UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Накази  /  2015 року  /  НКРЕКП, Наказ від 30.11.2015 № 320 "Про затвердження та внесення змін до положень про структурні підрозділи"


    документ
    втратив
    чинність

версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 25.05.2016

(Наказ втратив чинність на підставі

наказу НКРЕКП від 27.12.2016 37-а) 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

30.11.2015                   № 320

 

Про затвердження та внесення змін до положень про структурні підрозділи

 

У зв’язку із введенням в дію нової структури та штатного розпису Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Управління роздрібного ринку електричної енергії;

Положення про Управління енергоринку.

2. Унести зміни до Положення про Департамент стратегічного розвитку та планування, Положення про Департамент ліцензійного контролю, Положення про Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, Положення про Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики, Положення про Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання, Положення про Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених наказом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17 грудня 2014 року № 12, виклавши їх у новій редакції, що додається.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів привести у відповідність до положень, зазначених у пунктах 1 і 2 цього наказу, положення про управління, відділи, сектори та посадові інструкції працівників.

4. Положення про Департамент роздрібних ринків, затверджене наказом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17 грудня 2014 року № 12, визнати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Комісії                                     Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

30.11.2015 № 320

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління роздрібного ринку електричної енергії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

І. Загальні положення

1.1. Управління роздрібного ринку електричної енергії (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України "Про державну службу", " Про запобігання корупції", "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", "Про природні монополії", "Про захист економічної конкуренції", "Про звернення громадян", "Про захист прав споживачів", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", актами та дорученнями Президента України, Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 10.09.2014 № 715, , актами Кабінету Міністрів України, та іншими нормативно-правовими актами, наказами та дорученнями Голови НКРЕКП та цим Положенням.

1.3. Управління підпорядковується та координується Членом НКРЕКП відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. Управління у своєму складі має:

відділ методологічного забезпечення;

відділ моніторингу відносин;

відділ забезпечення захисту прав споживачів.

 

2. Основні завдання Управління

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Регулювання взаємовідносини між суб'єктами роздрібного ринку шляхом:

розроблення проектів нормативно-правових актів, зокрема, правил користування електричною енергією та договорів про постачання електричної енергії;

захист прав та інтересів споживачів шляхом надання роз’яснень з питань застосування положень нормативно-правових актів.

2.1.2. Методологічне забезпечення рівних можливостей щодо використання споживачами електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії.

2.1.3. Методологічне забезпечення захисту прав споживачів електричної енергії.

2.1.4. Здійснення, в межах компетенції, дослідження та моніторингу роздрібного ринку електричної енергії, у тому числі збір та аналіз інформації щодо діяльності суб’єктів електроенергетики та їх взаємовідносини зі споживачами електричної енергії; дотримання електропостачальниками умов розгляду звернень та претензій споживачів електричної енергії з питань, що стосуються надання послуг з постачання електричної енергії.

2.1.5. Участь, у межах компетенції, у розгляді та аналізі проектів законів, постанов Кабінету Міністрів України, проектів регуляторних актів державних органів.

2.1.6. У межах компетенції Управління співпраця з представниками міжнародних організацій.

2.1.7. Сприяння ефективному функціонуванню роздрібного ринку електричної енергії на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів електричної енергії.

2.1.8. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Управління, розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства, опрацювання наданих на погодження проектів нормативно-правових актів.

2.1.9. Моніторинг дотримання електропостачальниками правил розгляду звернень споживачів електричної енергії.

2.1.10. Розгляд звернень споживачів та підготовка роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП.

2.1.11 Здійснення в межах своєї компетенції експертизи проектів нормативно-правових та нормативних актів на відповідність фундаментальним наукам у відповідних сферах та вимогам нормативно-технічних документів.

 

3. Функції Управління

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Розробляє проекти нормативно-правових актів якими регулюються відносини, що виникають у процесі функціонування роздрібного ринку електричної енергії та які належать до компетенції Управління.

3.1.2. Здійснює, у межах своїх повноважень, заходи щодо адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу.

3.1.3. За дорученням Голови, Членів НКРЕКП:

готує інформацію з питань, що стосуються компетенції Управління;

взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що належать до його компетенції, та бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України;

співпрацює з громадськими організаціями споживачів (об’єднаннями споживачів) з питань захисту прав споживачів.

3.1.4. Проводить постійний моніторинг та аналіз діяльності суб’єктів електроенергетики на роздрібному ринку електричної енергії, зокрема щодо дотримання порядку розгляду звернень та претензій споживачів електричної енергії з питань, що стосуються постачання електричної енергії; дотримання законодавства та інших нормативно-технічних документів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії суб'єктів електроенергетики.

3.1.5. Систематизує та аналізує інформацію, отриману за результатами здійснення моніторингу.

3.1.6. Готує проекти відповідей та роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів, якими регулюються відносини на роздрібному ринку електричної енергії.

3.1.7. Бере участь у проведенні аналізу, узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Управління, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних документів НКРЕКП, міністерств і відомств у межах сфери компетенції Управління.

3.1.8. Узагальнює та аналізує іноземний досвід з регулювання відносин на роздрібному ринку електричної енергії та розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з цих питань.

3.1.9. Забезпечує відповідно до законодавства методологічно-консультаційну допомогу інформаційно-консультаційним центрам по роботі із споживачами.

3.1.10. Отримує та аналізує надані електропостачальниками звіти щодо реєстрації звернень заявників, які є споживачами електричної енергії або мають намір ними стати, та звернулись до Інформаційно-консультаційного центру.

3.1.11. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП, органами влади та іншими державними органами.

3.1.12. Забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням.

3.1.13. Веде діловодство з питань, що належать до компетенції Управління.

 

4. Права Управління

4.1.Управління має право:

4.1.1. За дорученням Голови, Членів НКРЕКП:

залучати в установленому порядку вчених, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, консультативних та експертних організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розроблення проектів, проведення консультацій та експертиз;

запитувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, від суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Управління завдань, в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством.

4.1.2. Одержувати від структурних підрозділів НКРЕКП документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань.

4.1.3. За згодою керівників інших структурних підрозділів НКРЕКП залучати відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів з врегулювання питань, які відносяться до компетенції відповідних структурних підрозділів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Управлінням відповідно до покладених на нього завдань.

4.1.4. Подавати пропозиції Голові та Членам НКРЕКП щодо утворення робочих комісій та робочих груп з метою опрацювання певних питань.

4.1.5. Здійснювати роботу з документами, що мають гриф обмеження „Для службового користування”.

4.1.6. Готувати матеріали та брати участь у конференціях, семінарах, нарадах, засіданнях науково-технічних рад тощо з питань функціонування та розвитку електроенергетичної галузі.

4.1.7. Брати участь у підготовці та реалізації заходів НКРЕКП в рамках програм співробітництва України з ЄС, Світовим банком, Міжнародним Валютним Фондом, іншими міжнародними фінансовими, енергетичними та екологічними організаціями, органами регулювання енергетики інших країн.

4.1.8. Брати участь у форумах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції Управління.

 

5. Керівництво Управління

5.1. Керівництво діяльністю Управління здійснює начальник Управління.

5.2. У разі тимчасової відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник Управління – начальник відділу методологічного забезпечення, а у разі відсутності начальника Управління та заступника начальника Управління – начальника відділу метрологічного забезпечення - начальник відділу моніторингу.

5.3. На посаду начальника Управління призначається особа з вищою освітою відповідного напрямку професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, із стажем роботи за фахом на державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

5.4. Начальник Управління має знати порядок підготовки проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки та трудового законодавства; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову українську мову.

5.5. Начальник Управління має володіти державною мовою.

5.6. Завдання, обов'язки та повноваження начальника Управління:

5.6.1. Начальник Управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань.

5.6.2. Планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи НКРЕКП.

5.6.3. Вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

5.6.4. Звітує перед Головою НКРЕКП та/або Членом НКРЕКП згідно з розподілом функціональних обов’язків про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи.

5.6.5. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

5.6.6. Розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів Управління, очолює та контролює їх роботу.

5.6.7. Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку сфери управління, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності Управління, вживає заходів щодо усунення недоліків.

5.6.8. Забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань врегулювання відносин на роздрібному ринку електричної енергії.

5.6.9. Визначає потреби і пріоритетні напрями з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників, у тому числі за рахунок міжнародної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи.

5.6.10. Вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід сприяння ефективному функціонуванню ринку електричної енергії на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів ринку електричної енергії та споживачів електричної енергії.

5.6.11. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері енергетики, зокрема захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії.

5.6.12. Вносить пропозиції Голові НКРЕКП щодо призначення та звільнення з посад працівників Управління.

5.6.13. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності Управління.

5.6.14. Забезпечує дотримання законодавства України з питань державного регулювання діяльності суб’єктів електроенергетики.

5.7. Начальник Управління має право:

5.7.1. За дорученням Голови, Членів НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших державних органах України з питань, що належать до компетенції Управління.

5.7.2. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються його компетенції.

 

6. Відповідальність

6.1. Начальник та працівники Управління несуть персональну відповідальність за:

неналежне виконання функцій передбачених цим Положенням;

порушення норм етики та правил державної служби та обмежень, передбачених законодавством України;

вчинення в процесі своєї діяльності правопорушення – у випадках передбачених законодавством України;

розголошення відомостей, які є службовою таємницею;

порушення вимог трудової дисципліни відповідно до норм трудового законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Управління, відповідно до покладених на нього завдань та функцій;

 

7.1.1. Співпрацює з іншими структурними підрозділами НКРЕКП;

7.1.2. Отримує від інших структурних підрозділів НКРЕКП матеріали, необхідні для виконання завдань і функцій Управління, і надає відповідні матеріали іншим структурним підрозділам НКРЕКП;

7.1.3. Забезпечує погодження документів розроблених Управлінням, що подаються на розгляд Голові Комісії та Членам НКРЕКП, із структурними підрозділами НКРЕКП відповідно до завдань і функцій цих підрозділів.

 

Начальник Управління

роздрібного ринку електричної енергії                                   І.Городиський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

30.11.2015 № 320

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління енергоринку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Управління енергоринку (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) і безпосередньо підпорядковується Члену Комісії згідно з розподілом обов’язків та виконує доручення Голови Комісії.

1.2. У своїй роботі Управління керується Конституцією України; Законами України, зокрема “Про електроенергетику”, “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, Про природні монополії”, “Про засади функціонування ринку електроенергії України”; постановами Верховної Ради України; указами та розпорядженнями Президента України; актами Кабінету Міністрів України; Положенням про НКРЕКП, затвердженим Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715; положенням про Управління, та іншими нормативно-правовими актами, що мають безпосереднє відношення до роботи Управління.

1.3. До складу Управління входять два відділи:

Відділ моніторингу роботи конкурентного сектора оптового ринку електроенергії;

Відділ нормативно-правового забезпечення та платіжно-розрахункових відносин на оптовому ринку електроенергії.

