UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Запобігання проявам корупції  /  Заходи щодо запобігання корупції  /  Плани заходів НКРЕКП щодо запобігання корупції  /  План роботи головного спеціаліста із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП на 2018 рікверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 09.02.20180

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

____________ С.Христюк

09 січня 2018 року

 

 

ПЛАН

роботи головного спеціаліста із питань запобігання та виявлення корупції

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на 2018 рік

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Відмітка про виконання

1. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції

1) Забезпечення умов для повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» викривачем  шляхом підвищення ефективності роботи офіційного веб-сайту НКРЕКП, засобів електронного зв’язку

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Створено інституційну систему, яка дозволяє отримувати інформацію про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та вживати відповідних заходів

 

 

2) Розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників НКРЕКП до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

У строки встановлені чинним законодавством

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Повідомлення розглянуто відповідно до вимог чинного законодавства

 

3) Моніторинг виконання антикорупційного законодавства у сфері захисту викривачів в НКРЕКП, забезпечення внутрішніх і зовнішніх каналів повідомлення про корупцію, а також збереження анонімності заявника та його захист від переслідувань

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Підготовлено аналіз роботи за цим напрямом за рік

 

 

4) Проведення (участь у проведенні) службового розслідування  відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950

За дорученням керівництва

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Причини та умови, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення встановлено

 

 

5) Участь у проведенні оцінки корупційних ризиків в НКРЕКП

Січень-лютий

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Оцінку корупційних ризиків в НКРЕКП проведено

 

6) Розробка проекту та забезпечення затвердження Антикорупційної програми НКРЕКП на 2018 рік

Січень-лютий

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Антикорупційну програму НКРЕКП на 2018 рік затверджено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції»

 

7) Погодження Антикорупційної програми НКРЕКП на 2018 рік Національним агентством з питань запобігання корупції

I квартал

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Антикорупційну програму НКРЕКП на 2018 рік погоджено, надані рекомендації та зауваження враховано

 

8) Забезпечення подання Національному агентству з питань запобігання корупції про стан виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2018-2020 роки

Після прийняття програми

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Інформація про стан виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2018-2020 роки направлена до Національного агентства з питань запобігання корупції

 

 

9) Забезпечення подання Національному агентству з питань запобігання корупції звітної інформації щодо реалізації заходів, визначених у Антикорупційній програмі НКРЕП на 2017 рік

Щоквартально

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Інформація про стан щодо реалізації заходів, визначених у Антикорупційній програмі НКРЕП на 2017 рік направлена до Національного агентства з питань запобігання корупції

 

2. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

1) Надання допомоги працівникам НКРЕКП в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

У разі звернення

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Консультаційну допомогу працівникам надано

 

2) Забезпечення попередження посадових осіб НКРЕКП про зобов’язання  своєчасного подання щорічних декларацій, а також декларацій при звільненні або іншим чином припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави

До 1 квітня, протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Посадові особи НКРЕКП попереджені про виконання встановленого обов’язку

 

3. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері

1) Забезпечення подання інформації, що стосується питань запобігання та виявлення корупції для розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕКП в рубриці «Запобігання проявам корупції»

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Інформація про заходи подана

 

 

2) Моніторинг негативних повідомлень в ЗМІ та Інтернет-просторі про корупцію в НКРЕКП, організація їх перевірок та оприлюднення інформації щодо вжитих заходів або спростування

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Інформація про корупцію в НКРЕКП аналізується та узагальнюється. Забезпечується відповідне реагування на повідомлення про факти корупції

 

4. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції

1) Проведення навчання працівників НКРЕКП з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, етики поведінки державних службовців, запобігання та шляхів врегулювання конфлікту інтересів

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Навчальні заходи проведено

 

2) Надання працівникам НКРЕКП роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Роз’яснення надано

 

5. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

1) Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

У строки встановлені чинним законодавством

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Перевірки проведені

 

 

2) Забезпечення інформування керівництва НКРЕКП та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про виявлення фактів порушення антикорупційного законодавства при виконанні працівниками НКРЕКП своїх посадових обов’язків

У раз виявлення таких фактів

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Повідомлення здійснено

 

 

3) Ведення обліку працівників НКРЕКП, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Облік осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень ведеться

 

6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

1) Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння в його усуненні, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення  корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників НКРЕКП, внесення керівництву пропозицій щодо усунення таких ризиків

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Відповідні заходи вжито

 

 

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції                                                      В.В. Гайдак

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)