UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Запобігання проявам корупції  /  Заходи щодо запобігання корупції  /  Плани заходів НКРЕКП щодо запобігання корупції  /  План заходів НКРЕКП щодо запобігання корупції на 2016 рікверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 19.09.20160

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова НКРЕКП

___________ Д. Вовк

«04» січня 2016 року

ПЛАН

заходів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

щодо запобігання корупції на 2016 рік

 

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Завдання і заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2015 року № 265

1.1. Забезпечення доброчесності на публічній службі

(розділ ІІ додатка 2 до Програми)

1.1.1.

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору відповідно до вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання  корупції» та за результатами проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави

Постійно

Управління роботи з персоналом

1.1.2.

Організація підвищення кваліфікації державних службовців за професійними програмами, а також участь у проведенні занять з перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, до посадових обов’язків яких належить здійснення заходів з контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, з питань запобігання та виявлення корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

За планом Нацдержслужби України

Управління роботи з персоналом,

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Самостійні структурні підрозділи

1.1.3.

Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950

У разі виявлення таких фактів

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

 

Самостійні структурні підрозділи

1.1.4.

Ведення обліку працівників НКРЕКП, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

1.1.5.

Інформування правоохоронних органів у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками НКРЕКП, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

У разі виявлення таких фактів

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

1.2. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність НКРЕКП

(розділ ІІ додатка 2 до Програми)

1.2.1.

Забезпечення процедури інформаційної підтримки офіційного веб-сайту НКРЕКП, його регулярного наповнення інформаційними матеріалами з актуальних питань основних напрямів діяльності Комісії

Постійно

Відділ інформації та комунікацій з громадськістю

Самостійні структурні підрозділи

1.2.2.

Організація своєчасного реагування на повідомлення про факти корупційних правопорушень, вчинених працівниками НКРЕКП, та інформування громадськості про результати такого реагування

У разі надходження повідомлень

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

1.2.3.

Забезпечення кваліфікованого та об’єктивного розгляду звернень і запитів, що надходять до НКРЕКП відповідно до законів України «Про звернення громадян» та  «Про доступ до публічної інформації», своєчасності та повноти надання відповідей

Постійно

Управління документального забезпечення

Самостійні структурні підрозділи

1.2.4.

Проведення за участю керівництва НКРЕКП прес-конференцій, нарад, семінарів, засідань круглого столу, брифінгів, “гарячих” телефонних ліній із запрошенням представників засобів масової інформації, громадських організацій, регулярне висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань розвитку ринку енергетики та комунальних послуг

Постійно

Відділ інформації та комунікацій з громадськістю

Самостійні структурні підрозділи

1.2.5.

Забезпечення організації та проведення особистого прийому громадян в НКРЕКП

За встановленим графіком особистого прийому громадян

Управління документального забезпечення

1. 3. Створення системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

(розділ ІІ додатка 2 до Програми)

1.3.1.

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, вчинених в таких умовах 

Постійно

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

1.4. Формування громадської підтримки дій у запобіганні і протидії корупції

(розділ ІІ додатка 2 до Програми)

1.4.1.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП інформації про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції

Постійно

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Відділ інформації та комунікацій з громадськістю

1.5. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (викривач)

(розділ ІІ додатка 2 до Програми)

1.5.1.

Забезпечити можливість для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку

Постійно

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

2. Забезпечення фінансового контролю

(розділ ІІ додатка 2 до Програми)

2.1.

Надання необхідних рекомендацій, роз’яснень та практичної допомоги працівникам щодо заповнення відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Управління роботи з персоналом

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

2.2.

Підготовка довідок про доходи, одержані працівниками НКРЕКП за відповідний період, з метою їх використання при заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

2.3.

Проведення перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру  на предмет їх своєчасного подання, наявності конфлікту інтересів

Упродовж

5 робочих днів з дня подання декларації 

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

2.4

Забезпечення подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

В день звільнення

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

 

Управління роботи з персоналом

3. Проведення роз’яснювальної та інформаційної роботи щодо запобігання корупції

(розділ ІІ додатка 2 до Програми)

3.1.

Організація роботи, спрямованої на забезпечення доброчесності на державній службі, додержання працівниками НКРЕКП правил етичної поведінки, неприпустимість вчинення ними корупційних діянь, шляхом проведення роз’яснювальної роботи щодо виконання антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Самостійні структурні підрозділи

3.2.

Надання працівникам НКРЕКП методологічної та консультативної допомоги щодо дотримання окремих положень антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

3.3.

Інформаційна підтримка рубрики “Запобігання проявам корупції”, утвореної на офіційному веб-сайті НКРЕКП, наповнення її відповідними матеріалами

Постійно

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Відділ інформації та комунікацій з громадськістю

3.4.

Участь у нарадах, семінарах, конференціях, засіданнях круглого столу та інших заходах з питань запобігання та протидії корупції

Постійно

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)