UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Накази  /  2016 року  /  НКРЕКП, Наказ від 21.06.2016 № 116 "Про внесення зміни до наказу НКРЕКП від 17 грудня 2014 року № 12"


    документ
    втратив
    чинність

версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 15.07.2016

(Наказ втратив чинність на підставі

наказу НКРЕКП від 27.12.2016 37-а) 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

21.06.2016                   № 116

 

Про внесення зміни до наказу НКРЕКП від 17 грудня 2014 року № 12

 

З метою удосконалення роботи НКРЕКП з громадськістю НАКАЗУЮ:

 

Положення про Відділ інформації та комунікацій з громадськістю, затверджене наказом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 17 грудня 2014 року № 12, викласти в новій редакції, що додається.

 

Голова Комісії                                    Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

від 21.06.2016 № 116)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ інформації та комунікацій з громадськістю

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ інформації та комунікацій з громадськістю (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

1.2. Відділ підпорядковується Керівнику апарату.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавчими актами України, Законом України «Про державну службу», Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, правилами ділового етикету, загальними правилами поведінки державного службовця, правилами та нормами охорони праці та протипожежного захисту, Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом  Президента України від 10.09.2014 № 715, постановами та розпорядженнями Комісії, наказами Голови Комісії, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Положенням.

1.4. До складу Відділу входить інформаційно-видавничий сектор.

1.5. Працівники Відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

 

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Інформування громадськості про діяльність НКРЕКП.

2.1.2. Сприяння прозорості і відкритості діяльності НКРЕКП.

2.1.3. Сприяння висвітленню діяльності НКРЕКП у ЗМІ та інформаційних інтернет-ресурсах, підготовка й поширення інформаційних матеріалів, прес-релізів.

2.1.4. Організація та проведення заходів для ЗМІ (прес-конференції, брифінги тощо).

2.1.5. Сприяння формуванню позитивної громадської думки щодо діяльності НКРЕКП з основних напрямів державної політики.

2.1.6. Сприяння залученню громадськості до процесу формування і реалізації державної політики у сфері діяльності НКРЕКП.

2.1.7. Проведення у встановленому законодавством порядку видавничої діяльності.

 

3. Функції

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

3.1.1. Систематичне інформування ЗМІ та громадськість про діяльність НКРЕКП.

3.1.2. Підготовку і розповсюдження інформаційних матеріалів, прес-релізів та інших повідомлень (в електронному вигляді шляхом розсилки електронною поштою).

3.1.3. Планування, організацію і проведення прес-конференцій, брифінгів та інтерв'ю.

3.1.4. Координацію роботи структурних підрозділів НКРЕКП на територіях з регіональними засобами масової інформації.

3.1.5. Здійснення постійного моніторингу публікацій ЗМІ та інтернет-ресурсів  що стосуються діяльності НКРЕКП.

3.1.6. Організацію висвітлення діяльності НКРЕКП у ЗМІ.

3.1.7. Ведення бази ЗМІ, які взаємодіють з НКРЕКП та висвітлюють її діяльність.

3.1.8. Публікування відповідей/роз`яснень на актуальні запитання громадян, організацій та установ.

3.1.9. Організацію публікацій оголошень та інших матеріалів в засобах масової інформації.

3.1.10. Ведення офіційного веб-сайту НКРЕКП, розміщення інформації за поданням структурних підрозділів та адміністрування.

3.1.11. Постійне оновлення рубрики «Новини» веб-сайту НКРЕКП.

3.1.12. Оприлюднення на веб-сайті НКРЕКП порядків денних та результатів засідань Комісії у формі відкритих слухань.

3.1.13. Оприлюднення на веб-сайті НКРЕКП проектів регуляторних актів.

3.1.14. Оприлюднення на веб-сайті НКРЕКП річних звітів про результати діяльності Комісії.

3.1.15. Оприлюднення на веб-сайті НКРЕКП розпорядчих документів Комісії (постанов та розпоряджень).

3.1.16. Адміністрування Форуму НКРЕКП в мережі Інтернет.

3.1.17. Адміністрування та наповнення інформацією сторінок НКРЕКП у соціальних мережах Facebook і Twitter.

3.1.18. Адміністрування та наповнення відеоматеріалами каналу НКРЕКП інтернет-ресурсу YouTube.

3.1.19. Сприяння представникам ЗМІ у здійсненні ними службових обов'язків щодо інформування про діяльність НКРЕКП.

3.1.20. Інформування ЗМІ про публічні заходи, які планує НКРЕКП.

3.1.21. Участь в організації прямих телефонних ліній («гарячих» ліній) Голови та членів Комісії.

