UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Накази  /  2014 року  /  НКРЕКП, Наказ від 17.12.2014 № 12 "Про затвердження Положень про структурні підрозділи НКРЕКП" (із змінами)


    документ
    втратив
    чинність

версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 12.10.2015
Дата оновлення:09.03.2017

(Наказ втратив чинність на підставі

наказу НКРЕКП від 27.12.2016 37-а) 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

17.12.2014                   № 12

Київ

 

Про затвердження Положень про структурні підрозділи НКРЕКП

 

Із змінами, внесеними

наказами НКРЕКП від 14.04.2015 112, від 30.06.2015 № 190, від 30.11.2015 № 320, від 18.04.2016 № 75, від 21.06.2016 № 116

 

З метою забезпечення належної організації роботи структурних підрозділів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до завдань, визначених Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, та у зв’язку із введенням в дію штатного розпису на 2014 рік НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення, що додаються, про структурні підрозділи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

- Департамент стратегічного розвитку та планування;

- Департамент ліцензійного контролю;

            - Департамент роздрібних ринків; (положення втратило чинність на підставі наказу НКРЕКП від 30.11.2015 № 320)

- Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері;

- Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики;

- Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання;

- Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

- Юридичний департамент;

- Управління ліцензування;

- Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами;

- Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності;

- Управління справами;

- Управління інформаційних технологій;

- Управління документального забезпечення;

- Управління роботи з персоналом;

- Відділ інформації та комунікацій з громадськістю;

- Сектор контролю за виконавською дисципліною;

- Режимно-секретний сектор;

- Сектор внутрішнього аудиту;

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити опрацювання та затвердження в установленому порядку посадових інструкцій на посади державних службовців.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о. Голови Комісії                                         Ю.Ковалів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.11.2015 320)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент стратегічного розвитку та планування

 

І. Загальні положення.

1.1. Департамент стратегічного розвитку та планування (далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.2. Департамент, відповідно до затвердженої структури НКРЕКП, функціонально підпорядковується та діє під безпосереднім керівництвом Члена НКРЕКП, згідно з розподілом обов’язків між Головою та Членами НКРЕКП.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, зокрема «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про природні монополії», «Про електроенергетику», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про ринок природного газу», міжнародними договорами, Указами Президента України, зокрема, Указом Президента України від 10.09.2014 №715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постановами Кабінету Міністрів, зокрема, постановою КМУ України від 23.09.2014 № 530 «Про утворення Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії», наказами, розпорядженнями, дорученнями Голови та Членів НКРЕКП, цим  Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. До складу Департаменту входять структурні підрозділи:

відділ стратегічного розвитку енергетичних ринків;

відділ економічного аналізу та прогнозування;

відділ стратегічного планування та міжнародної координації;

відділ стратегічного розвитку у сфері комунальних послуг;

сектор моніторингу та регулювання якості послуг.

1.5. Для взаємодії з керівництвом та структурними підрозділами НКРЕКП Департамент використовує бланк зі своїм найменуванням.

 

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

аналітичне забезпечення та координація роботи в НКРЕКП з питань розвитку та функціонування енергетичних ринків та сфери комунальних послуг, державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері енергетики та комунальних послуг;

стратегічне, поточне планування розвитку системи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб’єктів господарської діяльності на суміжних ринках в електроенергетиці,  нафтогазовому комплексі, в сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

організація та координація діяльності з питань міжнародного співробітництва НКРЕКП;

забезпечення виконання в Комісії функцій Секретаріату Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії (далі Секретаріат) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 530.

 

3. Функції

3.1. Відповідно до основних завдань Департамент виконує такі функції:

здійснює аналітичне забезпечення та координацію роботи НКРЕКП з питань розвитку енергетичних ринків, сфери комунальних послуг;

здійснює (з використанням іноземної мови) аналіз міжнародної практики та законодавства ЄС щодо моделей організації та правил функціонування енергетичних ринків, сфери комунальних послуг, готує пропозиції щодо можливості застосування в роботі НКРЕКП;

здійснює збір та узагальнення інформації щодо процесу інтеграції енергетичних ринків (як на регіональному так і на загальноєвропейському рівні), готує відповідні пропозиції щодо участі України у цих процесах;

готує аналітичні матеріали з питань, пов’язаних з реформуванням енергетичних ринків, сфери комунальних послуг;

готує пропозиції щодо організації роботи в НКРЕКП з питань реформування енергетичних ринків, сфери комунальних послуг; забезпечує координацію та моніторинг стану виконання відповідних заходів;

розробляє та/або приймає участь у підготовці (опрацюванні) проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань розвитку та функціонування енергетичних ринків, сфери комунальних послуг, готує відповідні пропозиції.

3.2. Виконує функції Секретаріату Координаційного центру:

здійснює збір інформації щодо стану виконання заходів з впровадження нової моделі ринку, її узагальнення та аналіз;

готує аналітичні довідки щодо стану виконання заходів з впровадження нової моделі ринку для Голови Координаційного центру;

готує інформацію щодо стану виконання заходів з впровадження нової моделі ринку на засідання Координаційного центру; доповідає на засіданнях Координаційного центру про стан виконання заходів, щодо проблемних питань, надає пропозиції щодо подальших дій;

збирає та узагальнює пропозиції виконавців, робочих груп, інших заінтересованих сторін щодо актуалізації планів заходів, планів-графіків їх виконання тощо, готує відповідні пропозиції для розгляду Координаційним центром;

забезпечує листування Координаційного центру з Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, тощо з питань впровадження нової моделі ринку;

забезпечує комунікації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства;

готує пропозиції щодо кількості і напрямів робочих груп Координаційного центру та розподілу між ними проектів нормативно-правових актів;

узгоджує графіки засідань робочих груп Координаційного центру, формує за пропозиціями робочих груп загальний графік засідань Координаційного центру та робочих груп Координаційного центру;

забезпечує обмін інформацією, проектами документів між відповідальними розробниками та відповідними робочими групами Координаційного центру;

за погодженням із керівником робочої групи, скликає засідання робочої групи; розсилає запрошення та порядок денний на засідання робочої групи.

готує пропозиції щодо планового річного календаря засідань Координаційного центру;

узгоджує дату проведення засідання, проект порядку денного з Головою Координаційного центру;

направляє членам Координаційного центру (у тому числі, їх контактним особам) та іншим заінтересованим сторонам запрошення на засідання Координаційного центру.

3.3. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення методів тарифного регулювання суб’єктів природних монополій у сфері енергетики та комунальних послуг, приймає участь в їх впровадженні:

здійснює аналіз міжнародного досвіду регулювання природних монополій та підготовку пропозицій щодо його практичного використання в НКРЕКП;

готує пропозиції щодо вдосконалення методологій цінового регулювання суб’єктів природних монополій (розрахунок необхідного доходу, структура тарифів тощо);

готує пропозиції щодо методології порівняльного аналізу ефективності (бенчмаркінгу) регульованих компаній.

3.4. Розробляє пропозиції щодо моніторингу та регулювання якості послуг з енергопостачання (електроенергія та газ) та надання комунальних послуг (теплопостачання  і  централізованого  водопостачання  та водовідведення), приймає участь у їх впровадженні:

готує пропозиції до переліку показників якості послуг, щодо яких здійснюється моніторинг та регулювання якості послуг;

готує пропозиції щодо впровадження моніторингу якості послуг, розробляє форми реєстрації та моніторингу показників якості послуг;

розробляє методики оцінки повноти, достовірності та точності даних моніторингу;

розробляє пропозиції щодо методів регулювання якості послуг (загальні та гарантовані стандарти якості послуг, цільові показники, фактор якості в формулі цінового регулювання тощо);

приймає участь в обробці результатів та підготовці висновків за даними моніторингу якості послуг;

приймає участь у перевірках ліцензіатів щодо достовірності наданої інформації за формами моніторингу якості послуг;

готує пропозиції щодо надання споживачам ліцензіатів послуг кол-центрів з переліком організаційно технічних вимог до кол-центрів.

3.5. Здійснює економічний аналіз діяльності ліцензіатів НКРЕКП, аналіз ефективності діяльності ліцензіатів та ефективності функціонування енергетичних ринків та сфери комунальних послуг:

здійснює збір інформації щодо техніко-економічних показників ліцензіатів;

вдосконалює електронну базу даних для порівняльного аналізу (бенчмаркінгу);

готує пропозиції щодо страхування та інших методів управління ризиками в енергетиці, адмініструє ведення  форми звітності 10-НКРЕ;

готує пропозиції з розробки та вдосконалення діючої інформаційної бази та звітності НКРЕКП;

приймає участь в проведенні аналізу ефективності (бенчмаркінгу)  компаній у сфері енергетики та комунальних послуг;

здійснює методологічну підтримку впровадження в роботу структурних підрозділів НКРЕКП методів економічного та фінансового аналізу.

3.6. Забезпечує організацію та координацію роботи в НКРЕКП з питань, пов’язаних з участю України в Енергетичному Співтоваристві Південно-Східної Європи (з використанням іноземної мови):

приймає участь в роботі постійних робочих та інституційних органів Енергетичного Співтовариства;

співпрацює з представниками робочих груп, Секретаріату Енергетичного Співтовариства та приймає участь в заходах організованих ними;

забезпечує опрацювання документів, що надходять від робочих груп, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Міністерства палива та вугільної промисловості України з питань виконання зобов’язань України відповідно до Протоколу про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства Південно-Східної Європи;

організовує підготовку відповідей на запити інформації та опитувальники, які надходять від робочих груп, Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

3.7. Узагальнює та надає матеріали та пропозиції при розробці державних програм соціально-економічного розвитку України, програм діяльності Уряду, державних програм в галузях електроенергетики, нафтогазового комплексу України та у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, планів, концепцій та Стратегії розвитку енергетичної та комунальної галузей та готує звіти щодо їх виконання.

3.8. Забезпечує організацію та координацію діяльності НКРЕКП з питань міжнародного співробітництва (з використанням іноземної мови):

приймає участь у розробці та реалізації національних і галузевих програм, концепцій, планів заходів тощо, пов’язаних з інтеграцією України до ЄС та іншими програмами міжнародного співробітництва і підготовці звітів щодо їх виконання;

організовує та координує діяльність НКРЕКП щодо участі в програмах Twinning та TAIEX;

забезпечує організацію та виконання заходів щодо укладення, виконання та денонсації міжнародних угод з відповідними урядовими та неурядовими установами, організаціями іноземних держав і міжнародними організаціями в межах повноважень НКРЕКП;

здійснює розгляд та аналіз проектних документів щодо проектів  співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями з розвитку енергетичного та комунального секторів України;

забезпечує координацію підготовки та реалізації проектів технічної допомоги, що впроваджуються НКРЕКП;

надає матеріали і пропозиції, та готує звіти щодо проектів міжнародного співробітництва, в яких приймає участь НКРЕКП;

забезпечує координацію розвитку міжнародних зв’язків з урядовими та неурядовими установами, організаціями іноземних держав і міжнародними організаціями в межах повноважень, делегованих НКРЕКП відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами;

забезпечує організацію участі НКРЕКП в роботі міжнародних організацій та їх органів (комітетів, комісій, робочих груп тощо) в межах повноважень, делегованих НКРЕКП відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами;

організовує підготовку відповідей на запити інформації та анкети, які надходять від міжнародних організацій та їх органів;

забезпечує організацію підготовки участі представників НКРЕКП у міжнародних заходах, що проводяться за кордоном, здійснює оформлення необхідних документів, пов’язаних із закордонними службовими відрядженнями та ведення бази даних закордонних службових відряджень працівників апарату НКРЕКП;

приймає участь в організації програм обміну досвідом, навчання та підвищення кваліфікації фахівців НКРЕКП, які проводяться за сприянням міжнародних організацій;

разом з режимно-секретним сектором НКРЕКП забезпечує організацію зустрічей в НКРЕКП з іноземними делегаціями та офіційними представниками міжнародних організацій, здійснює підготовку програм перебування в НКРЕКП іноземних делегацій та окремих іноземних громадян та звітів за результатами зустрічей.

3.9. Забезпечує організацію формування планів діяльності НКРЕКП та звітів щодо їх виконання.

3.10. Організовує та координує роботу структурних підрозділів НКРЕКП з підготовки щорічних звітів про результати діяльності НКРЕКП.

3.11. Бере участь:

в розгляді питань щодо ефективного використання енергії (енергоефективності); розвитку відновлюваних джерел енергії; прав власності, приватизації, корпоратизації в енергетиці та сфері комунальних послуг;

у здійсненні аналізу проектів нормативно-правових актів, а також актів чинного законодавства, що відносяться до сфери компетенції НКРЕКП.

у конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.12. Взаємодіє з відповідними комітетами Верховної Ради України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, структурними підрозділами міністерств та відомств з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.13. 3дійснює інші функції в залежності від поставлених завдань відповідно до законодавства.

 

4. Права

4.1. Департамент має право:

отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію та документи, які необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;

брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, а також, за дорученням Голови та Членів НКРЕКП, представляти НКРЕКП в інших заходах з питань, що належать до компетенції Департаменту;

запитувати, за згодою Голови та Членів НКРЕКП, необхідну інформацію з питань, що належать до його компетенції, від ліцензіатів, а також органів державної влади, що займаються вирішенням цих питань;

запитувати необхідну інформацію з питань, що належать до його компетенції, від структурних підрозділів НКРЕКП.

 

5. Керівництво

5.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою НКРЕКП згідно із законодавством України.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стажем роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Досвід роботи щодо управління персоналом, інша освіта або досвід роботи, які мають безпосереднє відношення до цієї посади, можуть також бути враховані при призначенні на посаду директора Департаменту.

5.3. Директор Департаменту повинен знати:

порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів;

основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, та права;

форми та методи роботи із засобами масової інформації;

загальні правила поведінки державного службовця;

правила ділового етикету та ділову мову;

англійську мову;

комп’ютерну техніку на рівні кваліфікованого користувача, володіти офісними, статистичними, правовими пакетами програмного забезпечення, методами комп’ютерного моделювання, методами пошуку інформації в електронних базах даних та Інтернет.

5.4. Директор Департаменту:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту у межах наданих йому повноважень;

організовує, спрямовує і контролює роботу Департаменту з метою забезпечення своєчасного і якісного виконання покладених на Департамент завдань, доручень Голови та Членів НКРЕКП;

розподіляє, у відповідності з виробничими потребами, обов'язки та функції між структурними підрозділами та окремими працівниками;

визначає ступінь відповідальності працівників Департаменту;

планує, регулює та контролює взаємодію Департаменту з іншими підрозділами НКРЕКП, підрозділами інших органів виконавчої влади, міжнародними організаціями, громадськими об'єднаннями, науковими організаціями при вирішенні питань, що відносяться до сфери відповідальності Департаменту;

у межах своєї компетенції організовує та контролює виконання наказів, розпоряджень, постанов НКРЕКП;

взаємодіє з відповідними підрозділами Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств з питань, що належать до компетенції Департаменту;

взаємодіє з представниками міжнародних фінансових організацій, органами регулювання енергетики інших країн, міжнародними консультаційними компаніями, іншими міжнародними організаціями в межах компетенції Департаменту (з використанням іноземної мови);

забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень;

забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Департаменті;

здійснює роботу з документами з грифом обмеження «Для службового користування»;

виконує інші доручення Голови та Членів НКРЕКП в межах своєї компетенції;

організовує роботу з підбору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

надає пропозиції щодо зміни структури Департаменту, оплати праці та інших форм заохочення співробітників Департаменту.

5.5. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту, заступника директора Департаменту-начальника відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків.

5.6. У разі відсутності директора Департаменту його функції виконує заступник директора Департаменту.

5.7. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту обов'язки директора Департаменту виконує заступник директора Департаменту – начальник відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків.

5.8. У разі відсутності директора Департаменту, заступника директора Департаменту, заступника директора Департаменту – начальника відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків обов'язки директора Департаменту за призначенням виконує начальник відділу стратегічного планування та міжнародної координації.

5.9. Всі працівники Департаменту підпорядковуються директору Департаменту; заступнику директора Департаменту підпорядковуються начальники і співробітники відділів та сектору в межах визначених повноважень,  заступнику директора Департаменту – начальнику відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків безпосередньо підпорядковуються всі працівники відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків; начальнику відділу економічного аналізу та прогнозування безпосередньо підпорядковуються всі працівники відділу економічного аналізу та прогнозування; начальнику відділу стратегічного планування та міжнародної координації безпосередньо підпорядковуються всі працівники відділу стратегічного планування та міжнародної координації; начальнику відділу стратегічного розвитку у сфері комунальних послуг безпосередньо підпорядковуються всі працівники відділу стратегічного розвитку у сфері комунальних послуг; завідувачу сектору моніторингу та регулювання якості послуг безпосередньо підпорядковуються всі працівники сектору моніторингу та регулювання якості послуг.

 

6. Відповідальність

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за:

своєчасне та належне виконання покладених на Департамент і його структурні підрозділи завдань та функцій, доручень Голови та Членів НКРЕКП;

раціональну організацію роботи Департаменту;

дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, пожежної безпеки;

дотримання цього Положення.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Департамент, відповідно до покладених на нього завдань та в межах своєї компетенції:

взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед НКРЕКП;

отримує від інших структурних підрозділів НКРЕКП матеріали і інформацію, необхідну для виконання завдань і функцій Управління, і надає відповідні матеріали на запит інших структурних підрозділів НКРЕКП.

 

Директор Департаменту

стратегічного розвитку та планування                                               В.Цаплін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.11.2015 320)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент ліцензійного контролю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про Департамент ліцензійного контролю (далі – Департамент) розроблено відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 № 715.

1.2. Департамент є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Комісії і підпорядковується члену Комісії згідно з розподілом обов’язків та виконує доручення Голови Комісії.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, постановами та розпорядженнями НКРЕКП, наказами Голови Комісії, Положенням про НКРЕКП, а також цим Положенням.

1.4. Мета діяльності Департаменту – впровадження та удосконалення системи контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, яка підлягає державному регулюванню НКРЕКП, для оперативного реагування та застосування заходів регуляторного впливу.

1.5. До складу Департаменту входять 2 Управління, 6 відділів та 1 сектор:

1.5.1. Управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг до складу якого входить відділ ліцензійного контролю в електроенергетичному комплексі, відділ ліцензійного контролю в нафтогазовому комплексі, відділ ліцензійного контролю у сфері водопостачання та водовідведення, відділ ліцензійного контролю у сфері теплопостачання.

1.5.2. Управління методологічного забезпечення та моніторингу звітності, до складу якого входить відділ методологічного забезпечення, відділ моніторингу звітності.

1.5.3. Сектор територіальних підрозділів.

1.6. Департамент має власний бланк, що використовується під час листування Департаменту зі структурними підрозділами Комісії.

 

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1. Участь у забезпеченні державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках шляхом здійснення контролю за їх діяльністю.

2.1.2. Участь у захисті прав споживачів товарів і послуг у частині отримання товарів і послуг належної якості та в достатньому обсязі за економічно обґрунтованими цінами, а також стимулювання підвищення їх якості і задоволення попиту на них.

2.1.3. Участь у забезпеченні рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії.

2.1.4. Здійснення контролю щодо цільового використання коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів і які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках.

2.1.5. Здійснення контролю за виконанням суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню.

2.1.6. Здійснення контролю за надходженням від суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів звітності в обсязі, порядку і строки визначені законодавством.

2.1.7. Контроль за нездійсненням перехресного субсидіювання під час провадження господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.

2.1.8. Участь у проведенні моніторингу на ринках електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, природного газу відповідно до законодавства.

2.1.9. Здійснення заходів щодо вдосконалення системи звітності ліцензіатів НКРЕКП.

2.1.10. Організація методологічного забезпечення, координація та спрямування діяльності територіальних структурних підрозділів НКРЕКП, в частині проведення планових (позапланових) перевірок.

2.1.11. Розробка та супроводження нормативно-правових актів відповідно до компетенції, зокрема щодо здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами НКРЕКП вимог законодавства, встановлення вимог щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках, тощо.

 

3. Функції

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань та в межах своєї компетенції:

3.1.1. Бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань державного контролю у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів.

3.1.2. Здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності територіальних структурних підрозділів НКРЕКП, в частині проведення планових (позапланових) перевірок.

3.1.3. Здійснює контроль за дотриманням Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями законодавства у процесі ліцензування діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комунальних послуг.

3.1.4. Готує розпорядчі документи щодо здійснення планових та позапланових заходів з державного контролю, що проводяться НКРЕКП.

3.1.5. Контролює своєчасність надання, здійснює аналіз даних звітності, за результатами якого готує відповідні висновки для керівництва НКРЕКП та забезпечує профільні структурні підрозділи актуальною оперативною інформацією щодо діяльності суб’єктів господарювання, яка підлягає державному регулюванню НКРЕКП.

3.1.6. Готує пропозиції щодо вдосконалення системи звітності ліцензіатів НКРЕКП з метою оперативного вирішення покладених на НКРЕКП завдань.

3.1.7. Розглядає, опрацьовує документи, матеріали, іншу інформацію щодо дотримання ліцензіатами законодавства про природні монополії, електроенергетику, ринок природного газу, про теплопостачання, централізоване водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів.

3.1.8. Готує подання та пропозиції про встановлення вимог щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках.

3.1.9. Здійснює контроль за дотриманням встановлених вимог щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках.

3.1.10. Бере участь у засіданнях НКРЕКП.

3.1.11. Готує проекти рішень НКРЕКП щодо усунення порушень та застосування до ліцензіатів санкцій за порушення ними ліцензійних умов провадження відповідних видів господарської діяльності.

3.1.12. Готує проекти рішень НКРЕКП про накладення адміністративних стягнень на посадових осіб ліцензіата за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг або про закриття справи про адміністративні правопорушення.

3.1.13. Аналізує та узагальнює інформацію, отриману від територіальних структурних підрозділів НКРЕКП, а також безпосередньо від ліцензіатів, щодо усунення порушень ліцензійних умов.

3.1.14. Розробляє річні та/або квартальні плани здійснення заходів державного контролю діяльності ліцензіатів.

3.1.15. Організовує та бере участь у проведенні планових та позапланових заходів державного контролю в енергетичному та нафтогазовому комплексах, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

3.1.16. Здійснює аналіз порушень суб’єктами господарювання ліцензійних умов з метою створення умов для запобігання виникненню найбільш характерних із них у подальшому.

3.1.17. Розробляє зміни до нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Департаменту та НКРЕКП в цілому.

3.1.18. Розробляє пропозиції щодо удосконалення системи державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів.

3.1.19. Аналізує звітну та іншу інформацію щодо діяльності ліцензіатів на ринках електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, природного газу і готує висновки щодо дотримання ними вимог законодавства.

3.1.20. Узагальнює інформацію територіальних структурних підрозділів НКРЕКП щодо надання ліцензіатами звітності.

3.1.21. Розглядає звернення від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.22. Готує роз’яснення суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках щодо застосування та виконання нормативно-правових актів з питань державного контролю.

3.1.23. Готує проекти відповіді на запити народних депутатів Верховної Ради України, АР Крим, депутатів місцевих рад, міністерств, відомств, підприємств, організацій та звернення громадян.

3.1.24. Готує пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників територіальних структурних підрозділів та бере участь у проведенні відповідних навчальних заходів, селекторних нарад.

3.1.25. Веде діловодство.

3.1.26. Бере участь у підготовці річного плану та звіту НКРЕКП з питань, що стосуються діяльності Департаменту.

3.1.27. Виконує доручення Голови та членів Комісії.

 

4. Права

4.1. Департамент має право:

4.1.1. За дорученням Голови та членів Комісії представляти НКРЕКП в інших органах державної влади.

4.1.2. Залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень за погодженням з Головою Комісії.

4.1.3. Одержувати від інших структурних підрозділів центрального апарату НКРЕКП інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент обов’язків.

4.1.4. Опрацьовувати документи конфіденційного змісту, які охороняються державою або мають гриф «Для службового користування» у разі отримання відповідного дозволу.

4.1.5. За дорученням Голови або члена Комісії проводити та брати участь в перевірках за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів.

4.1.6. За дорученням Голови або члена Комісії проводити та брати участь у здійснені перевірок Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, з питання дотримання законодавства здійснення процесу ліцензування діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комунальних послуг.

4.1.7. Брати участь у засіданнях та нарадах Комісії з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.1.8. Складати протоколи про адміністративні правопорушення за допущення посадовими особами ліцензіата порушень законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг.

4.1.9. Готувати пропозиції щодо покращання організації роботи Департаменту, територіальних структурних підрозділів НКРЕКП та НКРЕКП в цілому.

 

5. Керівництво

5.1. Департамент очолює директор, який призначається і звільняється з посади згідно з наказом Голови Комісії відповідно до чинного законодавства України.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом у державній службі, на керівних посадах чи в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

5.3. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту, заступника директора Департаменту – начальника управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг, заступника директора Департаменту – начальника управління методологічного забезпечення та моніторингу звітності.

5.4. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту.

5.5. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту – начальник управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг, а у разі його відсутності – заступник директора Департаменту – начальник управління методологічного забезпечення та моніторингу звітності.