 

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринків електричної енергії, в межах повноважень НКРЕКП.

2.1.2. Участь у формуванні цінової і тарифної політики у сфері електроенергетики.

2.1.3. Здійснення аналітичного контролю фінансово-економічної діяльності ОРЕ та підготовка пропозиції щодо вдосконалення платіжно-розрахункових відносин в ОРЕ.

2.1.4. Здійснення моніторингу ціноутворення в ОРЕ.

2.1.5. Здійснення моніторингу стану конкуренції та вдосконалення конкурентних засад роботи виробників та постачальників в ОРЕ.

2.1.6. Підготовка пропозиції щодо порядку розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

 

3. Функції

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Здійснює опрацювання проектів законів України, які регулюють відносини в сфері електроенергетики, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, органів державної влади стосовно організації роботи учасників оптового ринку електричної енергії України та суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ОРЕ.

3.1.2. Здійснює опрацювання, аналіз матеріалів та подання пропозицій на розгляд Комісії щодо затвердження статей витрат кошторису ліцензіата з оптового постачання електричної енергії на здійснення ліцензованої діяльності з оптового постачання електричної енергії, загальних витрат з матеріально-технічного забезпечення, розвитку Оптового ринку. Здійснює методологічний і оперативний контроль використання коштів за статтями витрат кошторису ліцензіата з оптового постачання електричної енергії.

3.1.3. Бере участь в проведенні аналізу, узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів НКРЕКП, міністерств і відомств в межах сфери компетенції Управління.

3.1.4. Готує інформацію і відповідні розрахунки для прийняття рішень НКРЕКП щодо алгоритму розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній.

3.1.5. Готує інформацію і відповідні розрахунки для прийняття рішень НКРЕКП щодо коригування нормативу відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом у разі невиконання ними своїх зобов’язань з оплати електричної енергії.

3.1.6. Здійснює моніторинг втрат електричної енергії в мережах постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та встановлює коригуючі коефіцієнти, у разі наявності в їх мережах понаднормативних втрат.

3.1.7. Готує пропозиції щодо внесення змін до алгоритму розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії та здійснює контроль за його виконанням.

3.1.8. Готує пропозиції щодо затвердження переліку рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом в установах уповноваженого банку.

3.1.9. Здійснює підготовку проектів постанов НКРЕКП щодо залучення ДП "Енергоринок" кредитних коштів для розрахунків з виробниками електричної енергії та повернення енергогенеруючими компаніями ТЕС залучених оптовим постачальником для них кредитів.

3.1.10. Бере участь у розробці нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення повномасштабного функціонування конкурентного ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку в межах компетенції Управління.

3.1.11. Готує пропозиції щодо внесення змін в примірні договори між суб’єктами ринку електричної енергії в межах компетенції Управління.

3.1.12. Проводить аналіз змін структури відпуску електроенергії в ОРЕ виробниками електроенергії.

3.1.13. Здійснює аналіз сформованого Розпорядником системи розрахунків складу обладнання на наступну добу відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України. Здійснює аналіз формування прогнозних і фактичних погодинних, добових та наростаючим підсумком з початку розрахункового періоду цін електричної енергії, що відпускається в ОРЕ виробниками, які працюють за ціновими заявками.

3.1.14. Формує та аналізує бази даних звітів НКРЕКП (форми НКРЕ-№1, НКРЕ-№6-енерговиробництво), які надаються суб’єктами господарської діяльності з виробництва електричної енергії, які працюють за ціновими заявками.

3.1.15. Готує на розгляд Комісії пропозиції щодо обґрунтованих змін до нормативно-правової бази, у тому числі Правил ОРЕ, у напрямку вдосконалення механізму формування цін та інших умов продажу електричної енергії на ОРЕ виробників, які працюють за ціновими заявками.

3.1.16. Приймає участь у роботі робочих груп Ради ОРЕ та створених на їх базі підгруп. Опрацьовує та готує на розгляд керівництва пропозиції щодо змін та доповнень до ДЧОРЕ і його додатків.

3.1.17. На підставі наданих ліцензіатами проектів реконструкції та модернізації енергоблоків теплових електростанцій та відповідно до встановленого порядку надає на розгляд Комісії матеріали та розрахунки щодо встановлення інвестиційної складової тарифів продажу електроенергії виробниками, які працюють за ціновими заявками. Готує проекти постанов НКРЕКП щодо затвердження інвестиційної складової тарифів відпуску електричної енергії в ОРЕ енергогенеруючими компаніями ТЕС, необхідної для повернення коштів, залучених компаніями з метою фінансування проектів реконструкції та модернізації енергоблоків. Опрацьовує квартальні звіти з реалізації проектів реконструкції та модернізації ТЕС, здійснює моніторинг використання коштів інвестиційної складової на підставі зазначених звітів, у разі необхідності готує матеріали та розрахунки щодо коригування або призупинення інвестиційної складової.

3.1.18. Приймає участь у розробці нормативно-правової бази з питань фінансування проектів реконструкції та модернізації теплових електростанцій.

3.1.19. Здійснює моніторинг діяльності роботи на ОРЕ постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом в частині стану оплати, а також фактичних погодинних обсягів і цін купівлі електричної енергії постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом на ОРЕ, та при необхідності ініціює проведення ДП "Енергоринок" перевірок достовірності формування погодинних обсягів купівлі електроенергії на ОРЕ постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом, аналізує результати проведених перевірок.

3.1.20. За зверненням постачальників електроенергії розглядає проблемні та спірні питання взаємовідносин між постачальниками електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом.

3.1.21. Готує та розглядає пропозиції щодо змін і доповнень до нормативно-правових і договірних документів, що регламентують умови роботи постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом в ОРЕ, стосуються взаємовідносин постачальників електричної енергії за нерегульованим та регульованим тарифом.

3.1.22. Готує інформацію і відповідні розрахунки для прийняття рішень НКРЕКП щодо затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни електроенергії.

3.1.23. Проводить аналіз формування фактичної оптової ринкової ціни електроенергії протягом розрахункового місяця у співвідношенні з прогнозованою оптовою ринковою ціною.

3.1.24. Здійснює моніторинг формування фактичних погодинних, добових та наростаючим підсумком з початку розрахункового періоду оптових ринкових цін продажу електричної енергії на ОРЕ.

3.1.25. Готує на розгляд Комісії матеріали щодо затвердження рівнів тарифів на імпорт електроенергії та на електричну енергію, що купується-продається з метою забезпечення паралельної роботи ОЕС України та енергосистем інших держав.

3.1.26. Аналізує стан розрахунків споживачів з енергопостачальними компаніями за даними, наданими субєктами господарювання до НКРЕКП та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (16-енерго).

3.1.27. Бере участь у здійсненні контролю дотримання ліцензіатами положень Закону України "Про електроенергетику", Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності та інших нормативно-правових актів.

3.1.28. Готує проекти рішень НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Управління.

3.1.29. Бере участь в підготовці річного звіту НКРЕКП.

3.1.30. Виконує окремі доручення Голови Комісії та Членів Комісії.

 

4. Права

4.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань в межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством, яке регламентує внутрішню діяльність Управління, має право:

4.1.1. Звертатися та отримувати від інших підрозділів НКРЕКП всі необхідні для його роботи матеріали, а також надавати відповідні матеріали іншим структурним підрозділам.

4.1.2. Взаємодіяти з органами державної влади, організаціями і підприємствами України та іноземних держав, міжнародними організаціями за погодженням з Головою та Членами НКРЕКП.

4.1.3. Брати участь у засіданнях Комісії.

4.1.4. Надавати пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

 

5. Керівництво

5.1. Управління очолює начальник Управління енергоринку (далі – начальник управління), який здійснює керівництво діяльністю Управління. Начальник управління призначається на посаду і звільняється з посади наказом Голови Комісії  відповідно до законодавства України.

5.2. На посаду начальника Управління призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування. Стажем роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стажем роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

5.3. Начальник Управління:

5.3.1. Здійснює координацію діяльності Управління, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері електроенергетики.

5.3.2. Розподіляє обов'язки між працівниками, планує, організовує, очолює та контролює їх роботу.

5.3.3. Забезпечує виконання в установлені терміни функцій Управління, закріплених цим Положенням, доручень Голови та членів Комісії.

5.3.4. Організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Управління, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Управління.

5.3.5. Забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції, забезпечує виконання вимог охорони праці.

5.3.6. Організовує розробку проектів нормативних актів, що належать до компетенції Управління.

5.3.7. Контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Управління депутатських звернень, звернень громадян, громадських об’єднань, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Управління.

5.3.8. Бере участь в опрацюванні питань удосконалення організаційної структури Управління.

5.3.9. Планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Управління з іншими заінтересованими підрозділами органів державної влади, громадськими  об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються компетенції Управління.

5.3.10. Забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень.

5.3.11. Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

5.3.12. Здійснює роботу із документами, які мають гриф обмеження “Для службового користування”.

5.3.13. Візує документи, що підготовлені Управлінням з питань, що належать до його компетенції.

5.3.14. Подає пропозиції щодо зміни структури Управління, оплати праці працівників, підбору, розстановки та підвищення кваліфікації кадрів.

5.4. У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника - начальник відділу моніторингу роботи конкурентного сектора оптового ринку електроенергії, у разі одночасної відсутності начальника управління і заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу роботи конкурентного сектора оптового ринку електроенергії, його функції виконує начальник відділу нормативно-правового забезпечення та платіжно-розрахункових відносин на оптовому ринку електроенергії.

 

6. Відповідальність

6.1. Начальник управління та працівники Управління відповідають згідно з законодавством за:

6.1.1. Своєчасне та якісне виконання основних завдань та функцій Управління, доручень керівництва.

6.1.2. Дотримання правил внутрішнього розпорядку.

6.1.3. Надання достовірної інформації в установленому порядку з питань, що належать до компетенції Управління.

6.1.4. Дотримання Загальних правил поведінки державних службовців та спеціальних обмежень встановлених Законами України „Про державну службу” та „Про запобігання корупції”, щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.

6.1.5.  Дотримання правил та вимог законодавства щодо охорони праці, пожежної безпеки.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань та в межах своїх повноважень:

7.1.1 Взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП, з метою забезпечення порядку і терміну обміну документами та інформацією.

7.1.2 Отримує у встановлені терміни та надає необхідні документи, інформацію, яка не є службовою таємницею або має не конфіденційний характер.

7.1.3. Отримує від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, необхідну для виконання основних завдань і функцій управління та надає відповідні матеріали іншим структурним підрозділам НКРЕКП.

7.1.4. Забезпечує погодження документів, що подаються на розгляд Голові та членам Комісії, із структурними підрозділами НКРЕКП відповідно до основних завдань і функцій цих підрозділів.

