UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Департамент ліцензійного контролюверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 04.06.20190

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НКРЕКП

____________О. Кривенко

«03» червня 2019 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент ліцензійного контролю

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент ліцензійного контролю (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) та діє відповідно до цього Положення.

З питань проходження державної служби Департамент підпорядковується керівнику апарату та функціонально члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.2. Основною метою діяльності Департаменту є здійснення належного державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання і держави, забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, кодексами України, законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про альтернативні джерела енергії», «Про електроенергетику», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного потенціалу», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про природні монополії», Угодою про асоціацією між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, Меморандумом про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами та розпорядчими документами.

1.4. При реалізації мети та завдань, виконанні функцій та повноважень працівники Департаменту повинні дотримуватись основних принципів діяльності НКРЕКП, передбачених статтею 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

1.5. До складу Департаменту входить:

1.5.1 управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг;

1.5.2 управління супроводження діяльності територіальних органів, методологічного забезпечення та моніторингу звітності.

 

2. Основні завдання Департаменту

 

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків;

2.1.2 забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами;

2.1.3 реалізація цінової і тарифної політики;

2.1.4 сприяння ефективному відкриттю ринків для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів;

2.1.5 сприяння розвитку конкуренції.

 

3. Функції Департаменту

 

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розробляє та впроваджує проекти нормативно-правових актів, зокрема, порядки контролю за дотриманням вимог законодавства у відповідній сфері та ліцензійних умов;

3.1.2 бере участь у розробці та впровадженні порядків (правил) організації обліку та звітності за видами ліцензованої діяльності, форм звітностей суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, форм моніторингу відповідно до компетенції з метою реалізації функції контролю та порядку їх подання;

3.1.3 бере участь у встановленні НКРЕКП обмежень для суб’єктів природних монополій щодо суміщення видів діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.1.4 бере участь у забезпеченні здійснення НКРЕКП контролю за недопущенням перехресного субсидіювання при провадженні господарської діяльності суб’єктами природних монополій і суміжних ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.1.5 забезпечує здійснення НКРЕКП контролю додержання ліцензіатами законодавства у відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

3.1.6 забезпечує розгляд НКРЕКП справ про порушення ліцензійних умов, а також справ про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду забезпечує підготовку рішень до засідань НКРЕКП про застосування санкцій, накладення адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом, про направлення до відповідних державних органів матеріалів про виявлені факти порушення законодавства;

3.1.7 бере участь у забезпеченні здійснення НКРЕКП захисту прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, розгляді звернень споживачів з метою врегулювання спорів, надає роз’яснення з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП в частині здійснення державного контролю та застосування заходів впливу;

3.1.8. відповідно до компетенції, з метою належної реалізації функції контролю, здійснює моніторинг діяльності ліцензіатів на підставі іх звітності у взаємодії з профільними структурними підрозділами;

3.1.9 здійснює організаційно-методичне забезпечення та координацію роботи територіальних органів НКРЕКП;

3.1.10 забезпечує здійснення контролю за дотриманням Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями законодавства у процесі ліцензування діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комунальних послуг;

3.1.11 готує пропозиції щодо вдосконалення системи моніторингу та звітності ліцензіатів НКРЕКП з метою оперативного вирішення покладених на НКРЕКП завдань;

3.1.12 бере участь у засіданнях НКРЕКП;

3.1.13 аналізує та узагальнює інформацію, отриману від територіальних органів НКРЕКП, а також безпосередньо від ліцензіатів, щодо усунення порушень законодавства та ліцензійних умов;

3.1.14 розробляє річний план здійснення заходів державного контролю діяльності ліцензіатів та готує звіт про його виконання;

3.1.15 здійснює аналіз порушень суб’єктами господарювання законодавства та ліцензійних умов з метою створення умов для запобігання вчиненню найбільш характерних із них у подальшому;

3.1.16 розробляє пропозиції щодо удосконалення системи державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.1.17 узагальнює інформацію територіальних органів НКРЕКП щодо надання ліцензіатами звітності;

3.1.18 розглядає звернення від органів влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту, готує роз’яснення суб’єктам господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо застосування та виконання нормативно-правових актів з питань державного контролю та відповіді на запити народних депутатів Верховної Ради України, АР Крим, депутатів місцевих та обласних рад, міністерств, відомств, підприємств, організацій та звернення громадян;

3.1.19 готує пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту та територіальних органів НКРЕКП і бере участь у проведенні відповідних навчальних заходів, селекторних нарад;

3.1.20 бере участь у підготовці річного звіту НКРЕКП з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

3.1.21 виконує доручення Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП;

3.1.22 виконує інші функції в межах повноважень Департаменту.