5.6. Директор Департаменту відповідно до своїх завдань, обов’язків та повноважень:

5.6.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників підпорядкованих Управлінь.

5.6.2. Розподіляє обов’язки між керівниками підпорядкованих структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу.

5.6.3. Забезпечує координацію здійснення Департаментом діяльності з державного контролю.

5.6.4. Забезпечує виконання в установлені строки завдань і доручень Голови та членів Комісії.

5.6.5. Бере участь у засіданнях НКРЕКП.

5.6.6. Подає пропозиції щодо зміни структури Департаменту та територіальних структурних підрозділів НКРЕКП, заохочень та стягнень, підбору, переміщення та підвищення кваліфікації кадрів.

5.6.7. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників Департаменту та територіальних підрозділів Комісії у частині здійснення заходів державного контролю діяльності ліцензіатів, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи.

5.6.8. Вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід.

5.6.9. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів, зокрема з урахуванням міжнародних договорів, з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.6.10. Організовує та координує діяльність територіальних структурних підрозділів НКРЕКП, в частині проведення планових (позапланових) перевірок.

5.6.11. Опрацьовує документи конфіденційного змісту, які охороняються державою або мають гриф «Для службового користування» у разі отримання відповідного дозволу за напрямами діяльності Департаменту.

5.6.12. Вносить пропозиції щодо призначення та звільнення з посад працівників Департаменту.

5.7. Департамент має власний цифровий індекс для надходження кореспонденції з Управлінням документального забезпечення.

 

6. Відповідальність

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за своєчасне та якісне виконання всіх функцій, які закріплені за Департаментом, раціональну організацію праці, збереження службової таємниці, конфіденційної інформації, за дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, пожежної безпеки, а також за дотримання Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214.

6.2. Директор та працівники Департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством за порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. У процесі здійснення своїх функцій Департамент:

7.2. Взаємодіє з усіма структурними підрозділами НКРЕКП відповідно до вимог Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Порядків контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та інших нормативних документів.

7.3. Отримує від інших структурних підрозділів у визначені терміни та надає документи, інформацію, яка не є службовою таємницею або має не конфіденційний характер, необхідні для виконання завдань і функцій Департаменту.

7.4. Забезпечує погодження документів, що подаються на розгляд Голови та членів Комісії, із структурними підрозділами НКРЕКП відповідно до завдань і функцій цих підрозділів.

 

Директор департаменту                                             А.Чеховський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент роздрібних ринків Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

(Положення втратило чинність на підставі

наказу від 30.11.2015 № 320)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.11.2015 № 320)

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розроблено відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2015 № 715.

1.2. Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

1.3. Департамент підпорядковується безпосередньо Члену Комісії, відповідно до розподілу обов’язків. Виконує доручення та розпорядження Голови НКРЕКП.

1.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.5.  Департамент у своєму складі має: Управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин; Управління моніторингу та аналізу розвитку нафтогазових ринків; Управління регулювання ринків природного газу; Відділ розвитку та інвестицій; Відділ тарифної політики; Відділ платіжно-розрахункових відносин; Відділ моніторингу; Відділ аналізу розвитку ринків, Відділ методологічного забезпечення регулювання відносин; Відділ регулювання роздрібного ринку природного газу.

 

2. Основні завдання

2.1. Основним завданням Департаменту є забезпечення здійснення Комісією державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у нафтогазовій сфері шляхом:

2.1.1. Розробки нормативних актів Комісії з питань регулювання, розвитку і функціонування ринків природних монополій та суміжних ринків у нафтогазовій сфері.

2.1.2. Підготовки пропозицій щодо ефективного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у нафтогазовій сфері.

2.1.3. Підготовки пропозицій щодо сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків у нафтогазовій сфері на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій у нафтогазовій сфері.

2.1.4. Забезпечення формування та реалізації тарифної політики на ринку природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у нафтогазовій сфері.

2.1.5. Підготовки пропозицій до проектів та внесення змін до чинних законодавчих актів з питань захисту прав споживачів природного газу;

2.1.6. Підготовки пропозицій щодо забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до послуг з транспортування, зберігання, розподілу, постачання природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів та аміаку.

2.1.7. Забезпечення формування інвестиційної політики в нафтогазовій сфері.

2.1.8. Здійснення моніторингу та аналізу розвитку ринку природного газу.

 

3. Функції

3.1. Департамент організовує роботу згідно з планом роботи Комісії та дорученнями Голови Комісії.

3.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань і в межах своєї компетенції здійснює такі функції:

3.2.1. Розробляє та бере участь у розробці нормативно-правових актів у частині регулювання нафтогазового комплексу, зокрема, щодо питань функціонування та розвитку ринку природного газу, нафти, нафтопродуктів і аміаку, удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності нафтогазової галузі.

3.2.2. Здійснює розрахунки та подає пропозиції щодо встановлення:

тарифів на транспортування природного газу газотранспортною системою, нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами;

тарифів на послуги розподілу природного газу, зберігання (закачування, відбору) природного газу в ПСГ;

нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу на яких покладені спеціальні обов’язки;

3.2.3. Розробляє:

Кодекс газорозподільних систем;

Критерії, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу;

Алгоритм розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу на яких покладені спеціальні обов’язки;

Правила постачання природного газу;

Типові договори, що регулюють ринок природного газу, а саме:

Типовий договір транспортування природного газу;

Типовий договір розподілу природного газу;

Типовий договір зберігання (закачування, відбору) природного газу;

Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам;

Типовий договір постачання природного газу постачальником «останньої надії»;

Методики (порядки) формування і застосування тарифів на послуги транспортування природного газу, нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами, на послуги розподілу природного газу, зберігання (закачування, відбору) природного газу в ПСГ, відповідно до вимог Директив ЄС;

Методологію визначення плати за приєднання до газотранспортних та газорозподільних систем.

3.2.4. Бере участь у розробці Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газосховищ з урахуванням положень Закону України «Про ринок природного газу».

3.2.5. Здійснює збір, обробку та аналіз форм звітності суб’єктів ринку природного газу, затверджених НКРЕКП у нафтогазовій сфері.

3.2.6. Бере участь у здійсненні контролю за дотриманням ліцензіатами в нафтогазовому комплексі умов ліцензованої діяльності.

3.2.7. Організовує та координує питання щодо здійснення моніторингу дотримання ліцензіатами нормативів розподілу коштів.

3.2.8. Обґрунтовує і подає НКРЕКП пропозиції щодо затвердження планів розвитку газотранспортних, газорозподільних та газозберігаючих підприємств.

3.2.9. Розглядає заяви та додані до них документи на затвердження або перегляд планів розвитку, джерел фінансування у складі структур тарифів на послуги транспортування, зберігання та розподілу природного газу, на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, які подаються до НКРЕКП.

3.2.10. Здійснює моніторинг та контроль виконання графіків встановлення лічильників природного газу для населення.

3.2.11. Проводить аналіз та систематизацію планів розвитку та звітів з їх виконання.

3.2.12. Забезпечує постійний контроль за виконанням затверджених планів розвитку і обґрунтовує необхідність та можливість застосування санкцій до ліцензіатів, у випадку невиконання інвестиційних програм.

3.2.13. Аналізує плани перспективного розвитку мереж ліцензіатів та готує пропозиції на розгляд Голові та членам Комісії.

3.2.14. Вдосконалює діючі Методики, Порядки розрахунку тарифів, в тому числі на основі багаторічного стимулюючого регулювання та приводить їх у відповідність до діючого законодавства України та вимог Директив ЄС.

3.2.15. Збирає і аналізує дані стосовно рівня і динаміки, тарифів на послуги транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу, тарифів на транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку та їх складових.

3.2.16. Здійснює відбір та формування системи основних характеристик, кількісних та якісних показників стану та ефективності господарської діяльності ліцензіатів у нафтогазовому комплексі.

3.2.17. Розробляє заходи щодо сприяння у створенні рівних умов для діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках.

3.2.18. Надає пропозиції щодо графіку планових перевірок ліцензіатів у нафтогазовому комплексі.

3.2.19. Готує пропозиції щодо ефективного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сферах.

3.2.20. Здійснює моніторинг та аналіз:

застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газотранспортних систем, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методології визначення таких тарифів та платежів;

застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газорозподільних систем, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методології визначення таких тарифів та платежів;

застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом до газосховищ, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методології визначення таких тарифів та платежів;

застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом до установки LNG, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методологій визначення таких тарифів та платежів;

стану врегулювання перевантажень газотранспортних систем, у тому числі транскордонних газопроводів, та застосування правил врегулювання перевантажень;

дотримання критеріїв для визначення режиму доступу, що застосовується оператором газосховищ до кожного конкретного газосховища відповідно до статті 48 Закону України «Про ринок природного газу»;

виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на відповідність вимогам, передбаченим Законом України «Про ринок природного газу» та іншими актами законодавства;

виконання планів розвитку газотранспортних систем та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;

виконання планів розвитку  газорозподільних систем та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;

виконання планів розвитку  газосховищ та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;

виконання планів розвитку  установки LNG та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;

дотримання та аналіз статистики виконання правил щодо безпеки та надійності газотранспортних систем;

дотримання та аналіз статистики виконання правил щодо безпеки та надійності газорозподільних систем;

рівня прозорості в діяльності суб'єктів ринку природного газу, зокрема рівня оптових цін на природний газ, а також забезпечення дотримання суб'єктами ринку природного газу (крім споживачів) зобов'язань щодо розміщення інформації;

рівня та ефективності відкриття ринку природного газу і конкуренції на оптовому та роздрібному ринках природного газу, у тому числі:

цін на газових біржах;

цін для побутових споживачів (включаючи статистику застосування умов про передоплату);

статистики зміни постачальника;

статистики відключень;

рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування;

скарг побутових споживачів, а також будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку природного газу;

застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринку природного газу (зокрема умов договорів, що заважають споживачам, які не є побутовими, укладати договори постачання з більш ніж одним постачальником одночасно або обмежують їх у праві вибору постачальника), без втручання у договори, які передбачають можливість тимчасового зупинення постачання, та договори купівлі-продажу або постачання природного газу строком дії від 10 років за умови, що такі договори відповідають законодавству про захист економічної конкуренції;

виконання функцій та обов'язків суб'єктами ринку природного газу відповідно до положень Закону України «Про ринок природного газу» та інших актів законодавства щодо доступу до газотранспортних систем;

відносин між власником газотранспортної системи і оператором газотранспортної системи з метою забезпечення дотримання оператором газотранспортної системи своїх обов'язків (у разі обрання моделі відокремлення ISO);

стану додержання положень статті 14 Закону України «Про ринок природного газу» щодо зміни постачальника;

дотримання операторами газотранспортних систем вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, передбачених цим Законом;

показників якості надання послуг.

3.2.21. Здійснює моніторинг і оцінку стану виконання плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років.

3.2.22. Встановлює граничні рівні плати за приєднання до газорозподільних та газотранспортних систем.

3.2.23. Встановлює мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання, зокрема щодо максимального строку здійснення робіт з приєднання або ремонту, відновлення постачання природного газу;

3.2.24. Приймає участь в опрацюванні питань, пов’язаних з членством України в Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства в межах компетенції Департаменту.

Співпрацює з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства та  приймає участь в організованих ним заходах.

3.2.25. Здійснює аналіз розвитку ринку природного газу в межах компетенції НКРЕКП.

3.2.26. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, які належать до компетенції Департаменту.

3.2.27. Здійснює підготовку пропозицій щодо виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань регулювання нафтогазового комплексу.

3.2.28. Здійснює підготовку відповідей на запити народних депутатів, міністерств, відомств та споживачів природного газу.

3.2.29. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з метою забезпечення відкритості інформації НКРЕКП щодо регулювання відносин у нафтогазовій сфері.

3.2.30. Виконує доручення Голови, Членів Комісії.

 

4. Права та обов’язки

4.1. Департамент має право:

4.1.1. Надавати пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

4.1.2. Отримувати від інших структурних підрозділів Комісії інформацію, яка необхідна для виконання основних завдань Департаменту.

4.1.3. Брати участь у засіданнях Комісії.

4.1.4. Представляти Комісію за дорученням Голови та Членів Комісії на засіданнях в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту, за дорученням Голови або членів Комісії.

4.1.5. Взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Департаменту.

4.1.6. Брати участь у здійсненні перевірок ліцензіатів згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.

4.2. Департамент виконує свої обов’язки відповідно до покладених на нього завдань.

 

5. Керівництво

5.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Голови НКРЕКП.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою освітою певного професійного спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом у державній службі, в тому числі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. При необхідності, виходячи із виконання основних завдань та функцій, досвід роботи щодо управлінням персоналом. Інший досвід роботи, який має безпосереднє відношення до цієї посади, може бути врахований при призначені на цю посаду.