 

Начальник Управління енергоринку                                       Т.Ревенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.11.2015 № 320)

 

Положення

про Департамент стратегічного розвитку та планування

 

І. Загальні положення.

1.1. Департамент стратегічного розвитку та планування (далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.2. Департамент, відповідно до затвердженої структури НКРЕКП, функціонально підпорядковується та діє під безпосереднім керівництвом Члена НКРЕКП, згідно з розподілом обов’язків між Головою та Членами НКРЕКП.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, зокрема «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про природні монополії», «Про електроенергетику», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про ринок природного газу», міжнародними договорами, Указами Президента України, зокрема, Указом Президента України від 10.09.2014 №715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постановами Кабінету Міністрів, зокрема, постановою КМУ України від 23.09.2014 № 530 «Про утворення Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії», наказами, розпорядженнями, дорученнями Голови та Членів НКРЕКП, цим  Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. До складу Департаменту входять структурні підрозділи:

відділ стратегічного розвитку енергетичних ринків;

відділ економічного аналізу та прогнозування;

відділ стратегічного планування та міжнародної координації;

відділ стратегічного розвитку у сфері комунальних послуг;

сектор моніторингу та регулювання якості послуг.

1.5. Для взаємодії з керівництвом та структурними підрозділами НКРЕКП Департамент використовує бланк зі своїм найменуванням.

 

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

аналітичне забезпечення та координація роботи в НКРЕКП з питань розвитку та функціонування енергетичних ринків та сфери комунальних послуг, державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері енергетики та комунальних послуг;

стратегічне, поточне планування розвитку системи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб’єктів господарської діяльності на суміжних ринках в електроенергетиці,  нафтогазовому комплексі, в сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

організація та координація діяльності з питань міжнародного співробітництва НКРЕКП;

забезпечення виконання в Комісії функцій Секретаріату Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії (далі Секретаріат) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 530.

 

3. Функції

3.1. Відповідно до основних завдань Департамент виконує такі функції:

здійснює аналітичне забезпечення та координацію роботи НКРЕКП з питань розвитку енергетичних ринків, сфери комунальних послуг;

здійснює (з використанням іноземної мови) аналіз міжнародної практики та законодавства ЄС щодо моделей організації та правил функціонування енергетичних ринків, сфери комунальних послуг, готує пропозиції щодо можливості застосування в роботі НКРЕКП;

здійснює збір та узагальнення інформації щодо процесу інтеграції енергетичних ринків (як на регіональному так і на загальноєвропейському рівні), готує відповідні пропозиції щодо участі України у цих процесах;

готує аналітичні матеріали з питань, пов’язаних з реформуванням енергетичних ринків, сфери комунальних послуг;

готує пропозиції щодо організації роботи в НКРЕКП з питань реформування енергетичних ринків, сфери комунальних послуг; забезпечує координацію та моніторинг стану виконання відповідних заходів;

розробляє та/або приймає участь у підготовці (опрацюванні) проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань розвитку та функціонування енергетичних ринків, сфери комунальних послуг, готує відповідні пропозиції.

3.2. Виконує функції Секретаріату Координаційного центру:

здійснює збір інформації щодо стану виконання заходів з впровадження нової моделі ринку, її узагальнення та аналіз;

готує аналітичні довідки щодо стану виконання заходів з впровадження нової моделі ринку для Голови Координаційного центру;

готує інформацію щодо стану виконання заходів з впровадження нової моделі ринку на засідання Координаційного центру; доповідає на засіданнях Координаційного центру про стан виконання заходів, щодо проблемних питань, надає пропозиції щодо подальших дій;

збирає та узагальнює пропозиції виконавців, робочих груп, інших заінтересованих сторін щодо актуалізації планів заходів, планів-графіків їх виконання тощо, готує відповідні пропозиції для розгляду Координаційним центром;

забезпечує листування Координаційного центру з Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, тощо з питань впровадження нової моделі ринку;

забезпечує комунікації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства;

готує пропозиції щодо кількості і напрямів робочих груп Координаційного центру та розподілу між ними проектів нормативно-правових актів;

узгоджує графіки засідань робочих груп Координаційного центру, формує за пропозиціями робочих груп загальний графік засідань Координаційного центру та робочих груп Координаційного центру;

забезпечує обмін інформацією, проектами документів між відповідальними розробниками та відповідними робочими групами Координаційного центру;

за погодженням із керівником робочої групи, скликає засідання робочої групи; розсилає запрошення та порядок денний на засідання робочої групи.

готує пропозиції щодо планового річного календаря засідань Координаційного центру;

узгоджує дату проведення засідання, проект порядку денного з Головою Координаційного центру;

направляє членам Координаційного центру (у тому числі, їх контактним особам) та іншим заінтересованим сторонам запрошення на засідання Координаційного центру.

3.3. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення методів тарифного регулювання суб’єктів природних монополій у сфері енергетики та комунальних послуг, приймає участь в їх впровадженні:

здійснює аналіз міжнародного досвіду регулювання природних монополій та підготовку пропозицій щодо його практичного використання в НКРЕКП;

готує пропозиції щодо вдосконалення методологій цінового регулювання суб’єктів природних монополій (розрахунок необхідного доходу, структура тарифів тощо);

готує пропозиції щодо методології порівняльного аналізу ефективності (бенчмаркінгу) регульованих компаній.

3.4. Розробляє пропозиції щодо моніторингу та регулювання якості послуг з енергопостачання (електроенергія та газ) та надання комунальних послуг (теплопостачання  і  централізованого  водопостачання  та водовідведення), приймає участь у їх впровадженні:

готує пропозиції до переліку показників якості послуг, щодо яких здійснюється моніторинг та регулювання якості послуг;

готує пропозиції щодо впровадження моніторингу якості послуг, розробляє форми реєстрації та моніторингу показників якості послуг;

розробляє методики оцінки повноти, достовірності та точності даних моніторингу;

розробляє пропозиції щодо методів регулювання якості послуг (загальні та гарантовані стандарти якості послуг, цільові показники, фактор якості в формулі цінового регулювання тощо);

приймає участь в обробці результатів та підготовці висновків за даними моніторингу якості послуг;

приймає участь у перевірках ліцензіатів щодо достовірності наданої інформації за формами моніторингу якості послуг;

готує пропозиції щодо надання споживачам ліцензіатів послуг кол-центрів з переліком організаційно технічних вимог до кол-центрів.

3.5. Здійснює економічний аналіз діяльності ліцензіатів НКРЕКП, аналіз ефективності діяльності ліцензіатів та ефективності функціонування енергетичних ринків та сфери комунальних послуг:

здійснює збір інформації щодо техніко-економічних показників ліцензіатів;

вдосконалює електронну базу даних для порівняльного аналізу (бенчмаркінгу);

готує пропозиції щодо страхування та інших методів управління ризиками в енергетиці, адмініструє ведення  форми звітності 10-НКРЕ;

готує пропозиції з розробки та вдосконалення діючої інформаційної бази та звітності НКРЕКП;

приймає участь в проведенні аналізу ефективності (бенчмаркінгу)  компаній у сфері енергетики та комунальних послуг;

здійснює методологічну підтримку впровадження в роботу структурних підрозділів НКРЕКП методів економічного та фінансового аналізу.

3.6. Забезпечує організацію та координацію роботи в НКРЕКП з питань, пов’язаних з участю України в Енергетичному Співтоваристві Південно-Східної Європи (з використанням іноземної мови):

приймає участь в роботі постійних робочих та інституційних органів Енергетичного Співтовариства;

співпрацює з представниками робочих груп, Секретаріату Енергетичного Співтовариства та приймає участь в заходах організованих ними;

забезпечує опрацювання документів, що надходять від робочих груп, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Міністерства палива та вугільної промисловості України з питань виконання зобов’язань України відповідно до Протоколу про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства Південно-Східної Європи;

організовує підготовку відповідей на запити інформації та опитувальники, які надходять від робочих груп, Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

3.7. Узагальнює та надає матеріали та пропозиції при розробці державних програм соціально-економічного розвитку України, програм діяльності Уряду, державних програм в галузях електроенергетики, нафтогазового комплексу України та у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, планів, концепцій та Стратегії розвитку енергетичної та комунальної галузей та готує звіти щодо їх виконання.

3.8. Забезпечує організацію та координацію діяльності НКРЕКП з питань міжнародного співробітництва (з використанням іноземної мови):

приймає участь у розробці та реалізації національних і галузевих програм, концепцій, планів заходів тощо, пов’язаних з інтеграцією України до ЄС та іншими програмами міжнародного співробітництва і підготовці звітів щодо їх виконання;

організовує та координує діяльність НКРЕКП щодо участі в програмах Twinning та TAIEX;

забезпечує організацію та виконання заходів щодо укладення, виконання та денонсації міжнародних угод з відповідними урядовими та неурядовими установами, організаціями іноземних держав і міжнародними організаціями в межах повноважень НКРЕКП;

здійснює розгляд та аналіз проектних документів щодо проектів  співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями з розвитку енергетичного та комунального секторів України;

забезпечує координацію підготовки та реалізації проектів технічної допомоги, що впроваджуються НКРЕКП;

надає матеріали і пропозиції, та готує звіти щодо проектів міжнародного співробітництва, в яких приймає участь НКРЕКП;

забезпечує координацію розвитку міжнародних зв’язків з урядовими та неурядовими установами, організаціями іноземних держав і міжнародними організаціями в межах повноважень, делегованих НКРЕКП відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами;

забезпечує організацію участі НКРЕКП в роботі міжнародних організацій та їх органів (комітетів, комісій, робочих груп тощо) в межах повноважень, делегованих НКРЕКП відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами;

організовує підготовку відповідей на запити інформації та анкети, які надходять від міжнародних організацій та їх органів;

забезпечує організацію підготовки участі представників НКРЕКП у міжнародних заходах, що проводяться за кордоном, здійснює оформлення необхідних документів, пов’язаних із закордонними службовими відрядженнями та ведення бази даних закордонних службових відряджень працівників апарату НКРЕКП;

приймає участь в організації програм обміну досвідом, навчання та підвищення кваліфікації фахівців НКРЕКП, які проводяться за сприянням міжнародних організацій;

разом з режимно-секретним сектором НКРЕКП забезпечує організацію зустрічей в НКРЕКП з іноземними делегаціями та офіційними представниками міжнародних організацій, здійснює підготовку програм перебування в НКРЕКП іноземних делегацій та окремих іноземних громадян та звітів за результатами зустрічей.

3.9. Забезпечує організацію формування планів діяльності НКРЕКП та звітів щодо їх виконання.

3.10. Організовує та координує роботу структурних підрозділів НКРЕКП з підготовки щорічних звітів про результати діяльності НКРЕКП.

3.11. Бере участь:

в розгляді питань щодо ефективного використання енергії (енергоефективності); розвитку відновлюваних джерел енергії; прав власності, приватизації, корпоратизації в енергетиці та сфері комунальних послуг;

у здійсненні аналізу проектів нормативно-правових актів, а також актів чинного законодавства, що відносяться до сфери компетенції НКРЕКП.

у конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.12. Взаємодіє з відповідними комітетами Верховної Ради України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, структурними підрозділами міністерств та відомств з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.13. 3дійснює інші функції в залежності від поставлених завдань відповідно до законодавства.

 

4. Права

4.1. Департамент має право:

отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію та документи, які необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;

брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, а також, за дорученням Голови та Членів НКРЕКП, представляти НКРЕКП в інших заходах з питань, що належать до компетенції Департаменту;

запитувати, за згодою Голови та Членів НКРЕКП, необхідну інформацію з питань, що належать до його компетенції, від ліцензіатів, а також органів державної влади, що займаються вирішенням цих питань;

запитувати необхідну інформацію з питань, що належать до його компетенції, від структурних підрозділів НКРЕКП.

 

5. Керівництво

5.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою НКРЕКП згідно із законодавством України.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стажем роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Досвід роботи щодо управління персоналом, інша освіта або досвід роботи, які мають безпосереднє відношення до цієї посади, можуть також бути враховані при призначенні на посаду директора Департаменту.

5.3. Директор Департаменту повинен знати:

порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів;

основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, та права;

форми та методи роботи із засобами масової інформації;

загальні правила поведінки державного службовця;

правила ділового етикету та ділову мову;

англійську мову;

комп’ютерну техніку на рівні кваліфікованого користувача, володіти офісними, статистичними, правовими пакетами програмного забезпечення, методами комп’ютерного моделювання, методами пошуку інформації в електронних базах даних та Інтернет.

5.4. Директор Департаменту:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту у межах наданих йому повноважень;

організовує, спрямовує і контролює роботу Департаменту з метою забезпечення своєчасного і якісного виконання покладених на Департамент завдань, доручень Голови та Членів НКРЕКП;

розподіляє, у відповідності з виробничими потребами, обов'язки та функції між структурними підрозділами та окремими працівниками;

визначає ступінь відповідальності працівників Департаменту;

планує, регулює та контролює взаємодію Департаменту з іншими підрозділами НКРЕКП, підрозділами інших органів виконавчої влади, міжнародними організаціями, громадськими об'єднаннями, науковими організаціями при вирішенні питань, що відносяться до сфери відповідальності Департаменту;

у межах своєї компетенції організовує та контролює виконання наказів, розпоряджень, постанов НКРЕКП;

взаємодіє з відповідними підрозділами Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств з питань, що належать до компетенції Департаменту;

взаємодіє з представниками міжнародних фінансових організацій, органами регулювання енергетики інших країн, міжнародними консультаційними компаніями, іншими міжнародними організаціями в межах компетенції Департаменту (з використанням іноземної мови);

забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень;

забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Департаменті;

здійснює роботу з документами з грифом обмеження «Для службового користування»;

виконує інші доручення Голови та Членів НКРЕКП в межах своєї компетенції;

організовує роботу з підбору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

надає пропозиції щодо зміни структури Департаменту, оплати праці та інших форм заохочення співробітників Департаменту.

5.5. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту, заступника директора Департаменту-начальника відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків.

5.6. У разі відсутності директора Департаменту його функції виконує заступник директора Департаменту.

5.7. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту обов'язки директора Департаменту виконує заступник директора Департаменту – начальник відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків.

5.8. У разі відсутності директора Департаменту, заступника директора Департаменту, заступника директора Департаменту – начальника відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків обов'язки директора Департаменту за призначенням виконує начальник відділу стратегічного планування та міжнародної координації.

5.9. Всі працівники Департаменту підпорядковуються директору Департаменту; заступнику директора Департаменту підпорядковуються начальники і співробітники відділів та сектору в межах визначених повноважень,  заступнику директора Департаменту – начальнику відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків безпосередньо підпорядковуються всі працівники відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків; начальнику відділу економічного аналізу та прогнозування безпосередньо підпорядковуються всі працівники відділу економічного аналізу та прогнозування; начальнику відділу стратегічного планування та міжнародної координації безпосередньо підпорядковуються всі працівники відділу стратегічного планування та міжнародної координації; начальнику відділу стратегічного розвитку у сфері комунальних послуг безпосередньо підпорядковуються всі працівники відділу стратегічного розвитку у сфері комунальних послуг; завідувачу сектору моніторингу та регулювання якості послуг безпосередньо підпорядковуються всі працівники сектору моніторингу та регулювання якості послуг.

 

6. Відповідальність

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за:

своєчасне та належне виконання покладених на Департамент і його структурні підрозділи завдань та функцій, доручень Голови та Членів НКРЕКП;

раціональну організацію роботи Департаменту;

дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, пожежної безпеки;

дотримання цього Положення.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Департамент, відповідно до покладених на нього завдань та в межах своєї компетенції:

взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед НКРЕКП;

отримує від інших структурних підрозділів НКРЕКП матеріали і інформацію, необхідну для виконання завдань і функцій Управління, і надає відповідні матеріали на запит інших структурних підрозділів НКРЕКП.

 

Директор Департаменту

стратегічного розвитку та планування                                               В.Цаплін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.11.2015 № 320)

 

Положення

про Департамент ліцензійного контролю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про Департамент ліцензійного контролю (далі – Департамент) розроблено відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 № 715.

1.2. Департамент є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Комісії і підпорядковується члену Комісії згідно з розподілом обов’язків та виконує доручення Голови Комісії.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, постановами та розпорядженнями НКРЕКП, наказами Голови Комісії, Положенням про НКРЕКП, а також цим Положенням.

1.4. Мета діяльності Департаменту – впровадження та удосконалення системи контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, яка підлягає державному регулюванню НКРЕКП, для оперативного реагування та застосування заходів регуляторного впливу.

1.5. До складу Департаменту входять 2 Управління, 6 відділів та 1 сектор:

1.5.1. Управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг до складу якого входить відділ ліцензійного контролю в електроенергетичному комплексі, відділ ліцензійного контролю в нафтогазовому комплексі, відділ ліцензійного контролю у сфері водопостачання та водовідведення, відділ ліцензійного контролю у сфері теплопостачання.

1.5.2.  Управління методологічного забезпечення та моніторингу звітності, до складу якого входить відділ методологічного забезпечення, відділ моніторингу звітності.

1.5.3. Сектор територіальних підрозділів.

1.6. Департамент має власний бланк, що використовується під час листування Департаменту зі структурними підрозділами Комісії.

 

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1. Участь у забезпеченні державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках шляхом здійснення контролю за їх діяльністю.

2.1.2. Участь у захисті прав споживачів товарів і послуг у частині отримання товарів і послуг належної якості та в достатньому обсязі за економічно обґрунтованими цінами, а також стимулювання підвищення їх якості і задоволення попиту на них.

2.1.3. Участь у забезпеченні рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії.

2.1.4. Здійснення контролю щодо цільового використання коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів і які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках.

2.1.5. Здійснення контролю за виконанням суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню.

2.1.6. Здійснення контролю за надходженням від суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів звітності в обсязі, порядку і строки визначені законодавством.

2.1.7. Контроль за нездійсненням перехресного субсидіювання під час провадження господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.

2.1.8. Участь у проведенні моніторингу на ринках електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, природного газу відповідно до законодавства.

2.1.9. Здійснення заходів щодо вдосконалення системи звітності ліцензіатів НКРЕКП.

2.1.10. Організація методологічного забезпечення, координація та спрямування діяльності територіальних структурних підрозділів НКРЕКП, в частині проведення планових (позапланових) перевірок.

2.1.11. Розробка та супроводження нормативно-правових актів відповідно до компетенції, зокрема щодо здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами НКРЕКП вимог законодавства, встановлення вимог щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках, тощо.

 

3. Функції

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань та в межах своєї компетенції:

3.1.1. Бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань державного контролю у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів.

3.1.2. Здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності територіальних структурних підрозділів НКРЕКП, в частині проведення планових (позапланових) перевірок.

3.1.3. Здійснює контроль за дотриманням Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями законодавства у процесі ліцензування діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комунальних послуг.

3.1.4. Готує розпорядчі документи щодо здійснення планових та позапланових заходів з державного контролю, що проводяться НКРЕКП.

3.1.5. Контролює своєчасність надання, здійснює аналіз даних звітності, за результатами якого готує відповідні висновки для керівництва НКРЕКП та забезпечує профільні структурні підрозділи актуальною оперативною інформацією щодо діяльності суб’єктів господарювання, яка підлягає державному регулюванню НКРЕКП.

3.1.6. Готує пропозиції щодо вдосконалення системи звітності ліцензіатів НКРЕКП з метою оперативного вирішення покладених на НКРЕКП завдань.

3.1.7. Розглядає, опрацьовує документи, матеріали, іншу інформацію щодо дотримання ліцензіатами законодавства про природні монополії, електроенергетику, ринок природного газу, про теплопостачання, централізоване водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів.

3.1.8. Готує подання та пропозиції про встановлення вимог щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках.

3.1.9. Здійснює контроль за дотриманням встановлених вимог щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках.

3.1.10. Бере участь у засіданнях НКРЕКП.

3.1.11. Готує проекти рішень НКРЕКП щодо усунення порушень та застосування до ліцензіатів санкцій за порушення ними ліцензійних умов провадження відповідних видів господарської діяльності.

3.1.12. Готує проекти рішень НКРЕКП про накладення адміністративних стягнень на посадових осіб ліцензіата за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг або про закриття справи про адміністративні правопорушення.

3.1.13. Аналізує та узагальнює інформацію, отриману від територіальних структурних підрозділів НКРЕКП, а також безпосередньо від ліцензіатів, щодо усунення порушень ліцензійних умов.

3.1.14. Розробляє річні та/або квартальні плани здійснення заходів державного контролю діяльності ліцензіатів.

3.1.15. Організовує та бере участь у проведенні планових та позапланових заходів державного контролю в енергетичному та нафтогазовому комплексах, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

3.1.16. Здійснює аналіз порушень суб’єктами господарювання ліцензійних умов з метою створення умов для запобігання виникненню найбільш характерних із них у подальшому.

3.1.17. Розробляє зміни до нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Департаменту та НКРЕКП в цілому.

3.1.18. Розробляє пропозиції щодо удосконалення системи державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів.

3.1.19. Аналізує звітну та іншу інформацію щодо діяльності ліцензіатів на ринках електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, природного газу і готує висновки щодо дотримання ними вимог законодавства.

3.1.20. Узагальнює інформацію територіальних структурних підрозділів НКРЕКП щодо надання ліцензіатами звітності.

3.1.21. Розглядає звернення від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.22. Готує роз’яснення суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках щодо застосування та виконання нормативно-правових актів з питань державного контролю.