3.1.22. Організаційно-технічне забезпечення роботи Громадської ради при НКРЕКП.

3.1.23. Забезпечення висвітлення діяльності Громадської ради при НКРЕКП на офіційному веб-сайті.

3.1.24. Участь в організації консультацій з громадськістю (публічних громадських обговорень, вивчення громадської думки).

3.1.25. Співпрацю з об'єднаннями громадян, громадськими організаціями з питань, що належать до компетенції відділу.

3.1.26. Підготовку та супроводження щорічного плану проведення консультацій з громадськістю.

3.1.27. Ведення електронного (файлового) фото/відео/аудіо архіву про діяльність НКРЕКП («Foto_pr»).

3.1.28. Ведення бази електронних версій рішень НКРЕКП (постанов, розпоряджень, наказів, окремих листів) («Norm_Akt»).

3.1.29. Організацію видання щомісячного офіційного друкованого засобу масової інформації – «Інформаційного бюлетеня НКРЕКП».

3.1.30. Інформаційну підтримку та оновлення інформаційно-правових систем «Ліга:Закон» і «Законодавство» (виконання відповідних угод про інформаційне співробітництво).

3.1.31. Ведення телефонного довідника НКРЕКП (в електронному вигляді).

 

4. Права

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Вносити пропозиції на розгляд Голови,Членів Комісії, Керівника апарату і брати участь у розробці заходів, спрямованих на виконання основних завдань, покращання умов праці, підвищення ефективності роботи.

4.1.2. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

4.1.3. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів НКРЕКП інформацію про заплановані та проведені заходи для висвітлення діяльності НКРЕКП.

4.1.4. Користуватися необхідними для роботи технічними засобами для аудіо-, відеозапису та фотозйомки.

 

5. Керівництво

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Комісії згідно із законодавством України.

5.2. На посаду начальника Відділу призначається особа з вищою освітою енергетичного (соціального/гуманітарного) спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років; досвідом роботи щодо управління персоналом.

5.3. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований Керівнику апарату.

5.4. Начальник Відділу:

5.4.1. Здійснює керівництво роботою Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх функцій; організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень Голови, Членів Комісії та Керівника апарату, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у Відділі.

5.4.2. У межах своєї компетенції забезпечує реалізацію вимог щодо збереження державної таємниці; здійснює роботу з документами з грифом обмеження «Для службового користування» та забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень.

5.4.3. Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Відділу.

5.4.4. Організовує разом з Управлінням роботи з персоналом роботу щодо підбору, переміщення кадрів відділу, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву Відділу.

5.4.5. Готує Голові Комісії подання про призначення, переміщення та звільнення працівників Відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, а також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень.

5.4.6. Розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

5.4.7. Забезпечує додержання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу.

5.4.8. За дорученням Голови, Членів Комісії та Керівника апарату здійснює представництво в інших державних органах, на підприємствах, в організаціях і установах, громадських організаціях з питань, що належать до повноважень Відділу.

5.4.9. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

5.4.10. Погоджує питання щодо надання працівникам відпусток (у т.ч. без збереження заробітної плати), інших днів відпочинку відповідно до законодавства України.

5.4.11. У межах своєї компетенції дає працівникам Відділу доручення, обов’язкові для виконання.

5.4.12. Погоджує і візує документи з питань, що належать до компетенції Відділу.

5.5. У разі відсутності начальника Відділу його обов'язки виконує заступник начальника Відділу, а у разі його відсутності – завідувач інформаційно-видавничого сектору.

 

6. Відповідальність

Начальник та працівники Відділу несуть персональну відповідальність за невиконання завдань, покладених на Відділ.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. У процесі здійснення своїх функцій Відділ взаємодіє зі структурними підрозділами НКРЕКП під час:

7.1.1. організації прес-конференцій, брифінгів, інтерв`ю щодо надання представникам засобів масової інформації роз`яснень, розміщення інформації на офіційному веб-сайті НКРЕКП, адміністрування Форуму НКРЕКП, консультацій з громадськістю.

7.1.2. координації роботи територіальних структурних підрозділів НКРЕКП з регіональними засобами масової інформації.

7.1.3. отримання від структурних підрозділів електронних версій постанов, розпоряджень, наказів, листів для ведення бази електронних версій рішень НКРЕКП (постанов, розпоряджень, наказів, окремих листів), видання «Інформаційного бюлетеня НКРЕКП» тощо.

7.1.4. оновлення в центральному апараті та територіальних структурних підрозділах НКРЕКП інформаційно-правових систем «Ліга:Закон» і «Законодавство».

 

Начальник Відділу інформації

та комунікацій з громадськістю                                  І.Слободянюк

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)