5.3. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту та заступника директора Департаменту – начальника управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин.

5.4. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту. А у разі відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту – заступник директора Департаменту – начальник управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань і функцій.

5.5.2. Розподіляє обов’язки між працівниками, організовує, очолює та контролює їх роботу.

5.5.3 Забезпечує виконання в установлені терміни закріплених цим Положенням функцій Департаменту, доручень Голови та Членів Комісії.

5.5.4. Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту.

5.5.5. Визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників підрозділів у складі Департаменту, формує та погоджує посадові інструкції працівників Департаменту.

5.5.6. Організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення їх кваліфікації.

5.5.7. Забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності Департаменту відповідно до чинного законодавства.

5.5.8. Контролює дотримання працівниками законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, а також виконання вимог охорони праці.

5.5.9. Регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту депутатських звернень, звернень громадян, громадських об’єднань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Департаменту.

5.5.10. Планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Департаменту з іншими підрозділами Комісії, органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при вирішенні питань, що стосуються діяльності Департаменту.

5.5.11. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву Комісії про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.

5.5.12. Забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень.

5.5.13. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

5.5.14. Здійснює роботу з документами з грифом обмежено «Для службового користування».

5.6. Директор Департаменту має право:

5.6.1. За дорученням Голови або члену Комісії представляти Комісію в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.6.2. Узгоджувати з керівництвом у встановленому порядку запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності Департаменту.

5.6.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту, Комісії та державної служби в цілому.

5.7. Директор Департаменту відповідає за своєчасне та якісне виконання всіх функцій, які закріплені за структурним підрозділом, раціональну організацію праці, збереження службової таємниці, конфіденційної інформації, за дотримання вимог щодо охорони праці, пожежної безпеки, а також за дотримання Загальних правил поведінки державного службовця.

5.8. Директор Департаменту здійснює керівництво Департаментом та несе персональну відповідальність за його роботу.

 

6. Відповідальність

6.1 Директор та працівники Департаменту несуть відповідальність відповідно до законодавства України за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує Департамент і Комісію, за системні порушення трудової дисципліни.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. У процесі здійснення своїх функцій Департамент взаємодіє з усіма структурними підрозділами Комісії.

7.2. Отримує від інших структурних підрозділів у встановлені терміни та надає необхідні документи, інформацію, яка не є службовою таємницею або має не конфіденційний характер.

 

Директор Департаменту                                             Т.Рябуха

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.11.2015 320)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), та підпорядковується члену Комісії відповідно до розподілу обов'язків та виконує доручення Голови Комісії.

У своїй роботі Департамент керується Конституцією України, законами України "Про електроенергетику", "Про ціни та ціноутворення", "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про природні монополії", Указом Президента України "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", іншими актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням, а також розпорядчими документами НКРЕКП, що мають безпосереднє відношення до роботи Департаменту.

До складу Департаменту входять Управління інвестиційної політики та технічного розвитку, Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики, Управління генеруючих підприємств.

 

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринку електричної енергії в межах повноважень НКРЕКП.

2.1.2. Участь у формуванні інвестиційної політики учасників ринку електричної енергії.

2.1.3. Забезпечення проведення цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики.

2.1.4. Формування державної політики щодо регулювання тарифів на електроенергію, що відпускається населенню для побутових потреб.

2.1.5. Аналіз технічного рівня та ефективності виробництва, передачі та розподілу енергії та енергоносіїв на основі сучасних досягнень науки і техніки та передового досвіду інших країн, з урахуванням особливостей і потреб України.

2.1.6. Підготовка технічних вимог та організація проведення науково-технічних та аналітичних досліджень, що виконуються за завданнями НКРЕКП, в тому числі і за проектами міжнародної допомоги.

2.1.7. Сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку електричної енергії у сфері виробництва та постачання електроенергії.

2.1.8. Здійснення моніторингу (у тому числі, збір та аналіз інформації щодо діяльності ліцензіатів НКРЕКП) стану виконання суб'єктами ринку вимог законодавства України в частині надання та отримання технічного доступу до електричних мереж з метою захисту економічної конкуренції та прав споживачів, а також з метою напрацювання пропозицій для постійного удосконалення законодавчої, нормативно-правової та нормативно-технічної бази, якою регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж.

2.1.9. Виконання робіт, пов'язаних із розробкою, запровадженням та застосуванням нормативно-правових актів, якими регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж.

2.1.10. Участь в межах компетенції у розгляді та аналізі НКРЕКП проектів законів, постанов Кабінету Міністрів України, проектів нормативно-правових (у тому числі, регуляторних) актів та проектів нормативно-технічних документів інших міністерств та відомств.

2.1.11. Участь в межах компетенції у виконанні заходів, що випливають з міжнародних домовленостей України та відносяться до компетенції Департаменту.

2.1.12. Здійснення в межах компетенції експертизи проектів нормативно-правових та інших актів на відповідність чинному законодавству України.

 

3. Функції

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Розробляє проекти нормативно-правових та інших актів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.2. Бере участь у підготовці проектів  нормативно-правових та інших актів з питань регулювання відносин у сфері енергетики.

3.1.3. Бере участь в проведенні аналізу, узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів нормативно-правових та інших актів Верховної Ради України,  Президента України,  Кабінету Міністрів України, НКРЕКП, міністерств та відомств в межах компетенції Департаменту.

3.1.4. Готує інформацію, аналітичні довідки, презентації за дорученням Голови або членів НКРЕКП з питань, що стосуються сфери енергетики.

3.1.5. Виконує роботи, пов'язані із розробкою, запровадженням та застосуванням нормативно-правових актів, якими регулюються відносини між суб'єктами господарювання, споживачами під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж.

3.1.6. Здійснює моніторинг (у тому числі, збір та аналіз інформації щодо діяльності ліцензіатів НКРЕКП) стану виконання суб'єктами ринку вимог законодавства України в частині надання та отримання технічного доступу до електричних мереж з метою захисту економічної конкуренції та прав споживачів, а також з метою напрацювання пропозицій для постійного удосконалення законодавчої, нормативно-правової та нормативно-технічної бази, якою регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж.

3.1.7. Систематизує та аналізує інформацію, отриману за результатами здійснення відповідних моніторингів, а також здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства.

3.1.8. Здійснює розгляд звернень суб'єктів ринку послуг з технічного доступу до електричних мереж та споживачів електричної енергії з питань застосування нормативно-правових актів, якими регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж (послуги з приєднання).

3.1.9. Здійснює підготовку проектів відповідей та надання роз'яснень центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, замовникам послуг з приєднання та споживачам електричної енергії з питань застосування нормативно-правових актів, якими регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж (послуги з приєднання).

3.1.10. Узагальнює та аналізує зарубіжний практичний досвід з правового регулювання відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж та розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з даних питань.

3.1.11. Залучає за дорученням Голови або члена Комісії заінтересовані міністерства та відомства, суб'єктів ринку послуг з технічного доступу до електричних мереж, споживачів електричної енергії, представників громадськості та засобів масової інформації до відкритих громадських слухань з приводу обговорення та шляхів врегулювання проблемних питань під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж.

3.1.12. Бере участь у розробці нормативних документів (правил, методик, порядків тощо) щодо формування тарифів на електроенергію ліцензіатам з передачі (розподілу) електричної енергії (транспортування електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), з постачання електроенергії за регульованим тарифом та з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

3.1.13. Розробляє порядок застосування тарифів на електричну енергію, що відпускається на побутові потреби населення України.

3.1.14. Розглядає і аналізує матеріали та готує інформацію і відповідні розрахунки для прийняття рішень НКРЕКП щодо затвердження (встановлення) або перегляду:

рівнів тарифів на електричну та/або теплову енергію, вироблену на ТЕЦ, ТЕС, АЕС, ГЕС, ГАЕС, когенераційних установках, установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії та установках з використанням альтернативних джерел енергії;

рівнів тарифів на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, встановлення тарифів на передачу (розподіл) електричної енергії (транспортування електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електроенергії за регульованим тарифом;

рівнів єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів.

3.1.15. Збирає, аналізує інформацію та готує документи для прийняття рішень НКРЕКП щодо рівня дотаційних сертифікатів для надання компенсації ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом з метою відшкодування втрат від постачання електроенергії споживачам за окремими тарифами на електроенергію, визначеними відповідно до законодавства.

3.1.16. Збирає інформацію і здійснює контроль за правильністю розрахунків роздрібних тарифів, які формуються ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

3.1.17. Здійснює моніторинг показників якості послуг з постачання електроенергії для забезпечення якості послуг з енергопостачання та готує матеріали для їх встановлення.

3.1.18. Збирає інформацію і здійснює аналіз звітності, затвердженої для ліцензіатів НКРЕКП, в межах компетенції Департаменту.

3.1.19. Здійснює роботу по удосконаленню методології формування тарифів на електричну енергію із застосуванням стимулюючих методів регулювання з метою забезпечення окупності інвестицій, стимулювання ліцензіатів з передачі (розподілу) електричної енергії (транспортування електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та з постачання електроенергії за регульованим тарифом до скорочення неефективних витрат і підвищення якості надання послуг.

3.1.20. Бере участь у розробці рішень щодо використання ліцензіатами з передачі та розподілу електроенергії, постачання електроенергії, виробництва електричної та/або теплової енергії коштів, передбачених структурою тарифів.

3.1.21. Бере участь у роботі робочих груп в межах компетенції.

3.1.22. Бере участь у вирішенні технічних питань щодо організації комерційного та технічного обліку електричної енергії на оптовому та роздрібному ринках електроенергії.

3.1.23. Проводить аналіз та систематизацію інвестиційних програм та звітів щодо їх виконання для ліцензіатів НКРЕКП з передачі електричної енергії магістральними, міждержавними лініями електропередач, розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, постачальників за регульованим тарифом, генеруючих підприємств та готує відповідні матеріали для розгляду на засіданнях Комісії.

3.1.24. Розглядає та аналізує матеріали, подані ліцензіатами – енергопостачальними компаніями для розрахунку та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії.

3.1.25. Бере участь у роботі з розробки та впровадження документів щодо нормування витрат електроенергії для ліцензіатів з передачі електроенергії місцевими (локальними) мережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом, нормування витрат електроенергії для ліцензіата з передачі електроенергії магістральними (міждержавними) мережами.

3.1.26. Бере участь в розробці Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності в електроенергетичній галузі, тощо.

3.1.27. Бере участь у проведенні перевірок дотримання ліцензіатами електроенергетичного комплексу Закону України "Про електроенергетику", ліцензійних умов та галузевих нормативних документів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.28. Координує питання, розглядає і готує відповідні матеріали щодо проведення техніко-економічної експертизи.

3.1.29. Веде листування та готує проекти рішень НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.30. Бере участь у підготовці та реалізації заходів НКРЕКП в рамках програм співробітництва України з ЄС, Світовим банком, Міжнародним Валютним Фондом, іншими міжнародними фінансовими, енергетичними та екологічними організаціями, органами регулювання інших країн.

3.1.31. Бере участь у форумах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.32. Бере участь у програмах обміну досвідом, навчання та підвищення кваліфікації фахівців НКРЕКП.

3.1.33. Готує матеріали та бере участь у нарадах, засіданнях науково-технічних рад та інших заходах з питань функціонування та розвитку електроенергетичної галузі.

3.1.34. Організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.35. Опрацьовує технічні питання щодо стимулювання ефективності виробництва та споживання електроенергії.

3.1.36. Надає ліцензіатам та споживачам необхідну інформацію та консультації з питань, що стосуються компетенції Департаменту.

3.1.37. Здійснює роботу з документами, що мають гриф обмеження "Для службового користування".

3.1.42. Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням.

3.1.43. Бере участь в підготовці річного звіту НКРЕКП.

3.1.44. Веде діловодство з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

 

4. Права

4.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань та в межах своєї компетенції має право:

4.1.1. Звертатися та отримувати від інших підрозділів НКРЕКП усі необхідні для його роботи матеріали, а також надавати відповідні матеріали іншим структурним підрозділам.

4.1.2. Взаємодіяти з органами законодавчої та виконавчої влади, організаціями і підприємствами України та іноземних держав, міжнародними організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності – ліцензіатами НКРЕКП та споживачами електричної енергії, газу, нафти за погодженням з Головою та членами НКРЕКП.

 

5. Керівництво

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою НКРЕКП згідно з чинним законодавством.

5.2. Директором Департаменту призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стажем роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

5.3. Директор Департаменту має право:

5.3.1 Організовувати, спрямовувати і контролювати роботу Департаменту, забезпечувати виконання в установлені строки завдань та доручень Голови та членів Комісії.