3.1.23. Готує проекти відповіді на запити народних депутатів Верховної Ради України, АР Крим, депутатів місцевих рад, міністерств, відомств, підприємств, організацій та звернення громадян.

3.1.24. Готує пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників територіальних структурних підрозділів та бере участь у проведенні відповідних навчальних заходів, селекторних нарад.

3.1.25. Веде діловодство.

3.1.26. Бере участь у підготовці річного плану та звіту НКРЕКП з питань, що стосуються діяльності Департаменту.

3.1.27. Виконує доручення Голови та членів Комісії.

 

4. Права

4.1. Департамент має право:

4.1.1. За дорученням Голови та членів Комісії представляти НКРЕКП в інших органах державної влади.

4.1.2. Залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень за погодженням з Головою Комісії.

4.1.3. Одержувати від інших структурних підрозділів центрального апарату НКРЕКП інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент обов’язків.

4.1.4. Опрацьовувати документи конфіденційного змісту, які охороняються державою або мають гриф «Для службового користування» у разі отримання відповідного дозволу.

4.1.5. За дорученням Голови або члена Комісії проводити та брати участь в перевірках за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів.

4.1.6. За дорученням Голови або члена Комісії проводити та брати участь у здійснені перевірок Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, з питання дотримання законодавства здійснення процесу ліцензування діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комунальних послуг.

4.1.7. Брати участь у засіданнях та нарадах Комісії з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.1.8. Складати протоколи про адміністративні правопорушення за допущення посадовими особами ліцензіата порушень законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг.

4.1.9. Готувати пропозиції щодо покращання організації роботи Департаменту, територіальних структурних підрозділів НКРЕКП та НКРЕКП в цілому.

 

5. Керівництво

5.1. Департамент очолює директор, який призначається і звільняється з посади згідно з наказом Голови Комісії відповідно до чинного законодавства України.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом у державній службі, на керівних посадах чи в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

5.3. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту, заступника директора Департаменту - начальника управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг, заступника директора Департаменту - начальника управління методологічного забезпечення та моніторингу звітності.

5.4. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту.

5.5. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту – начальник управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг, а у разі його відсутності – заступник директора Департаменту – начальник управління методологічного забезпечення та моніторингу звітності.

5.6. Директор Департаменту відповідно до своїх завдань, обов’язків та повноважень:

5.6.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників підпорядкованих Управлінь.

5.6.2. Розподіляє обов’язки між керівниками підпорядкованих структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу.

5.6.3. Забезпечує координацію здійснення Департаментом діяльності з державного контролю.

5.6.4. Забезпечує виконання в установлені строки завдань і доручень Голови та членів Комісії.

5.6.5. Бере участь у засіданнях НКРЕКП.

5.6.6. Подає пропозиції щодо зміни структури Департаменту та територіальних структурних підрозділів НКРЕКП, заохочень та стягнень, підбору, переміщення та підвищення кваліфікації кадрів.

5.6.7. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників Департаменту та територіальних підрозділів Комісії у частині здійснення заходів державного контролю діяльності ліцензіатів, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи.

5.6.8. Вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід.

5.6.9. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів, зокрема з урахуванням міжнародних договорів, з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.6.10. Організовує та координує діяльність територіальних структурних підрозділів НКРЕКП, в частині проведення планових (позапланових) перевірок.

5.6.11. Опрацьовує документи конфіденційного змісту, які охороняються державою або мають гриф «Для службового користування» у разі отримання відповідного дозволу за напрямами діяльності Департаменту.

5.6.12. Вносить пропозиції щодо призначення та звільнення з посад працівників Департаменту.

5.7. Департамент має власний цифровий індекс для надходження кореспонденції з Управлінням документального забезпечення.

 

6. Відповідальність

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за своєчасне та якісне виконання всіх функцій, які закріплені за Департаментом, раціональну організацію праці, збереження службової таємниці, конфіденційної інформації, за дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, пожежної безпеки, а також за дотримання Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214.

6.2. Директор та працівники Департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством за порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. У процесі здійснення своїх функцій Департамент:

7.2. Взаємодіє з усіма структурними підрозділами НКРЕКП відповідно до вимог Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Порядків контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та інших нормативних документів.

7.3. Отримує від інших структурних підрозділів у визначені терміни та надає документи, інформацію, яка не є службовою таємницею або має не конфіденційний характер, необхідні для виконання завдань і функцій Департаменту.

7.4. Забезпечує погодження документів, що подаються на розгляд Голови та членів Комісії, із структурними підрозділами НКРЕКП відповідно до завдань і функцій цих підрозділів.

 

Директор департаменту                                             А.Чеховський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.11.2015 № 320)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розроблено відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2015 № 715.

1.2. Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

1.3. Департамент підпорядковується безпосередньо Члену Комісії, відповідно до розподілу обов’язків. Виконує доручення та розпорядження Голови НКРЕКП.

1.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.5.  Департамент у своєму складі має: Управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин; Управління моніторингу та аналізу розвитку нафтогазових ринків; Управління регулювання ринків природного газу; Відділ розвитку та інвестицій; Відділ тарифної політики; Відділ платіжно-розрахункових відносин; Відділ моніторингу; Відділ аналізу розвитку ринків, Відділ методологічного забезпечення регулювання відносин; Відділ регулювання роздрібного ринку природного газу.

 

2. Основні завдання

2.1. Основним завданням Департаменту є забезпечення здійснення Комісією державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у нафтогазовій сфері шляхом:

2.1.1. Розробки нормативних актів Комісії з питань регулювання, розвитку і функціонування ринків природних монополій та суміжних ринків у нафтогазовій сфері.

2.1.2. Підготовки пропозицій щодо ефективного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у нафтогазовій сфері.

2.1.3. Підготовки пропозицій щодо сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків у нафтогазовій сфері на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій у нафтогазовій сфері.

2.1.4. Забезпечення формування та реалізації тарифної політики на ринку природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у нафтогазовій сфері.

2.1.5. Підготовки пропозицій до проектів та внесення змін до чинних законодавчих актів з питань захисту прав споживачів природного газу;

2.1.6. Підготовки пропозицій щодо забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до послуг з транспортування, зберігання, розподілу, постачання природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів та аміаку.

2.1.7. Забезпечення формування інвестиційної політики в нафтогазовій сфері.

2.1.8. Здійснення моніторингу та аналізу розвитку ринку природного газу.

 

3. Функції

3.1. Департамент організовує роботу згідно з планом роботи Комісії та дорученнями Голови Комісії.

3.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань і в межах своєї компетенції здійснює такі функції:

3.2.1. Розробляє та бере участь у розробці нормативно-правових актів у частині регулювання нафтогазового комплексу, зокрема, щодо питань функціонування та розвитку ринку природного газу, нафти, нафтопродуктів і аміаку, удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності нафтогазової галузі.

3.2.2. Здійснює розрахунки та подає пропозиції щодо встановлення:

тарифів на транспортування природного газу газотранспортною системою, нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами;

тарифів на послуги розподілу природного газу, зберігання (закачування, відбору) природного газу в ПСГ;

нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу на яких покладені спеціальні обов’язки;

3.2.3. Розробляє:

Кодекс газорозподільних систем;

Критерії, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу;

Алгоритм розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу на яких покладені спеціальні обов’язки;

Правила постачання природного газу;

Типові договори, що регулюють ринок природного газу, а саме:

Типовий договір транспортування природного газу;

Типовий договір розподілу природного газу;

Типовий договір зберігання (закачування, відбору) природного газу;

Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам;

Типовий договір постачання природного газу постачальником «останньої надії»;

Методики (порядки) формування і застосування тарифів на послуги транспортування природного газу, нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами, на послуги розподілу природного газу, зберігання (закачування, відбору) природного газу в ПСГ, відповідно до вимог Директив ЄС;

Методологію визначення плати за приєднання до газотранспортних та газорозподільних систем.

3.2.4. Бере участь у розробці Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газосховищ з урахуванням положень Закону України «Про ринок природного газу».

3.2.5. Здійснює збір, обробку та аналіз форм звітності суб’єктів ринку природного газу, затверджених НКРЕКП у нафтогазовій сфері.

3.2.6. Бере участь у здійсненні контролю за дотриманням ліцензіатами в нафтогазовому комплексі умов ліцензованої діяльності.

3.2.7. Організовує та координує питання щодо здійснення моніторингу дотримання ліцензіатами нормативів розподілу коштів.

3.2.8. Обґрунтовує і подає НКРЕКП пропозиції щодо затвердження планів розвитку газотранспортних, газорозподільних та газозберігаючих підприємств.

3.2.9. Розглядає заяви та додані до них документи на затвердження або перегляд планів розвитку, джерел фінансування у складі структур тарифів на послуги транспортування, зберігання та розподілу природного газу, на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, які подаються до НКРЕКП.

3.2.10. Здійснює моніторинг та контроль виконання графіків встановлення лічильників природного газу для населення.

3.2.11. Проводить аналіз та систематизацію планів розвитку та звітів з їх виконання.

3.2.12. Забезпечує постійний контроль за виконанням затверджених планів розвитку і обґрунтовує необхідність та можливість застосування санкцій до ліцензіатів, у випадку невиконання інвестиційних програм.

3.2.13. Аналізує плани перспективного розвитку мереж ліцензіатів та готує пропозиції на розгляд Голові та членам Комісії.

3.2.14. Вдосконалює діючі Методики, Порядки розрахунку тарифів, в тому числі на основі багаторічного стимулюючого регулювання та приводить їх у відповідність до діючого законодавства України та вимог Директив ЄС.

3.2.15. Збирає і аналізує дані стосовно рівня і динаміки, тарифів на послуги транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу, тарифів на транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку та їх складових.

3.2.16. Здійснює відбір та формування системи основних характеристик, кількісних та якісних показників стану та ефективності господарської діяльності ліцензіатів у нафтогазовому комплексі.

3.2.17. Розробляє заходи щодо сприяння у створенні рівних умов для діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках.

3.2.18. Надає пропозиції щодо графіку планових перевірок ліцензіатів у нафтогазовому комплексі.

3.2.19. Готує пропозиції щодо ефективного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сферах.

