційного комітету, беруть участь у його засіданнях;

2) беруть участь у проведенні всіх етапів І туру Конкурсу, визначають переможців за номінаціями Конкурсу.

 

Начальник Управління

роботи з персоналом                                     І.О.Євченко

 

Додаток 3

до наказу НКРЕКП

12.03.2018 № 14-а

 

Календарний план

проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий держаний службовець» у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік

 

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1

Проведення засідання Організаційного комітету з розгляду питання про підготовку та проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

23 – 25 березня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

2

Прийом документів від державних службовців, які виявили бажання взяти участь у першому турі Конкурсу

до 01 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

3

Відбір державних службовців для участі у І турі Конкурсу з урахуванням встановлених  критеріїв

до 08 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

4

Проведення засідання Організаційного комітету з проведення І туру Конкурсу для розгляду наданих претендентами документів та прийняття рішень щодо участі державних службовців у Конкурсі

15 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

5

Інформування державних службовців про прийняті рішення щодо їх участі у І турі Конкурсу

до 18 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

6

Інформування Нацдержслужби щодо кількості учасників І туру Конкурсу

до 22 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

7

Проведення Конкурсу щодо визначення переможців за умовами І туру згідно з передбаченими номінаціями:

комплексне тестування учасників Конкурсу на знання Конституції України, законодавства про державну службу;

складання тестових завдань, які стосуються функціональних повноважень НКРЕКП, посадових обов’язків державного службовця;

складання ділового документа учасниками Конкурсу;

складання тестових завдань та виконання учасниками Конкурсу завдань з володіння персональним комп’ютером

27 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

8

Оформлення протоколів підсумкових результатів проведення І туру Конкурсу

до 28 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

9

Підведення підсумків Конкурсу та визначення переможців Конкурсу

до 29 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

10

Організація та надання до Організаційного комітету ІІ туру Конкурсу (до Нацдержслужби) копій документів переможців разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення  підсумків та визначення переможців, а також копій виконаних переможцями завдань

до 29 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

11

Організація відзначення учасників та переможців І туру Конкурсу НКРЕКП

до 12 травня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

 

 

Начальник Управління

роботи з персоналом                                     І.О.Євченко

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)