5.3.2. Підписувати документи Департаменту з питань, що належать до його компетенції.

5.3.3. Подавати пропозиції щодо зміни структури Департаменту, підбору, переміщення та підвищення кваліфікації співробітників.

5.4. Директор Департаменту:

5.4.1. Здійснює координацію діяльності Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики у сфері, що належить до компетенції Департаменту.

5.4.2. Розподіляє обов'язки між працівниками, планує, організовує, очолює та контролює їх роботу.

5.4.3. Забезпечує виконання функцій Департаменту, закріплених цим Положенням, доручень Голови та членів Комісії в установлені терміни

5.4.4. Організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту.

5.4.5. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби, виконання вимог охорони праці.

5.4.6. Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту.

5.4.6. Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

5.4.7. Здійснює роботу із документами, які мають гриф обмеження "Для службового користування".

5.5. У разі відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує Заступник директора Департаменту. За відсутності Заступника директора Департаменту обов'язки директора Департаменту виконує Заступник директора Департаменту – начальник Управління інвестиційної політики та технічного розвитку. За відсутності Заступника директора Департаменту та Заступника директора Департаменту – начальника Управління інвестиційної політики та технічного розвитку обов'язки директора Департаменту виконує Заступник директора Департаменту – начальник Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики, а за його відсутності – Начальник Управління генеруючих підприємств за наказом Голови НКРЕКП.

 

6. Відповідальність

6.1. Директор Департаменту та працівники Департаменту несуть персональну відповідальність згідно з законодавством за:

6.1.1. Несвоєчасне та неякісне виконання завдань Департаменту, доручень Голови та членів Комісії;

6.1.2. Недотримання правил внутрішнього розпорядку;

6.1.3. Ненадання або надання недостовірної інформації в установленому порядку з питань, що належать до компетенції Департаменту;

6.1.4. Недотримання загальних правил поведінки державних службовців та спеціальних обмежень, встановлених законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

6.1.5 Недотримання правил та вимог законодавства щодо охорони праці, пожежної безпеки.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту.

 

Директора Департаменту із регулювання

відносин у сфері енергетики НКРЕКП                                    К.Сушко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.11.2015 320)

 

Положення

про Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

 

1. Загальні положення

1.1. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.2. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання підпорядковується членам Комісії відповідно до розподілу обов’язків. Виконує доручення та розпорядження Голові Комісії.

1.3. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Законами України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги», «Про природні монополії», «Про теплопостачання», Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 № 715, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання має власний бланк.

1.5. До складу Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання входять:

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері теплопостачання, до складу якого входять: відділ інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері виробництва теплової енергії, відділ інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері транспортування та постачання теплової енергії;

Управління тарифної політики у сфері теплопостачання, до складу якого входять: відділ формування тарифів на теплову енергію та їх структури, відділ формування тарифів на комунальні послуги та їх структури, відділ розрахунку елементів собівартості;

Управління розрахунку паливно-енергетичних ресурсів, до складу якого входять: відділ розрахунку нормативних витрат і втрат теплової енергії, відділ розрахунку нормативних витрат палива, електроенергії, технологічної води;

Управління звітності та платіжно-розрахункових відносин у сфері теплопостачання, до складу якого входять: відділ моніторингу звітності ліцензіатів, відділ формування нормативів розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

Відділ регулювання відносин із споживачами.

 

2. Основні завдання

2.1. Основним завданням Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання є участь у реалізації повноважень Комісії щодо формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері теплопостачання в частині забезпечення проведення цінової і тарифної політики, інвестиційної діяльності та технічного розвитку; збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів та держави; регулювання платіжно-розрахункових операцій у сфері теплопостачання.

 

3. Функції

3.1. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання організовує роботу згідно з планом роботи Комісії та дорученнями Голови Комісії.

3.2. Основними функціями Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання є:

3.2.1. Участь у державному регулюванні діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) в частині встановлення тарифів для цих суб'єктів.

3.2.2. Участь у формуванні та забезпеченні цінової і тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін.

3.2.3. Участь у здійсненні контролю за виконанням суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження ліцензованих видів діяльності.

3.2.4. Участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій у сфері теплопостачання відповідно до законодавства.

3.2.5. Участь у розробці нормативно-правових актів Комісії з питань формування і забезпечення цінової і тарифної політики та ефективності використання енергетичних ресурсів на ринках природних монополій та суміжних ринків у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

3.2.6. Розробка порядків (методик) формування тарифів для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

3.2.7. Підготовка пропозицій щодо ефективного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) в частині формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики та ефективності використання енергетичних ресурсів.

3.2.8. Здійснення заходів щодо недопущення перехресного субсидіювання під час встановлення тарифів суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

3.2.9. Участь у здійсненні контролю за цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води і які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

3.2.10. Систематичний моніторинг ситуації на ринках, що перебувають у стані природної монополії у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) і прогнозування стану розвитку таких ринків.

3.2.11. Сприяння створенню рівних умов для діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

3.2.12. Проведення постійного моніторингу та здійснення аналізу законодавства щодо регулювання відносин суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання.

3.2.13. Підготовка відповідей, в межах компетенції, на звернення споживачів, суб'єктів господарювання, органів державної влади.

3.3. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо:

3.3.1. Встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією.

3.3.2. Затвердження реєстрів нормативів перерахування коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання теплопостачальних і теплогенеруючих організацій як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію.

3.3.3. Схвалення інвестиційних програм для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

3.3.4. Затвердження порядків (методик) формування тарифів для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), ліцензування діяльності яких здійснює Комісія.

3.4. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання корупції.

3.5. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

3.6. Здійснює роботу з документами з грифом обмежено "Для службового користування".

 

4. Права

4.1. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання має право:

4.1.1. Надавати пропозиції Голові та членам Комісії з питань, що належать до його компетенції.

4.1.2. Отримувати від інших структурних підрозділів Комісії інформацію, яка необхідна для виконання основних завдань Департаменту.

4.1.3. За дорученням Голови та членів Комісії представляти Комісію на засіданнях в органах державної влади з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.1.4. За погодженням з Головою та членами Комісії одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів державної влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

4.1.5. За погодженням з Головою та членами Комісії брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

 

5. Керівництво

5.1. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання Комісії очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Комісії згідно із законодавством України.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років з досвідом роботи щодо управління персоналом.

5.3. Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання здійснює такі функції:

5.3.1. Організовує, спрямовує і контролює роботу Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання, забезпечує виконання в установлені строки завдань та доручень Голови Комісії, членів Комісії.

5.3.2. Організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції.

5.3.3. Візує проекти рішень та документи, підготовлені Департаментом в межах наданих йому повноважень.

5.3.4. Підписує листи інформаційного характеру (в межах компетенції Департаменту).

5.3.5. Забезпечує взаємодію Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Комісії з питань, які потребують спільного вирішення.

5.3.6. Забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в Департаменті.

5.3.7. Контролює додержання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.3.8. За дорученням Голови та членів Комісії представляє Комісію в органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.3.9. Організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі Департаменту, та управлінням кадрового забезпечення роботу з переміщення кадрів, підвищення їх кваліфікації; вносить пропозиції щодо формування кадрового резерву Департаменту.

5.3.10. Погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників Департаменту, а також заяви про надання їм відпусток.

5.3.11. Вносить Голові Комісії подання про заохочення працівників структурних підрозділів Департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

5.4. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту, заступника директора Департаменту - начальника управління розрахунку паливно-енергетичних ресурсів, заступника директора Департаменту - начальника управління тарифної політики у сфері теплопостачання.

5.5. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту, його обов’язки виконує заступник директора Департаменту. У разі відсутності директора Департаменту і заступника директора Департаменту, його обов’язки виконує заступник директора Департаменту - начальник управління розрахунку паливно-енергетичних ресурсів, а у разі його відсутності - заступник директора Департаменту - начальник управління тарифної політики у сфері теплопостачання.

 

6. Відповідальність

6.1. Директор та працівники департаменту несуть відповідальність відповідно до законодавства України за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби.

6.2. Керівник та працівники Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання несуть відповідальність відповідно до законодавства за порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання взаємодіє з усіма структурними підрозділами Комісії, а також за дорученням Голови Комісії взаємодіє з іншими організаціями, установами, підприємствами.

7.2. Отримує у структурних підрозділів НКРЕКП у встановлені терміни та надає їм необхідні документи, інформацію, яка не є службовою таємницею або має не конфіденційний характер.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері теплопостачання                                        Черних С.М.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.11.2015 320)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання і водовідведення

Національної, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання і водовідведення (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

1.2. Департамент підпорядковується безпосередньо Члену НКРЕКП, відповідно до розподілу обов’язків. Виконує доручення та розпорядження Голови НКРЕКП.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням та Положенням про Національну, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 10.09.2014 № 715, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Департамент у своєму складі має управління нормативно-правового забезпечення та платіжно-розрахункових відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення; управління інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері централізованого водопостачання та водовідведення; відділ розрахунку нормативів розподілення коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

 

2. Основні завдання

2.1. Основним завданням Департаменту є забезпечення здійснення НКРЕКП державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) шляхом:

2.1.1 розробки нормативних актів НКРЕКП з питань регулювання, розвитку і функціонування ринку природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а також з питань надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

2.1.2 підготовки пропозицій щодо ефективного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

2.1.3 прийняття участі в забезпеченні прозорості та відкритості діяльності на ринку природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а також у сфері надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), розвитку конкурентних відносин у цих сферах;

2.1.4 підготовки пропозицій до проектів та внесення змін до чинних нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

2.1.5 підготовки пропозицій щодо забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

2.1.6 формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін.

 

3. Функції

3.1. Департамент організовує роботу згідно з планом роботи НКРЕКП та дорученнями Голови НКРЕКП.

3.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань і в межах своєї компетенції здійснює такі функції:

3.2.1 бере участь у реалізації повноважень НКРЕКП щодо формування та реалізації державної політики у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.2 розробляє проекти порядків (методик) формування та встановлення тарифів у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для суб’єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

3.2.3 проводить постійний моніторинг тарифів та звітності, їх застосування у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для суб’єктів природних монополій та прогнозування таких тарифів;

3.2.4 надає пропозиції щодо порядку формування оплати за підключення до мереж суб’єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та сприяє у здійсненні контролю за його дотриманням;

3.2.5 веде облік та аналізує показники діяльності ліцензіатів, враховує звітні дані при встановленні або перегляді тарифів;

3.2.6 контролює надання форм звітності в установлені терміни, аналізує правильність заповнення та повноту даних, що надаються ліцензіатами, повідомляє ліцензіатів щодо виявлених помилок та контролює їх усунення;

3.2.7 готує та вносить пропозиції щодо змін до правил організації звітності у зв’язку зі змінами в законодавстві України;

3.2.8 здійснює моніторинг діючих тарифів ліцензіатів НКРЕКП у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.9 узагальнює показники підприємств щодо цільового використання коштів, передбачених структурою тарифу, і у разі виявлення нецільового використання вносить пропозиції щодо внесення змін в структуру тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.10 розглядає листи, заяви і скарги громадян, депутатів, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються регулювання сфер централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.11 здійснює контроль за виконанням суб’єктами природних монополій інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, по наданню послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.12 здійснює розгляд документів ліцензіатів з метою визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

3.2.13 бере участь в опрацюванні та підготовці проектів законів України з питань централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.14 бере участь у здійсненні моніторингу положень діючих ліцензійних умов на відповідність законодавству України, надає пропозиції щодо внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до законодавства;

3.2.15 готує роз’яснення щодо застосування чинних норм і правил надання споживачам послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.16  готує матеріали для розгляду на нарадах, семінарах, конференціях з питань регулювання діяльності у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.2.17 надає консультативну допомогу структурним підрозділам НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.2.18 здійснює виконання доручень Кабінету Міністрів України, листування з міністерствами та відомствами з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.2.19 виконує доручення Голови та Членів НКРЕКП;

3.2.20 надає пропозиції щодо адаптації законодавства України згідно з Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

3.2.21 надає пропозиції щодо графіку планових перевірок ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

3.3. Департамент в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання корупції.

Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

Здійснює роботу з документами з грифом «Для службового користування».

 

4. Права та обов’язки

4.1. Департамент  має право:

4.1.1 надавати пропозиції для розгляду на відкритих засіданнях НКРЕКП з питань, що належать до його компетенції;

4.1.2 отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, яка необхідна для виконання основних завдань Департаменту;

4.1.3. брати участь у засіданнях НКРЕКП;

4.1.4 представляти НКРЕКП за дорученням Голови та Членів НКРЕКП на засіданнях в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.1.5 забезпечувати ділове листування за дорученням Голови та Членів НКРЕКП з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

4.1.6 брати участь у здійсненні перевірок ліцензіатів згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.