3.2.20. Здійснює моніторинг та аналіз:

застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газотранспортних систем, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методології визначення таких тарифів та платежів;

застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газорозподільних систем, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методології визначення таких тарифів та платежів;

застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом до газосховищ, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методології визначення таких тарифів та платежів;

застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом до установки LNG, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методологій визначення таких тарифів та платежів;

стану врегулювання перевантажень газотранспортних систем, у тому числі транскордонних газопроводів, та застосування правил врегулювання перевантажень;

дотримання критеріїв для визначення режиму доступу, що застосовується оператором газосховищ до кожного конкретного газосховища відповідно до статті 48 Закону України «Про ринок природного газу»;

виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на відповідність вимогам, передбаченим Законом України «Про ринок природного газу» та іншими актами законодавства;

виконання планів розвитку газотранспортних систем та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;

виконання планів розвитку  газорозподільних систем та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;

виконання планів розвитку  газосховищ та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;

виконання планів розвитку  установки LNG та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;

дотримання та аналіз статистики виконання правил щодо безпеки та надійності газотранспортних систем;

дотримання та аналіз статистики виконання правил щодо безпеки та надійності газорозподільних систем;

рівня прозорості в діяльності суб'єктів ринку природного газу, зокрема рівня оптових цін на природний газ, а також забезпечення дотримання суб'єктами ринку природного газу (крім споживачів) зобов'язань щодо розміщення інформації;

рівня та ефективності відкриття ринку природного газу і конкуренції на оптовому та роздрібному ринках природного газу, у тому числі:

цін на газових біржах;

цін для побутових споживачів (включаючи статистику застосування умов про передоплату);

статистики зміни постачальника;

статистики відключень;

рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування;

скарг побутових споживачів, а також будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку природного газу;

застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринку природного газу (зокрема умов договорів, що заважають споживачам, які не є побутовими, укладати договори постачання з більш ніж одним постачальником одночасно або обмежують їх у праві вибору постачальника), без втручання у договори, які передбачають можливість тимчасового зупинення постачання, та договори купівлі-продажу або постачання природного газу строком дії від 10 років за умови, що такі договори відповідають законодавству про захист економічної конкуренції;

виконання функцій та обов'язків суб'єктами ринку природного газу відповідно до положень Закону України «Про ринок природного газу» та інших актів законодавства щодо доступу до газотранспортних систем;

відносин між власником газотранспортної системи і оператором газотранспортної системи з метою забезпечення дотримання оператором газотранспортної системи своїх обов'язків (у разі обрання моделі відокремлення ISO);

стану додержання положень статті 14 Закону України «Про ринок природного газу» щодо зміни постачальника;

дотримання операторами газотранспортних систем вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, передбачених цим Законом;

показників якості надання послуг.

3.2.21. Здійснює моніторинг і оцінку стану виконання плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років.

3.2.22. Встановлює граничні рівні плати за приєднання до газорозподільних та газотранспортних систем.

3.2.23. Встановлює мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання, зокрема щодо максимального строку здійснення робіт з приєднання або ремонту, відновлення постачання природного газу;

3.2.24. Приймає участь в опрацюванні питань, пов’язаних з членством України в Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства в межах компетенції Департаменту.

Співпрацює з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства та  приймає участь в організованих ним заходах.

3.2.25. Здійснює аналіз розвитку ринку природного газу в межах компетенції НКРЕКП.

3.2.26. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, які належать до компетенції Департаменту.

3.2.27. Здійснює підготовку пропозицій щодо виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань регулювання нафтогазового комплексу.

3.2.28. Здійснює підготовку відповідей на запити народних депутатів, міністерств, відомств та споживачів природного газу.

3.2.29. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з метою забезпечення відкритості інформації НКРЕКП щодо регулювання відносин у нафтогазовій сфері.

3.2.30. Виконує доручення Голови, Членів Комісії.

 

4. Права та обов’язки

4.1. Департамент має право:

4.1.1. Надавати пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

4.1.2. Отримувати від інших структурних підрозділів Комісії інформацію, яка необхідна для виконання основних завдань Департаменту.

4.1.3. Брати участь у засіданнях Комісії.

4.1.4. Представляти Комісію за дорученням Голови та Членів Комісії на засіданнях в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту, за дорученням Голови або членів Комісії.

4.1.5. Взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Департаменту.

4.1.6. Брати участь у здійсненні перевірок ліцензіатів згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.

4.2. Департамент виконує свої обов’язки відповідно до покладених на нього завдань.

 

5. Керівництво

5.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Голови НКРЕКП.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою освітою певного професійного спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом у державній службі, в тому числі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. При необхідності, виходячи із виконання основних завдань та функцій, досвід роботи щодо управлінням персоналом. Інший досвід роботи, який має безпосереднє відношення до цієї посади, може бути врахований при призначені на цю посаду.

5.3. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту та заступника директора Департаменту – начальника управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин.

5.4. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту. А у разі відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту – заступник директора Департаменту – начальник управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань і функцій.

5.5.2. Розподіляє обов’язки між працівниками, організовує, очолює та контролює їх роботу.

5.5.3 Забезпечує виконання в установлені терміни закріплених цим Положенням функцій Департаменту, доручень Голови та Членів Комісії.

5.5.4. Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту.

5.5.5. Визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників підрозділів у складі Департаменту, формує та погоджує посадові інструкції працівників Департаменту.

5.5.6. Організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення їх кваліфікації.

5.5.7. Забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності Департаменту відповідно до чинного законодавства.

5.5.8. Контролює дотримання працівниками законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, а також виконання вимог охорони праці.

5.5.9. Регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту депутатських звернень, звернень громадян, громадських об’єднань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Департаменту.

5.5.10. Планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Департаменту з іншими підрозділами Комісії, органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при вирішенні питань, що стосуються діяльності Департаменту.

5.5.11. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву Комісії про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.

5.5.12. Забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень.

5.5.13. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

5.5.14. Здійснює роботу з документами з грифом обмежено «Для службового користування».

5.6. Директор Департаменту має право:

5.6.1. За дорученням Голови або члену Комісії представляти Комісію в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.6.2. Узгоджувати з керівництвом у встановленому порядку запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності Департаменту.

5.6.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту, Комісії та державної служби в цілому.

5.7. Директор Департаменту відповідає за своєчасне та якісне виконання всіх функцій, які закріплені за структурним підрозділом, раціональну організацію праці, збереження службової таємниці, конфіденційної інформації, за дотримання вимог щодо охорони праці, пожежної безпеки, а також за дотримання Загальних правил поведінки державного службовця.

5.8. Директор Департаменту здійснює керівництво Департаментом та несе персональну відповідальність за його роботу.

 

6. Відповідальність

6.1 Директор та працівники Департаменту несуть відповідальність відповідно до законодавства України за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує Департамент і Комісію, за системні порушення трудової дисципліни.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. У процесі здійснення своїх функцій Департамент взаємодіє з усіма структурними підрозділами Комісії.

7.2. Отримує від інших структурних підрозділів у встановлені терміни та надає необхідні документи, інформацію, яка не є службовою таємницею або має не конфіденційний характер.

 

Директор Департаменту                                             Т.Рябуха

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.11.2015 № 320)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), та підпорядковується члену Комісії відповідно до розподілу обов'язків та виконує доручення Голови Комісії.

У своїй роботі Департамент керується Конституцією України, законами України "Про електроенергетику", "Про ціни та ціноутворення", "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про природні монополії", Указом Президента України "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", іншими актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням, а також розпорядчими документами НКРЕКП, що мають безпосереднє відношення до роботи Департаменту.

До складу Департаменту входять Управління інвестиційної політики та технічного розвитку, Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики, Управління генеруючих підприємств.

 

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринку електричної енергії в межах повноважень НКРЕКП.

2.1.2. Участь у формуванні інвестиційної політики учасників ринку електричної енергії.

2.1.3. Забезпечення проведення цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики.

2.1.4. Формування державної політики щодо регулювання тарифів на електроенергію, що відпускається населенню для побутових потреб.

2.1.5. Аналіз технічного рівня та ефективності виробництва, передачі та розподілу енергії та енергоносіїв на основі сучасних досягнень науки і техніки та передового досвіду інших країн, з урахуванням особливостей і потреб України.

2.1.6. Підготовка технічних вимог та організація проведення науково-технічних та аналітичних досліджень, що виконуються за завданнями НКРЕКП, в тому числі і за проектами міжнародної допомоги.

2.1.7. Сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку електричної енергії у сфері виробництва та постачання електроенергії.

2.1.8. Здійснення моніторингу (у тому числі, збір та аналіз інформації щодо діяльності ліцензіатів НКРЕКП) стану виконання суб'єктами ринку вимог законодавства України в частині надання та отримання технічного доступу до електричних мереж з метою захисту економічної конкуренції та прав споживачів, а також з метою напрацювання пропозицій для постійного удосконалення законодавчої, нормативно-правової та нормативно-технічної бази, якою регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж.

2.1.9. Виконання робіт, пов'язаних із розробкою, запровадженням та застосуванням нормативно-правових актів, якими регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж.

2.1.10. Участь в межах компетенції у розгляді та аналізі НКРЕКП проектів законів, постанов Кабінету Міністрів України, проектів нормативно-правових (у тому числі, регуляторних) актів та проектів нормативно-технічних документів інших міністерств та відомств.

2.1.11. Участь в межах компетенції у виконанні заходів, що випливають з міжнародних домовленостей України та відносяться до компетенції Департаменту.

2.1.12. Здійснення в межах компетенції експертизи проектів нормативно-правових та інших актів на відповідність чинному законодавству України.

 

3. Функції

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Розробляє проекти нормативно-правових та інших актів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.2. Бере участь у підготовці проектів  нормативно-правових та інших актів з питань регулювання відносин у сфері енергетики.

3.1.3. Бере участь в проведенні аналізу, узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів нормативно-правових та інших актів Верховної Ради України,  Президента України,  Кабінету Міністрів України, НКРЕКП, міністерств та відомств в межах компетенції Департаменту.

3.1.4. Готує інформацію, аналітичні довідки, презентації за дорученням Голови або членів НКРЕКП з питань, що стосуються сфери енергетики.

3.1.5. Виконує роботи, пов'язані із розробкою, запровадженням та застосуванням нормативно-правових актів, якими регулюються відносини між суб'єктами господарювання, споживачами під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж.

3.1.6. Здійснює моніторинг (у тому числі, збір та аналіз інформації щодо діяльності ліцензіатів НКРЕКП) стану виконання суб'єктами ринку вимог законодавства України в частині надання та отримання технічного доступу до електричних мереж з метою захисту економічної конкуренції та прав споживачів, а також з метою напрацювання пропозицій для постійного удосконалення законодавчої, нормативно-правової та нормативно-технічної бази, якою регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж.

3.1.7. Систематизує та аналізує інформацію, отриману за результатами здійснення відповідних моніторингів, а також здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства.

3.1.8. Здійснює розгляд звернень суб'єктів ринку послуг з технічного доступу до електричних мереж та споживачів електричної енергії з питань застосування нормативно-правових актів, якими регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж (послуги з приєднання).

3.1.9. Здійснює підготовку проектів відповідей та надання роз'яснень центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, замовникам послуг з приєднання та споживачам електричної енергії з питань застосування нормативно-правових актів, якими регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж (послуги з приєднання).

3.1.10. Узагальнює та аналізує зарубіжний практичний досвід з правового регулювання відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж та розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з даних питань.