 

4. Права Департаменту

 

4.1. Департамент має право:

4.1.1 подавати на розгляд члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків та керівнику апарату пропозиції щодо покращення відповідної сфери регулювання, організації роботи Департаменту та НКРЕКП;

4.1.2 подавати на розгляд члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків та керівнику апарату пропозиції щодо зміни структури Департаменту, умов оплати праці персоналу, підвищення кваліфікації персоналу тощо;

4.1.3 за дорученням Голови, члена НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків, керівника апарату представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції;

4.1.4 залучати в установленому порядку фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень за погодженням з Головою НКРЕКП;

4.1.5 одержувати від інших структурних підрозділів центрального апарату НКРЕКП інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент обов’язків;

4.1.6 опрацьовувати документи, які мають гриф «Для службового користування»;

4.1.7 за рішеням НКРЕКП проводити та брати участь у перевірках за дотриманням ліцензіатами законодавства та ліцензійних умов у сферах енергетики та комунальних послуг;

4.1.8 за рішеням НКРЕКП проводити та брати участь у здійснені перевірок за дотриманням Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, законодавства у процесі здійснення ліцензування діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комунальних послуг;

4.1.9 брати участь у засіданнях та нарадах НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.1.10 готувати пропозиції щодо покращення організації роботи Департаменту, територіальних органів та НКРЕКП в цілому.

4.2. Покладення на Департамент завдань не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються повноважень Департаменту не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту, призначається особа з ступенем вищої освіти не нижче магістра з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має трьох заступників: заступника директора Департаменту, заступника директора департаменту – начальника управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг, заступника директора департаменту – начальника управління супроводження діяльності територіальних органів, методологічного забезпечення та моніторингу звітності.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1 забезпечує належне виконання покладених на Департамент завдань і функцій та їх відповідність меті, передбаченій пунктом 1.2 цього Положення;

5.5.2 здійснює керівництво діяльністю Департаменту та несе відповідальність за результати його роботи, розподіляє обов’язки між заступниками, керівниками структурних підрозділів у складі Департаменту, контролює їх роботу;

5.5.3 забезпечує виконання в установлені строки завдань і доручень Голови та членів НКРЕКП;

5.5.4 бере участь у засіданнях НКРЕКП;

5.5.5 подає пропозиції щодо зміни структури Департаменту та територіальних органів НКРЕКП, заохочень, переміщення та підвищення кваліфікації кадрів;

5.5.6 визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників Департаменту та територіальних органів НКРЕКП у частині здійснення заходів державного контролю діяльності ліцензіатів, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи;

5.5.7 вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід;

5.5.8 здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема з урахуванням міжнародних договорів, з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.9 координує та контролює роботу керівників територіальних органів НКРЕКП;

5.5.10 погоджує положення територіальних органів НКРЕКП та посадові інструкції працівників територіальних органів НКРЕКП;

5.5.11 опрацьовує документи, які мають гриф «Для службового користування» у разі отримання відповідного дозволу за напрямами діяльності Департаменту;

5.5.12 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.13 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення працівника Департаменту з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.14 забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку НКРЕКП, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.15 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. У разі відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту та несе цілковиту відповідальність за керівництво Департаментом. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту обов’язки директора Департаменту виконує один із начальників управлінь в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника апарату.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Директор та працівники Департаменту несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, бездіяльність, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, у інших випадках, відповідно до законодавства України.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

 

Директор Департаменту ліцензійного контролю                                            Я.Зеленюк

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)