4.2. Департамент виконує свої обов’язки відповідно до покладених на нього завдань.

 

5. Керівництво

5.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою НКРЕКП.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі, в тому числі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Інший досвід роботи, який має безпосереднє відношення до цієї посади, може бути врахований при призначені на цю посаду.

5.3. Директор Департаменту має двох заступників, один з яких одночасно є начальником управління нормативно-правового забезпечення та платіжно-розрахункових відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

5.4. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту та його заступника їх обов’язки виконує заступник директора Департаменту – начальник управління нормативно-правового забезпечення та платіжно-розрахункових відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

5.5. Департамент має власний індекс для надходження кореспонденції з Управління документального забезпечення.

5.6. Директор Департаменту:

5.6.1 здійснює керівництво діяльністю Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань і функцій;

5.6.2 розподіляє обов’язки між працівниками, організовує, очолює та контролює їх роботу;

5.6.3 забезпечує виконання в установлені терміни закріплених цим Положенням функцій Департаменту, доручень Голови та Членів НКРЕКП;

5.6.4 організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.5 визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників підрозділів у складі Департаменту, формує та погоджує посадові інструкції працівників Департаменту;

5.6.6 організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення їх кваліфікації;

5.6.7 забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності Департаменту відповідно до чинного законодавства;

5.6.8 контролює дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, а також виконання вимог охорони праці;

5.6.9 планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Департаменту з іншими підрозділами НКРЕКП, органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при вирішенні питань, які відносяться до компетенції Департаменту;

5.6.10 подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву НКРЕКП про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.

5.7. Директор Департаменту має право:

5.7.1 за дорученням Голови та Членів НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту ;

5.7.2 узгоджувати з керівництвом у встановленому порядку запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

5.7.3 вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту, НКРЕКП та державної служби в цілому;

5.7.4 у процесі виконання покладених на Департамент завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Департаменту.

5.8. Директор Департаменту відповідає за своєчасне та якісне виконання всіх функцій, які закріплені за Департаментом, раціональну організацію праці, збереження службової таємниці, конфіденційної інформації, за дотримання вимог щодо охорони праці, пожежної безпеки, а також за дотримання Загальних правил поведінки державного службовця.

5.9. Директор Департаменту здійснює керівництво Департаментом та несе персональну відповідальність за його роботу.

 

6. Відповідальність

6.1. Директор та працівники Департаменту несуть відповідальність відповідно до законодавства України за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує Департамент і НКРЕКП, за системні порушення трудової дисципліни.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. У процесі здійснення своїх функцій Департамент взаємодіє з усіма структурними підрозділами НКРЕКП, а також за дорученням Голови НКРЕКП взаємодіє зі сторонніми організаціями, установами, підприємствами.

7.2. Депаратмент отримує у встановлені терміни та надає необхідні документи, інформацію, яка не є службовою таємницею або має не конфіденційний характер.

 

Директор Департаменту                                             Чумак А.В.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 12

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Юридичний департамент Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Юридичний департамент є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) і безпосередньо підпорядковується Голові Комісії.

1.2. Юридичний департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президентом України від 10 вересня 2014 № 715, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації», актами Міністерства юстиції України, міжнародними договорами України, наказами і дорученнями Голови НКРЕКП, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Юридичного департаменту проводиться відповідно до планів діяльності НКРЕКП.

1.4. Юридичний департамент має власний індекс для надходження кореспонденції.

1.5. Юридичний департамент у своєму складі має: відділ нормативно-правового забезпечення; відділ представництва в судах; відділ експертизи проектів нормативно-правових актів; відділ з питань взаємодії з Верховною Радою України, адаптації законодавства та регуляторної діяльності.

 

2. Основні завдання

2.1.Основними завданнями Юридичного департаменту є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативно-правових актів працівниками та іншими посадовими особами НКРЕКП під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів і захисту прав НКРЕКП в судах.

 

3. Функції

3.1. Відповідно до покладених завдань Юридичний департамент:

3.1.1. Організує роботу згідно з планом роботи НКРЕКП та дорученнями Голови та членів Комісії.

3.1.2. Організує та бере участь:

у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної правової політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;

у реалізації державної правової політики з питання адаптації енергетичного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (ЄС), як пріоритетної сфери законодавства, та взаємодії з Верховною Радою України;

у представленні інтересів НКРЕКП в судах.

3.1.3. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції НКРЕКП.

3.1.4. Забезпечує правильне застосування законодавства, інформує Голову та членів НКРЕКП про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

Разом із структурними підрозділами узагальнює практику застосування законодавства в межах повноважень НКРЕКП, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд Комісії для вирішення питання про підготовку проектів нормативно-правових актів та інших документів.

3.1.5. Проводить юридичну експертизу відповідності чинному законодавству і міжнародним договорам України проектів постанов та розпоряджень Комісії, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, візує зазначені проекти за наявності віз посадових осіб заінтересованих структурних підрозділів.

У разі невідповідності вказаних проектів чинному законодавству, Юридичний департамент надає зауваження та пропозиції щодо законного вирішення порушеного питання.

3.1.6. Здійснює правову експертизу проектів нормативно-правових актів, що надходять на розгляд НКРЕКП, підготовку проектів нормативно-правових актів та їх погодження, в тому числі розроблених з урахуванням основних положень законодавства ЄС.

3.1.7. Надає Голові та членам Комісії пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів у відповідність із законодавством, які є обов'язковими для розгляду, та висуває вимоги до начальників структурних підрозділів про приведення у відповідність із законодавством нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, дій, що суперечать чинному законодавству, які є обов'язковими для  виконання.

Прийняття нормативно-правового акта, а також подання проекту нормативно-правового акта державним органам на погодження без попереднього розгляду та погодження з Юридичним департаментом не допускається.

3.1.8. Вносить Голові Комісії пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію у встановленому порядку до Мін’юсту, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер.

3.1.9. Взаємодіє із структурними підрозділами Міністерства юстиції, до компетенції яких віднесені питання координації роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

3.1.10. Забезпечує організацію виконання заходів в межах повноважень НКРЕКП щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України.

3.1.11. Організовує роботу із забезпечення в установленому порядку та в межах компетенції НКРЕКП здійснення державної регуляторної політики.

3.1.12. Залучається до розроблення документів, що визначають права, обов'язки і відповідальність керівників і працівників структурних підрозділів НКРЕКП.

3.1.13. Проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо перегляду нормативних актів з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства, готує пропозиції щодо їх зміни, визнання такими, що втратили чинність чи скасування.

3.1.14. Бере участь у підготовці проектів актів законодавства, міжнародних, господарських договорів (контрактів), розглядає проекти нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них.

3.1.15. Спільно з відповідними структурними підрозділами бере участь в опрацюванні та підготовці проектів договорів (контрактів) та у здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (віз) керівників відповідних структурних підрозділів.

3.1.16. Забезпечує підготовку матеріалів на доручення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

3.1.17. Організовує взаємодію НКРЕКП з Верховною Радою України, її комітетами, депутатськими фракціями (групами), народними депутатами України, а також координацію заходів, пов’язаних з такою взаємодією. Здійснює моніторинг законопроектів, внесених до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України та на засіданнях комітетів, що належать до компетенції НКРЕКП.

3.1.18. Проводить інформаційно-довідкову роботу щодо чинного законодавства, оперативно доводить до відома Комісії інформацію про зміни в законодавстві, рекомендації органів юстиції, роз'яснення Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, готує для Комісії довідкові матеріали щодо законодавства, дає консультації з правових питань.

3.1.19. Розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, юридичних осіб, звернення та запити народних депутатів України.

3.1.20. Організує претензійну і веде позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням, забезпечує представництво у встановленому порядку інтересів НКРЕКП в судах та інших органах при розгляді правових питань, господарських та адміністративних спорів.

3.1.21. Аналізує наслідки розгляду претензій, позовів, судових справ, практику укладання та виконання договорів і контрактів, вносить Голові Комісії пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, удосконалення правового забезпечення діяльності НКРЕКП.

3.1.22. Забезпечує правильне застосування норм трудового, пенсійного законодавства, законодавства про державну службу, що зачіпають права і законні інтереси працівників НКРЕКП, вносить пропозиції про поновлення у порушених правах і законних інтересів працівників НКРЕКП.

У разі порушення законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, Юридичний департамент надає пропозиції щодо порядку вирішення питання.

3.1.23. Сприяє своєчасному застосуванню заходів за протестами, приписами, поданнями і постановами  прокуратури, окремими ухвалами, рішеннями, постановами суду, документами інших правоохоронних і контролюючих органів, виданими відповідно до вимог чинного законодавства.

3.1.24. Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням у відповідному підрозділі.

Здійснює роботу з документами з грифом обмеження “Для службового користування”.

3.1.25. Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

3.1.26. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників НКРЕКП.

3.2. Покладення на Юридичний департамент обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

 

4. Права

4.1.Юридичний департамент має право:

4.1.1. Перевіряти дотримання законодавства структурними підрозділами Комісії.

4.1.2. Надавати пропозиції, висновки та заявляти обов'язкові для виконання вимоги до посадових осіб, керівників структурних підрозділів і спеціалістів з питань, які входять до компетенції департаменту.

4.1.3. Розробляти та візувати документи як виконавці цих документів.

4.1.4. Представляти інтереси НКРЕКП в державних органах, організаціях, установах, підприємствах, судах.

4.1.5. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб НКРЕКП документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання посадових обов'язків.

4.1.6. При виявленні порушень законодавства доповідати Голові Комісії для застосування заходів щодо їх усунення.

4.1.7. Залучати фахівців інших структурних підрозділів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Юридичним департаментом відповідно до покладених на нього обов'язків.

4.1.8. Брати участь у всіх засіданнях Комісії, нарадах, семінарах, конференціях тощо та давати пояснення з питань, винесених на обговорення, якщо вони належать до компетенції департаменту.

4.1.9. Інформувати Голову або інших членів Комісії про покладання на Юридичний департамент виконання роботи, що не належить до його функцій чи виходить за його межі.

 

5. Керівництво.

5.1. Юридичний департамент НКРЕКП очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Комісії.

5.2. Директор департаменту має двох заступників: заступник директора департаменту – начальник відділу нормативно-правового забезпечення та заступник директора департаменту – начальник відділу представництва в судах.

5.3. На посаду директора Юридичного департаменту, його заступників призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п’ять років.

5.4. Директор Юридичного департаменту:

5.4.1 організує, спрямовує і контролює роботу департаменту;

5.4.2 забезпечує виконання в установлені строки завдань та доручень Голови та членів Комісії;

5.4.3 приймає участь у реалізації державної регуляторної політики в межах компетенції НКРЕКП;

5.4.4 забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її зберіганням в департаменті;

5.4.5 подає пропозиції щодо зміни структури департаменту, оплати праці працівників, підбору, переміщення та підвищення кваліфікації працівників Юридичного департаменту;

5.4.6 підписує висновки Юридичного департаменту за результатами проведення юридичної експертизи проектів постанов та розпоряджень Комісії;

5.4.7 візує проекти нормативно-правових актів, що розроблені НКРЕКП та які надійшли на розгляд НКРЕКП,

5.4.8 візує проекти договорів (контрактів), що укладаються НКРЕКП;

5.4.9 візує в межах повноважень департаменту проекти листів, підготовлених Юридичним департаментом та іншими структурними підрозділами, за результатами розгляду звернень громадян, юридичних осіб, звернень та запитів народних депутатів України.

5.5. Директор Юридичного департаменту має право підпису листів інформаційного характеру з питань, які належать до компетенції Департаменту, що надсилаються підприємствам, установам, організаціям та громадянам.

5.6. Директор Юридичного департаменту здійснює керівництво структурним підрозділом та персонально відповідає за його роботу.

5.7. У разі тимчасової відсутності директора Юридичного департаменту (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов'язки виконує заступник директора департаменту - начальник відділу нормативно-правового забезпечення.

У разі тимчасової відсутності директора Юридичного департаменту, заступника директора департаменту – начальника відділу нормативно-правового забезпечення їх обов'язки виконує заступник директора департаменту – начальник відділу представництва в судах.

У разі тимчасової відсутності директора Юридичного департаменту та його заступників (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) за дорученням Голови Комісії їх обов'язки виконує один із начальників відділів Юридичного департаменту.