3.1.11. Залучає за дорученням Голови або члена Комісії заінтересовані міністерства та відомства, суб'єктів ринку послуг з технічного доступу до електричних мереж, споживачів електричної енергії, представників громадськості та засобів масової інформації до відкритих громадських слухань з приводу обговорення та шляхів врегулювання проблемних питань під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж.

3.1.12. Бере участь у розробці нормативних документів (правил, методик, порядків тощо) щодо формування тарифів на електроенергію ліцензіатам з передачі (розподілу) електричної енергії (транспортування електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), з постачання електроенергії за регульованим тарифом та з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

3.1.13. Розробляє порядок застосування тарифів на електричну енергію, що відпускається на побутові потреби населення України.

3.1.14. Розглядає і аналізує матеріали та готує інформацію і відповідні розрахунки для прийняття рішень НКРЕКП щодо затвердження (встановлення) або перегляду:

рівнів тарифів на електричну та/або теплову енергію, вироблену на ТЕЦ, ТЕС, АЕС, ГЕС, ГАЕС, когенераційних установках, установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії та установках з використанням альтернативних джерел енергії;

рівнів тарифів на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, встановлення тарифів на передачу (розподіл) електричної енергії (транспортування електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електроенергії за регульованим тарифом;

рівнів єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів.

3.1.15. Збирає, аналізує інформацію та готує документи для прийняття рішень НКРЕКП щодо рівня дотаційних сертифікатів для надання компенсації ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом з метою відшкодування втрат від постачання електроенергії споживачам за окремими тарифами на електроенергію, визначеними відповідно до законодавства.

3.1.16. Збирає інформацію і здійснює контроль за правильністю розрахунків роздрібних тарифів, які формуються ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

3.1.17. Здійснює моніторинг показників якості послуг з постачання електроенергії для забезпечення якості послуг з енергопостачання та готує матеріали для їх встановлення.

3.1.18. Збирає інформацію і здійснює аналіз звітності, затвердженої для ліцензіатів НКРЕКП, в межах компетенції Департаменту.

3.1.19. Здійснює роботу по удосконаленню методології формування тарифів на електричну енергію із застосуванням стимулюючих методів регулювання з метою забезпечення окупності інвестицій, стимулювання ліцензіатів з передачі (розподілу) електричної енергії (транспортування електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та з постачання електроенергії за регульованим тарифом до скорочення неефективних витрат і підвищення якості надання послуг.

3.1.20. Бере участь у розробці рішень щодо використання ліцензіатами з передачі та розподілу електроенергії, постачання електроенергії, виробництва електричної та/або теплової енергії коштів, передбачених структурою тарифів.

3.1.21. Бере участь у роботі робочих груп в межах компетенції.

3.1.22. Бере участь у вирішенні технічних питань щодо організації комерційного та технічного обліку електричної енергії на оптовому та роздрібному ринках електроенергії.

3.1.23. Проводить аналіз та систематизацію інвестиційних програм та звітів щодо їх виконання для ліцензіатів НКРЕКП з передачі електричної енергії магістральними, міждержавними лініями електропередач, розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, постачальників за регульованим тарифом, генеруючих підприємств та готує відповідні матеріали для розгляду на засіданнях Комісії.

3.1.24. Розглядає та аналізує матеріали, подані ліцензіатами – енергопостачальними компаніями для розрахунку та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії.

3.1.25. Бере участь у роботі з розробки та впровадження документів щодо нормування витрат електроенергії для ліцензіатів з передачі електроенергії місцевими (локальними) мережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом, нормування витрат електроенергії для ліцензіата з передачі електроенергії магістральними (міждержавними) мережами.

3.1.26. Бере участь в розробці Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності в електроенергетичній галузі, тощо.

3.1.27. Бере участь у проведенні перевірок дотримання ліцензіатами електроенергетичного комплексу Закону України "Про електроенергетику", ліцензійних умов та галузевих нормативних документів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.28. Координує питання, розглядає і готує відповідні матеріали щодо проведення техніко-економічної експертизи.

3.1.29. Веде листування та готує проекти рішень НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.30. Бере участь у підготовці та реалізації заходів НКРЕКП в рамках програм співробітництва України з ЄС, Світовим банком, Міжнародним Валютним Фондом, іншими міжнародними фінансовими, енергетичними та екологічними організаціями, органами регулювання інших країн.

3.1.31. Бере участь у форумах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.32. Бере участь у програмах обміну досвідом, навчання та підвищення кваліфікації фахівців НКРЕКП.

3.1.33. Готує матеріали та бере участь у нарадах, засіданнях науково-технічних рад та інших заходах з питань функціонування та розвитку електроенергетичної галузі.

3.1.34. Організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.35. Опрацьовує технічні питання щодо стимулювання ефективності виробництва та споживання електроенергії.

3.1.36. Надає ліцензіатам та споживачам необхідну інформацію та консультації з питань, що стосуються компетенції Департаменту.

3.1.37. Здійснює роботу з документами, що мають гриф обмеження "Для службового користування".

3.1.42. Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням.

3.1.43. Бере участь в підготовці річного звіту НКРЕКП.

3.1.44. Веде діловодство з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

 

4. Права

4.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань та в межах своєї компетенції має право:

4.1.1. Звертатися та отримувати від інших підрозділів НКРЕКП усі необхідні для його роботи матеріали, а також надавати відповідні матеріали іншим структурним підрозділам.

4.1.2. Взаємодіяти з органами законодавчої та виконавчої влади, організаціями і підприємствами України та іноземних держав, міжнародними організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності – ліцензіатами НКРЕКП та споживачами електричної енергії, газу, нафти за погодженням з Головою та членами НКРЕКП.

 

5. Керівництво

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою НКРЕКП згідно з чинним законодавством.

5.2. Директором Департаменту призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стажем роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

5.3. Директор Департаменту має право:

5.3.1 Організовувати, спрямовувати і контролювати роботу Департаменту, забезпечувати виконання в установлені строки завдань та доручень Голови та членів Комісії.

5.3.2. Підписувати документи Департаменту з питань, що належать до його компетенції.

5.3.3. Подавати пропозиції щодо зміни структури Департаменту, підбору, переміщення та підвищення кваліфікації співробітників.

5.4. Директор Департаменту:

5.4.1. Здійснює координацію діяльності Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики у сфері, що належить до компетенції Департаменту.

5.4.2. Розподіляє обов'язки між працівниками, планує, організовує, очолює та контролює їх роботу.

5.4.3. Забезпечує виконання функцій Департаменту, закріплених цим Положенням, доручень Голови та членів Комісії в установлені терміни

5.4.4. Організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту.

5.4.5. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби, виконання вимог охорони праці.

5.4.6. Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту.

5.4.6. Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

5.4.7. Здійснює роботу із документами, які мають гриф обмеження "Для службового користування".

5.5. У разі відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує Заступник директора Департаменту. За відсутності Заступника директора Департаменту обов'язки директора Департаменту виконує Заступник директора Департаменту – начальник Управління інвестиційної політики та технічного розвитку. За відсутності Заступника директора Департаменту та Заступника директора Департаменту – начальника Управління інвестиційної політики та технічного розвитку обов'язки директора Департаменту виконує Заступник директора Департаменту – начальник Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики, а за його відсутності – Начальник Управління генеруючих підприємств за наказом Голови НКРЕКП.

 

6. Відповідальність

6.1. Директор Департаменту та працівники Департаменту несуть персональну відповідальність згідно з законодавством за:

6.1.1. Несвоєчасне та неякісне виконання завдань Департаменту, доручень Голови та членів Комісії;

6.1.2. Недотримання правил внутрішнього розпорядку;

6.1.3. Ненадання або надання недостовірної інформації в установленому порядку з питань, що належать до компетенції Департаменту;

6.1.4. Недотримання загальних правил поведінки державних службовців та спеціальних обмежень, встановлених законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

6.1.5 Недотримання правил та вимог законодавства щодо охорони праці, пожежної безпеки.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту.

 

Директора Департаменту із регулювання

відносин у сфері енергетики НКРЕКП                                    К.Сушко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.11.2015 № 320)

 

 

Положення про Департамент із регулювання відносин у сфері

теплопостачання

 

1. Загальні положення

1.1. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.2. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання підпорядковується членам Комісії відповідно до розподілу обов’язків. Виконує доручення та розпорядження Голові Комісії.

1.3. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Законами України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги», «Про природні монополії», «Про теплопостачання», Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 № 715, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання має власний бланк.

1.5. До складу Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання входять:

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері теплопостачання, до складу якого входять: відділ інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері виробництва теплової енергії, відділ інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері транспортування та постачання теплової енергії;

Управління тарифної політики у сфері теплопостачання, до складу якого входять: відділ формування тарифів на теплову енергію та їх структури, відділ формування тарифів на комунальні послуги та їх структури, відділ розрахунку елементів собівартості;

Управління розрахунку паливно-енергетичних ресурсів, до складу якого входять: відділ розрахунку нормативних витрат і втрат теплової енергії, відділ розрахунку нормативних витрат палива, електроенергії, технологічної води;

Управління звітності та платіжно-розрахункових відносин у сфері теплопостачання, до складу якого входять: відділ моніторингу звітності ліцензіатів, відділ формування нормативів розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

Відділ регулювання відносин із споживачами.

 

2. Основні завдання 

2.1. Основним завданням Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання є участь у реалізації повноважень Комісії щодо формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері теплопостачання в частині забезпечення проведення цінової і тарифної політики, інвестиційної діяльності та технічного розвитку; збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів та держави; регулювання платіжно-розрахункових операцій у сфері теплопостачання.

 

3. Функції 

3.1. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання організовує роботу згідно з планом роботи Комісії та дорученнями Голови Комісії.

3.2. Основними функціями Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання є:

3.2.1. Участь у державному регулюванні діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) в частині встановлення тарифів для цих суб'єктів.

3.2.2. Участь у формуванні та забезпеченні цінової і тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін.

3.2.3. Участь у здійсненні контролю за виконанням суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження ліцензованих видів діяльності.

3.2.4. Участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій у сфері теплопостачання відповідно до законодавства.

3.2.5. Участь у розробці нормативно-правових актів Комісії з питань формування і забезпечення цінової і тарифної політики та ефективності використання енергетичних ресурсів на ринках природних монополій та суміжних ринків у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

3.2.6. Розробка порядків (методик) формування тарифів для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

3.2.7. Підготовка пропозицій щодо ефективного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) в частині формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики та ефективності використання енергетичних ресурсів.

3.2.8. Здійснення заходів щодо недопущення перехресного субсидіювання під час встановлення тарифів суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

3.2.9. Участь у здійсненні контролю за цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води і які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

3.2.10. Систематичний моніторинг ситуації на ринках, що перебувають у стані природної монополії у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) і прогнозування стану розвитку таких ринків.