 

6. Відповідальність

6.1.Директор та працівники Юридичного департаменту відповідають за своєчасне та якісне виконання всіх функцій, які закріплені за підрозділом, раціональну організацію праці, збереження службової таємниці, конфіденційної інформації, за дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, пожежної безпеки, а також за дотримання Загальних правил поведінки державного службовця.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. У процесі здійснення своїх функцій Юридичний департамент взаємодіє з усіма структурними підрозділами НКРЕКП, а також за дорученням Голови НКРЕКП взаємодіє з іншими державними органам, організаціями, установами, підприємствами.

7.2. Юридичний департамент для належного виконання покладених завдань має право на отримання у встановлені строки необхідних документів, інформації, яка не є службовою таємницею або не має конфіденційного характеру, а також надає в межах компетенції зазначені документи та інформацію державним органам, організаціям установам, підприємствам.

 

Директор Юридичного департаменту                                    В.Морозова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

18.04.2016 № 75)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління ліцензування

 

1. Загальні положення

1.1. Управління ліцензування (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), яке підпорядковується Члену Комісії, який координує та контролює управління ліцензування згідно з розподілом функціональних обов’язків між Головою та членами Комісії, виконує доручення Голови Комісії.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про природні монополії», «Про електроенергетику», «Про теплопостачання», «Про ринок природного газу», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Загальними правилами поведінки державного службовця,  постановами Верховної Ради України, указами Президента України, розпорядженнями та постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про НКРЕКП, розпорядженнями, наказами, постановами НКРЕКП, цим Положенням, а також іншими нормативно – правовими актами.

1.3. Управління у своєму складі має відділ ліцензування в електроенергетичному комплексі, відділ ліцензування в нафтогазовому комплексі, відділ ліцензування у сфері комунальних послуг.

 

2. Основні завдання

2.1. Основним завданням Управління ліцензування є:

забезпечення ліцензування господарської діяльності в електроенергетичному комплексі, сфері теплопостачання, нафтогазовому комплексі, сфері централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема, з: виробництва електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами; передачі (розподілу) та постачання електричної енергії; здійснення функцій гарантованого покупця, здійснення функцій системного оператора, здійснення функцій оператора ринку; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподілу; постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ; зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами; виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами); централізоване водопостачання та водовідведення;

забезпечення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи та оператора системи передачі, здійснення моніторингу дотримання вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи та оператора системи передачі.

 

3. Функції

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань та в межах своєї компетенції:

3.1.1 бере участь у підготовці проектів законів України, проектів постанов Кабінету Міністрів України, інших проектів нормативно-правових актів, готує відповіді на запити депутатів Верховної Ради України, міністерств, відомств, підприємств, організацій та звернення громадян стосовно питань ліцензування;

3.1.2 розглядає заяви та документи про видачу, переоформлення, анулювання (за заявою ліцензіата) та визнання недійсними ліцензій  на право провадження діяльності:

в електроенергетиці;

у сфері теплопостачання;

у нафтогазовому комплексі;

у сфері централізованого водопостачання та водовідведення,

та з урахуванням висновків інших управлінь НКРЕКП готує відповідні узагальнені пропозиції на розгляд Комісії;

3.1.3 здійснює дії, пов’язані з видачею, переоформленням, анулюванням та визнанням недійсними ліцензій;

3.1.4 готує узагальнені пропозиції щодо визначення відповідності ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності в електроенергетиці і більш як 10 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності на ринку природного газу ліцензійним умовам провадження господарської діяльності;

3.1.5 бере участь у засіданнях НКРЕКП з питань ліцензування;

3.1.6 формує та веде реєстр ліцензіатів, діяльність яких регулюється НКРЕКП;

3.1.7 формує та веде реєстр суб'єктів природних монополій, які провадять діяльність у сферах, що регулюється НКРЕКП;

3.1.8 формує та веде реєстр об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише малих гідроелектростанцій);

3.1.9 розглядає запити та додані до них документи на сертифікацію оператора газотранспортної системи та оператора системи передачі, здійснює моніторинг дотримання вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи та оператора системи передачі;

3.1.10 готує подання щодо можливості здійснення вимог про відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи та оператора системи передачі, подання щодо попереднього та остаточного рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації;

3.1.11 розробляє та бере участь у періодичному перегляді та підготовці змін до Умов та Правил (Ліцензійних умов) здійснення ліцензованої діяльності в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі, у сферах теплопостачання,  централізованого водопостачання та водовідведення;

3.1.12 готує пропозиції щодо визначення умов, за яких дозволяється суб'єктам господарської діяльності провадити діяльність без ліцензій;

3.1.13 готує роз'яснення щодо застосування чинного законодавства щодо ліцензування, надає консультації в межах повноважень управління;

3.1.14 здійснює роботу із документами з грифом “Для службового користування”;

3.1.15 забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні, що належить до сфери його управління;

3.1.16 за дорученням Голови та/або членів Комісії взаємодіє з міністерствами, центральними і місцевими органами виконавчої влади та іншими установами і організаціями.

 

4. Права

4.1. Управління має право подавати на розгляд Голови та Членів Комісії пропозиції щодо:

покращення організації роботи управління та Комісії;

зміни структури Управління, умов оплати праці персоналу, підвищення кваліфікації персоналу тощо;

одержувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на управління обов'язків.

давати довідки, пропозиції з питань, що належать до компетенції управління.

 

5. Керівництво

5.1. Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади Головою комісії згідно з чинним законодавством України.

5.2. На посаду начальника управління призначаються особи з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

5.3. Начальник управління відповідно до компетенції:

здійснює керівництво та координує діяльність Управління;

розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

забезпечує ефективне виконання покладених на управління завдань та показників;

формує та погоджує положення про управління, посадові інструкції працівників управління;

організовує розробку проектів нормативно-правових актів, державних програм, що належать до компетенції управління;

контролює виконання нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів НКРЕКП у межах затверджених посадових обов'язків;

організовує, регулює та контролює своєчасний розгляд працівниками управління звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності управління;

планує, регулює та контролює ефективну взаємодію управління з іншими зацікавленими підрозділами НКРЕКП при розв'язанні питань, що стосуються діяльності управління;

виконує за дорученням керівництва завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень;

подає відповідно до законодавства пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності;

вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;

забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності управління у відповідності з чинним законодавством;

забезпечує дотримання працівниками управління законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

5.4. У разі тимчасової відсутності начальника управління його функції виконує заступник начальника управління ліцензування, у разі відсутності заступника начальника управління ліцензування - начальник відділу ліцензування в електроенергетичному комплексі.

5.5. Начальник управління має право:

за дорученням Голови або членів Комісії представляти НКРЕКП в інших органах державної влади з питань, що належать до компетенції управління;

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління;

візувати документи, що готуються управлінням.

 

6. Відповідальність

6.1. Начальник та працівники управління ліцензування відповідають за:

своєчасне виконання рішень НКРЕКП, функцій і завдань, визначених цим Положенням, доручень Голови і Членів Комісії;

своєчасну підготовку відповідей на запити, що надійшли до управління;

дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку НКРЕКП;

своєчасне надання звітів, інформації, відповідей на скарги, листи, звернення громадян та організацій;

дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, правил пожежної безпеки;

дотримання Загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, передбачених законодавством про державну службу.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань, та у межах своєї компетенції:

взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП та структурними підрозділами НКРЕКП на територіях;

надає на розгляд інших відповідальних структурних підрозділів документи заявників на отримання (продовження, переоформлення, видачі копії або дубліката, коригування) ліцензії з метою отримання висновків, необхідних при  підготовці узгоджених пропозицій з питань ліцензування;

 

Начальник управління ліцензування                   Ю.Антонюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

 

1. Загальні положення

1.1. Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  (далі – НКРЕКП).

1.2. Управління підпорядковується члену НКРЕКП відповідно до розподілу обов’язків, та виконує розпорядження та доручення Голови НКРЕКП.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, іншими нормативно-правовими актами,  Положенням про НКРЕКП, затвердженого Указом Президента України № 715/2014 від 10.09.2014, та цим Положенням.

1.4. Управління у своєму складі має відділ з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами та відділ моніторингу стану ринків поводження з побутовими відходами.

1.5. Діяльність Управління здійснюється відповідно до плану роботи НКРЕКП, доручень Голови НКРЕКП.

1.6. Управління має власний бланк, що використовується під час листування з структурними підрозділами НКРЕКП.

 

2. Основні завдання

2.1.Основним завданням Управління є забезпечення здійснення НКРЕКП державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сферах перероблення та захоронення побутових відходів шляхом:

2.1.1 розроблення нормативних актів НКРЕКП з питань регулювання, розвитку і функціонування ринків природних монополій та суміжних ринків у сферах  перероблення та захоронення побутових відходів;

2.1.2 забезпечення діяльності НКРЕКП щодо регулювання відносин підприємств, установ та інших суб’єктів підприємницької діяльності та споживачів у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

2.1.3 здійснення аналізу технічного рівня та ефективності у сферах перероблення та захоронення побутових відходів на основі сучасних досягнень науки і техніки та передового досвіду інших країн з урахуванням особливостей і потреб України;

2.1.4 здійснення підготовки технічних вимог та організації проведення аналітичних досліджень у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

2.1.5 підготовки пропозицій та участь у здійсненні заходів щодо ефективного регулювання у сферах перероблення та захоронення побутових відходів, а також щодо обмеження впливу суб'єктів природних монополій на державну політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках у вище зазначеній сфері з метою забезпечення ефективного функціонування відповідної галузі;

2.1.6 забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до послуг, що надаються у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

2.1.7 сприяння забезпеченню самоокупності діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сферах перероблення та захоронення побутових відходів.

 

3. Функції

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань і в межах своєї компетенції:

3.1.1 бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері поводження з побутовими відходами;

3.1.2 бере участь у регулюванні у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.3 розробляє проекти порядків (методик) формування, встановлення цін і тарифів та проекти порядків формування інвестиційних програм у сферах перероблення та захоронення побутових відходів для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, вживає необхідних заходів для подальшого їх впровадження;

3.1.4 здійснює контроль за виконанням суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах захоронення та перероблення інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження господарської діяльності, що підлягає регулюванню;

3.1.5 здійснює відбір та формування основних критеріїв оцінки економічної обґрунтованості і соціальної прийнятності рівнів тарифів за перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.6 розробляє алгоритм, за яким обиратимуться способи та прийоми аналізу і прогнозування рівнів тарифів в цілому та окремих складових тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.7 здійснює заходи щодо обмеження монополізму, регулювання умов провадження господарської діяльності, а також сприяє створенню умов для виведення товарних ринків у сфері перероблення та захоронення побутових відходів зі стану природної монополії і заходи щодо розвитку конкуренції на суміжних ринках;

3.1.8 готує роз’яснення суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках щодо застосування нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.9 здійснює захист прав споживачів з суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах захоронення та перероблення побутових відходів;

3.1.10 здійснює відбір та формування системи основних характеристик, фінансових показників, кількісних та якісних показників стану та ефективності господарської діяльності підприємств, установ та інших суб’єктів у сфері перероблення побутових відходів;

3.1.11 розробляє форми збору, узагальнення, зберігання та передачі даних про кількісні та якісні характеристики підприємств, установ та інших суб’єктів підприємницької діяльності та категорій споживачів перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.12 створює та веде бази даних основних характеристик категорій споживачів перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.13 складає та веде галузевий реєстр суб’єктів природних монополій у сфері захоронення побутових відходів;

3.1.14 розглядає звернення та запити народних депутатів України від державних органів, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, листи, заяви і скарги громадян про факти порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань перероблення та захоронення побутових відходів, що належать до компетенції Управління, та готує за ними проекти відповідей;

3.1.15 готує роз’яснення про застосування чинних норм і правил щодо надання споживачам послуг у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.16 бере участь в організації та проведенні міжнародних зустрічей, нарад, семінарів, конференцій з питань, що належать до реалізації інвестиційної політики і технічного розвитку та регулювання відносин у сферах перероблення та захоронення побутових відходів за дорученням керівництва;

3.1.17 готує матеріали для розгляду на нарадах, семінарах, конференціях з питань регулювання діяльності у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.18 надає консультативну допомогу територіальним структурним підрозділам НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.19 бере участь, у межах компетенції, у виконанні доручень Кабінету Міністрів України, підготовці проектів листів на міністерства та відомства з питань, що належать до сфер перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.20 бере участь, у межах компетенції, у розробці нормативно-правових актів та інших документів НКРЕКП;

3.1.21 в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання корупції;

3.1.22 забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням;

3.1.23 здійснює роботу з документами обмеженого доступу з грифом «Для службового користування».