3.2.11. Сприяння створенню рівних умов для діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

3.2.12. Проведення постійного моніторингу та здійснення аналізу законодавства щодо регулювання відносин суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання.

3.2.13. Підготовка відповідей, в межах компетенції, на звернення споживачів, суб'єктів господарювання, органів державної влади.

3.3. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо:

3.3.1. Встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією.

3.3.2. Затвердження реєстрів нормативів перерахування коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання теплопостачальних і теплогенеруючих організацій як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію.

3.3.3. Схвалення інвестиційних програм для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

3.3.4. Затвердження порядків (методик) формування тарифів для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), ліцензування діяльності яких здійснює Комісія.

3.4. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання корупції.

3.5. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

3.6. Здійснює роботу з документами з грифом обмежено "Для службового користування".

 

4. Права

4.1. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання має право:

4.1.1. Надавати пропозиції Голові та членам Комісії з питань, що належать до його компетенції.

4.1.2. Отримувати від інших структурних підрозділів Комісії інформацію, яка необхідна для виконання основних завдань Департаменту.

4.1.3. За дорученням Голови та членів Комісії представляти Комісію на засіданнях в органах державної влади з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.1.4. За погодженням з Головою та членами Комісії одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів державної влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

4.1.5. За погодженням з Головою та членами Комісії брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

 

5. Керівництво

5.1. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання Комісії очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Комісії згідно із законодавством України.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років з досвідом роботи щодо управління персоналом.

5.3. Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання здійснює такі функції:

5.3.1. Організовує, спрямовує і контролює роботу Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання, забезпечує виконання в установлені строки завдань та доручень Голови Комісії, членів Комісії.

5.3.2. Організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції.

5.3.3. Візує проекти рішень та документи, підготовлені Департаментом в межах наданих йому повноважень.

5.3.4. Підписує листи інформаційного характеру (в межах компетенції Департаменту).

5.3.5. Забезпечує взаємодію Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Комісії з питань, які потребують спільного вирішення.

5.3.6. Забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в Департаменті.

5.3.7. Контролює додержання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.3.8. За дорученням Голови та членів Комісії представляє Комісію в органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.3.9. Організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі Департаменту, та управлінням кадрового забезпечення роботу з переміщення кадрів, підвищення їх кваліфікації; вносить пропозиції щодо формування кадрового резерву Департаменту.

5.3.10. Погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників Департаменту, а також заяви про надання їм відпусток.

5.3.11. Вносить Голові Комісії подання про заохочення працівників структурних підрозділів Департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

5.4. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту, заступника директора Департаменту - начальника управління розрахунку паливно-енергетичних ресурсів, заступника директора Департаменту - начальника управління тарифної політики у сфері теплопостачання.

5.5. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту, його обов’язки виконує заступник директора Департаменту. У разі відсутності директора Департаменту і заступника директора Департаменту, його обов’язки виконує заступник директора Департаменту - начальник управління розрахунку паливно-енергетичних ресурсів, а у разі його відсутності - заступник директора Департаменту - начальник управління тарифної політики у сфері теплопостачання.

 

6. Відповідальність

6.1. Директор та працівники департаменту несуть відповідальність відповідно до законодавства України за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби.

6.2. Керівник та працівники Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання несуть відповідальність відповідно до законодавства за порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання взаємодіє з усіма структурними підрозділами Комісії, а також за дорученням Голови Комісії взаємодіє з іншими організаціями, установами, підприємствами.

7.2. Отримує у структурних підрозділів НКРЕКП у встановлені терміни та надає їм необхідні документи, інформацію, яка не є службовою таємницею або має не конфіденційний характер.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері теплопостачання                                        Черних С.М.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.11.2015 № 320)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання і водовідведення Національної, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання і водовідведення (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

1.2. Департамент підпорядковується безпосередньо Члену НКРЕКП, відповідно до розподілу обов’язків. Виконує доручення та розпорядження Голови НКРЕКП.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням та Положенням про Національну, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 10.09.2014 № 715, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Департамент у своєму складі має управління нормативно-правового забезпечення та платіжно-розрахункових відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення; управління інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері централізованого водопостачання та водовідведення; відділ розрахунку нормативів розподілення коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

 

2. Основні завдання

2.1. Основним завданням Департаменту є забезпечення здійснення НКРЕКП державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) шляхом:

2.1.1 розробки нормативних актів НКРЕКП з питань регулювання, розвитку і функціонування ринку природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а також з питань надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

2.1.2 підготовки пропозицій щодо ефективного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

2.1.3 прийняття участі в забезпеченні прозорості та відкритості діяльності на ринку природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а також у сфері надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), розвитку конкурентних відносин у цих сферах;

2.1.4 підготовки пропозицій до проектів та внесення змін до чинних нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

2.1.5 підготовки пропозицій щодо забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

2.1.6 формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін.

 

3. Функції

3.1. Департамент організовує роботу згідно з планом роботи НКРЕКП та дорученнями Голови НКРЕКП.

3.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань і в межах своєї компетенції здійснює такі функції:

3.2.1 бере участь у реалізації повноважень НКРЕКП щодо формування та реалізації державної політики у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.2 розробляє проекти порядків (методик) формування та встановлення тарифів у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для суб’єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

3.2.3 проводить постійний моніторинг тарифів та звітності, їх застосування у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для суб’єктів природних монополій та прогнозування таких тарифів;

3.2.4 надає пропозиції щодо порядку формування оплати за підключення до мереж суб’єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та сприяє у здійсненні контролю за його дотриманням;

3.2.5 веде облік та аналізує показники діяльності ліцензіатів, враховує звітні дані при встановленні або перегляді тарифів;

3.2.6 контролює надання форм звітності в установлені терміни, аналізує правильність заповнення та повноту даних, що надаються ліцензіатами, повідомляє ліцензіатів щодо виявлених помилок та контролює їх усунення;

3.2.7 готує та вносить пропозиції щодо змін до правил організації звітності у зв’язку зі змінами в законодавстві України;

3.2.8 здійснює моніторинг діючих тарифів ліцензіатів НКРЕКП у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.9 узагальнює показники підприємств щодо цільового використання коштів, передбачених структурою тарифу, і у разі виявлення нецільового використання вносить пропозиції щодо внесення змін в структуру тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.10 розглядає листи, заяви і скарги громадян, депутатів, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються регулювання сфер централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.11 здійснює контроль за виконанням суб’єктами природних монополій інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, по наданню послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.12 здійснює розгляд документів ліцензіатів з метою визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

3.2.13 бере участь в опрацюванні та підготовці проектів законів України з питань централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.14 бере участь у здійсненні моніторингу положень діючих ліцензійних умов на відповідність законодавству України, надає пропозиції щодо внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до законодавства;

3.2.15 готує роз’яснення щодо застосування чинних норм і правил надання споживачам послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.16  готує матеріали для розгляду на нарадах, семінарах, конференціях з питань регулювання діяльності у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.17 надає консультативну допомогу структурним підрозділам НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.2.18 здійснює виконання доручень Кабінету Міністрів України, листування з міністерствами та відомствами з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.2.19 виконує доручення Голови та Членів НКРЕКП;

3.2.20 надає пропозиції щодо адаптації законодавства України згідно з Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

3.2.21 надає пропозиції щодо графіку планових перевірок ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

3.3. Департамент в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання корупції.

Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

Здійснює роботу з документами з грифом «Для службового користування».

 

4. Права та обов’язки

4.1. Департамент  має право:

4.1.1 надавати пропозиції для розгляду на відкритих засіданнях НКРЕКП з питань, що належать до його компетенції;

4.1.2 отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, яка необхідна для виконання основних завдань Департаменту;

4.1.3. брати участь у засіданнях НКРЕКП;

4.1.4 представляти НКРЕКП за дорученням Голови та Членів НКРЕКП на засіданнях в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.1.5 забезпечувати ділове листування за дорученням Голови та Членів НКРЕКП з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

4.1.6 брати участь у здійсненні перевірок ліцензіатів згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.

4.2. Департамент виконує свої обов’язки відповідно до покладених на нього завдань.

 

5. Керівництво

5.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою НКРЕКП.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі, в тому числі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Інший досвід роботи, який має безпосереднє відношення до цієї посади, може бути врахований при призначені на цю посаду.

5.3. Директор Департаменту має двох заступників, один з яких одночасно є начальником управління нормативно-правового забезпечення та платіжно-розрахункових відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

5.4. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту та його заступника їх обов’язки виконує заступник директора Департаменту – начальник управління нормативно-правового забезпечення та платіжно-розрахункових відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

5.5. Департамент має власний індекс для надходження кореспонденції з Управління документального забезпечення.

5.6. Директор Департаменту:

5.6.1 здійснює керівництво діяльністю Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань і функцій;

5.6.2 розподіляє обов’язки між працівниками, організовує, очолює та контролює їх роботу;

5.6.3 забезпечує виконання в установлені терміни закріплених цим Положенням функцій Департаменту, доручень Голови та Членів НКРЕКП;

5.6.4 організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.5 визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників підрозділів у складі Департаменту, формує та погоджує посадові інструкції працівників Департаменту;

5.6.6 організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення їх кваліфікації;

5.6.7 забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності Департаменту відповідно до чинного законодавства;

5.6.8 контролює дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, а також виконання вимог охорони праці;

5.6.9 планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Департаменту з іншими підрозділами НКРЕКП, органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при вирішенні питань, які відносяться до компетенції Департаменту;

5.6.10 подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву НКРЕКП про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.

5.7. Директор Департаменту має право:

5.7.1 за дорученням Голови та Членів НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту ;

5.7.2 узгоджувати з керівництвом у встановленому порядку запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

5.7.3 вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту, НКРЕКП та державної служби в цілому;

5.7.4 у процесі виконання покладених на Департамент завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Департаменту.

5.8. Директор Департаменту відповідає за своєчасне та якісне виконання всіх функцій, які закріплені за Департаментом, раціональну організацію праці, збереження службової таємниці, конфіденційної інформації, за дотримання вимог щодо охорони праці, пожежної безпеки, а також за дотримання Загальних правил поведінки державного службовця.

5.9. Директор Департаменту здійснює керівництво Департаментом та несе персональну відповідальність за його роботу.

 

6. Відповідальність

6.1. Директор та працівники Департаменту несуть відповідальність відповідно до законодавства України за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує Департамент і НКРЕКП, за системні порушення трудової дисципліни.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. У процесі здійснення своїх функцій Департамент взаємодіє з усіма структурними підрозділами НКРЕКП, а також за дорученням Голови НКРЕКП взаємодіє зі сторонніми організаціями, установами, підприємствами.

7.2. Депаратмент отримує у встановлені терміни та надає необхідні документи, інформацію, яка не є службовою таємницею або має не конфіденційний характер.

 

Директор Департаменту                                             Чумак А.В.

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)