 

4. Права

4.1. Управління має право:

4.1.1 за дорученням керівництва представляти НКРЕКП в інших органах державної влади;

4.1.2 одержувати від інших структурних підрозділів центрального апарату НКРЕКП інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління обов’язків;

4.1.3. одержувати в державних органах документи, статистичну та іншу інформацію про діяльність суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжному ринку у сферах захоронення та перероблення побутових відходів, необхідні для здійснення покладених на Управління функцій;

4.1.4 ініціювати створення робочих груп із залученням працівників інших структурних підрозділів НКРЕКП, брати участь в їх роботі;

4.1.5 за погодженням з Головою або членом НКРЕКП залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень;

4.1.6 залучати за згодою керівників інших структурних підрозділів НКРЕКП спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів  та інших документів;

4.1.7 брати участь у засіданнях та нарадах НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Управління;

4.1.8 організовувати проведення нарад з питань, віднесених до його компетенції;

4.1.9 готувати пропозиції щодо:

- внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність НКРЕКП;

- покращання організації роботи Управління та НКРЕКП в цілому;

- зміни структури Управління, умов оплати праці та підвищення кваліфікації персоналу працівників Управління та територіальних структурних підрозділів НКРЕКП;

4.1.10 вносити Голові НКРЕКП пропозиції з питань оптимізації роботи Управління.

 

5. Керівництво

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою НКРЕКП. Начальник Управління здійснює керівництво Управлінням та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.2. На посаду начальника Управління призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра,  стажем роботи за фахом в державній службі на керівних посадах не менше 5 років чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

5.3. Начальник Управління має заступника начальника управління - начальника  відділу з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами.

5.4. У разі тимчасової відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, а у разі відсутності заступника начальника управління – начальника відділу – начальник відділу.

5.5. Начальник Управління:

5.5.1 за дорученням керівництва представляє НКРЕКП в інших органах державної влади з питань, що належать до компетенції Управління;

5.5.2 має право одержувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених цим Положенням функцій;

5.5.3 одержувати в державних органах документи, статистичну та іншу інформацію про діяльність суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжному ринку у сферах захоронення та перероблення побутових відходів, необхідні для виконання покладених на Управління обов’язків;

5.5.4  залучати, за згодою керівників, працівників інших структурних підрозділів НКРЕКП, з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів;

5.5.5 ініціювати створення робочих груп із залученням працівників інших структурних підрозділів НКРЕКП та брати участь в їх роботі, вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Управління, НКРЕКП;

5.5.6 взаємодіяти з іншими структурними підрозділами НКРЕКП у процесі виконання покладених на Управління завдань;

5.5.6. брати участь у засіданні НКРЕКП;

5.5.7 організовувати, спрямовувати і контролювати роботу Управління з метою забезпечення своєчасного і якісного виконання покладених на Управління завдань і функцій;

5.5.8 взаємодіє з відповідними підрозділами органів державної влади, консультативно-дорадчими органами відповідно до компетенції Управління;

5.5.9 за погодженням з Головою та Членом НКРЕКП взаємодіє з представниками міжнародних фінансових організацій, органами регулювання сфери комунальних послуг інших країн, міжнародними консультаційними компаніями в межах компетенції Управління;

5.5.10 забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Управління;

5.5.11 надає пропозиції щодо зміни структури Управління, підбору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації працівників Управління.

5.7 Начальник Управління відповідає за своєчасне та якісне виконання функцій, що передбачені цим Положенням, раціональну організацію праці, збереження службової таємниці, конфіденційної інформації, за дотримання вимог щодо охорони праці, пожежної безпеки, а також за дотримання Загальних правил поведінки державного службовця.

 

6. Відповідальність

6.1 Начальник та працівники Управління несуть відповідальність відповідно до законодавства України за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, за системні порушення трудової дисципліни.

6.2 Начальник та працівники Управління несуть відповідальність відповідно до законодавства за порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Закону України «Про державну службу».

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. У процесі здійснення своїх функцій Управління взаємодіє зі структурними підрозділами НКРЕКП, а також за дорученнями Голови НКРЕКП взаємодіє з міністерствами, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, установами, підприємствами тощо.

7.2 Отримує у встановлені терміни та надає необхідні документи працівникам структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, що не є службовою таємницею або має не конфіденційний характер.

 

Начальник Управління з питань формування

та реалізації державної політики у сфері

поводження з побутовими відходами                                    О.В.Кострикін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

 

1. Загальні положення

1.1. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Комісія).

1.2. Управління у своїй роботі керується Конституцією та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, іншими нормативно-правовими актами з питань фінансування, обліку, звітності та державних закупівель, Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 № 715, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 та Положенням про Управління.

1.3. Управління підпорядковується безпосередньо Члену Комісії згідно з функціональним розподілом обов'язків і діє відповідно до цього Положення.

1.4. До складу Управління входять такі структурні підрозділи:

- фінансово-економічний відділ;

- відділ бухгалтерського обліку та звітності;

- сектор державних закупівель.

1.5. В Управлінні знаходиться на збереженні кругла гербова печатка НКРЕКП.

 

2.Основні завдання

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики відповідно до Бюджетного кодексу України, здійснення повноважень головного розпорядника  бюджетних коштів та фінансове забезпечення діяльності Комісії.

2.1.2. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

2.1.3. Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової, бюджетної, державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларацій) в порядку, встановленому законодавством.

2.1.4. Забезпечення методичної та організаційної роботи, пов'язаної з здійсненням  державних  закупівель  відповідно до вимог законодавства.

 

3. Функції

3.1. Управління організовує роботу згідно з планом роботи Комісії та дорученнями Голови або Члену Комісії згідно з функціональним розподілом обов'язків.

3.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.2.1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

3.2.2. Забезпечує складання, на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової, бюджетної, державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларацій) в порядку, встановленому законодавством.

3.2.3. Забезпечує, на підставі пропозицій структурних підрозділів Комісії, підготовку та розробку бюджетних запитів та бюджетних пропозицій за бюджетними програмами Комісії, та подає в установленому порядку до Міністерства фінансів України для формування проекту державного бюджету.

3.2.4. Забезпечує, на підставі пропозицій структурних підрозділів Комісії, підготовку паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання та подає їх до Міністерства фінансів України.

3.2.5. Складає, на підставі пропозицій структурних підрозділів Комісії, та подає на затвердження Голові Комісії проекти кошторису з відповідними розрахунками та плану асигнувань із загального та спеціального фондів державного бюджету.

3.2.6. Бере учать у розробці організаційної структури Комісії і забезпечує складання штатного розпису Комісії та подання його на погодження до Міністерства фінансів України.

3.2.7. Складає та подає до органів Державної казначейської служби України мережу розпорядників бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань, вносить в установленому порядку зміни до них.

3.2.8. Готує і подає, в установленому порядку, до органів Державної казначейської служби України розподіли відкритих асигнувань державного бюджету для оплати видатків Комісії.

3.2.9. Готує щомісячно оперативну інформацію щодо стану розрахунків із соціальних виплат та за енергоносії і подає до Міністерства фінансів України.

3.2.10. Розглядає проекти господарських договорів, обгрунтувань до них на відповідність кошторисним призначенням та бюджетній класифікації; веде реєстр  договорів.

3.2.11. Розглядає та погоджує, в межах компетенції, проекти наказів, підготовлених структурними підрозділами Комісії.

3.2.12. Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

3.2.13. Забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що здійснюються за бюджетні кошти, повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.

3.2.14. В межах затверджених кошторисом Комісії бюджетних призначень, встановлює  ліміти  поточних витрат територіальним структурним підрозділам Комісії. Складає відповідні проекти документів, подає на затвердження Голові або Члену Комісії згідно із функціональним розподілом обов’язків та доводить ліміти поточних витрат до зазначених структурних підрозділів.

3.2.15. Здійснює економічний аналіз використання коштів виділених на утримання Комісії. На підставі щоквартального аналізу використання коштів та дотримання лімітів територіальними підрозділами Комісії, а також стану заборгованості вносить пропозиції щодо внесення змін до кошторису та  плану асигнувань із загального та спеціального фондів державного бюджету Комісії.

3.2.16. Забезпечує здійснення видатків на утримання Комісії відповідно до кошторису та помісячного плану асигнувань загального фонду бюджету.

3.2.17. Систематично аналізує встановлений рівень  заробітної плати у розрізі структурних підрозділів Комісії, розробляє проекти наказів з питань оплати праці в межах затвердженого фонду оплати праці з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів Комісії.

3.2.18. Здійснює, в межах компетенції, контроль щодо наказів про зарахування на роботу працівників Комісії згідно із штатним розписом.

3.2.19. Проводить нарахування та виплату заробітної плати працівникам Комісії.

3.2.20. Здійснює аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.2.21. Забезпечує своєчасне проведення інвентаризації, визначення результатів інвентаризації та відображення їх у бухгалтерському обліку.

3.2.22. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву фінансових документів, господарських договорів, оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності, а також звітності.

3.2.23. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.2.24. Здійснює інструктаж матеріально відповідальних осіб з питань обліку та збереження цінностей, які знаходяться на їх відповідальному збереженні.

3.2.25. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділом Комісії, уповноважений здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.2.26. Здійснює розрахунки поточної плати за видані Комісією ліцензії. Аналізує звітність щодо її сплати, готує пропозиції та довідки.

3.2.27. Бере участь в організації та проведенні процедур  державних закупівель згідно із Законом України «Про  здійснення  державних  закупівель» (далі – Закон).

3.2.28. Формує, на підставі пропозицій структурних підрозділів Комісії, річний план державних закупівель та додаток до нього.

3.2.29. Забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом.

3.2.30. Здійснює оприлюднення інформації про здійснення державних закупівель відповідно до вимог Закону.

3.2.31. Забезпечує ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур державних закупівель відповідно до вимог законодавства.

3.2.32. Приймає участь в розробці проектів нормативно-правових актів, методичних та інших інструктивних документів з питань бухгалтерського обліку, фінансів, державних закупівель та інших питань, що входять до компетенції Управління.

3.2.33. Готує пропозиції з питань, що відносяться до компетенції Управління:

- за дорученнями керівництва;

- за наказами, доповідними записками, поданнями, проектами листів, іншими документами.

3.3 Управління в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання корупції. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням. Здійснює роботу з документами з грифом обмежено «Для службового користування».

 

4. Права

4.1. Управління має право:

4.1.1. Здійснювати організаційну та координуючу роботу структурних підрозділів з питань, що належать до його компетенції.

4.1.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Управління структурними підрозділами Комісії первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

4.1.3. За дорученням керівництва представляти Комісію в органах виконавчої влади та інших органах з питань, що належать до його компетенції.

4.1.4. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Комісії інформацію, яка необхідна для виконання покладених на Управління завдань.

4.1.5. Залучати фахівців інших структурних підрозділів Комісії до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.1.6. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань фінансово-господарської діяльності, що проводяться у Комісії.

4.1.7. Організовувати наради з питань, що належать до компетенції Управління.

4.1.8. Вносити керівництву Комісії пропозиції щодо удосконалення фінансово-господарської діяльності Комісії.

4.1.9. Користуватися відповідними статистичними звітами та іншими нормативними актами для вирішення питань, що належать до компетенції Управління.

4.1.10. Надавати практичну допомогу структурним підрозділам Комісії з питань, що відносяться до компетенції Управління.

 

5. Керівництво

5.1. Управління очолює начальник Управління, який є головним бухгалтером. Начальник Управління призначається на посаду та звільняється з посади Головою Комісії відповідно до законодавства України.

На посаду начальника Управління призначається особа з вищою освітою в галузі економіки та фінансів, зі стажем роботи на державній службі, за фахом та на керівних посадах не менш як 5 років.

Начальник Управління має знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові  акти Національного банку, нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

5.2. Начальник Управління має заступника начальника Управління - начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності та заступника начальника Управління - начальника фінансово-економічного відділу, сектор очолює завідувач сектору. Заступники начальника Управління - начальники відділів, заступники начальників відділів, завідувач сектору та спеціалісти Управління призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Комісії відповідно до законодавства.

5.3 У разі тимчасової відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник начальника Управління – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, в разі відсутності заступника начальника Управління – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник начальника Управління – начальник фінансово-економічного відділу, а за відсутності заступник начальника Управління – начальника фінансово-економічного відділу – завідувач сектору державних закупівель.

5.4. Управління має власний індекс для надходження кореспонденції з Управління документального забезпечення.

5.5 Начальник Управління:

5.5.1. Організовує, спрямовує і контролює роботу Управління, забезпечує виконання в установлені строки завдань та доручень Голови Комісії, членів Комісії.

5.5.2. Здійснює керівництво діяльністю Управління, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку. Погоджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції його працівників.

5.5.3. Визначає та забезпечує єдині методологічні засади обліково-фінансової політики в Комісії, з питань оплати праці та штатного регулювання, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, проведення державних закупівель.

5.5.4. Розглядає, погоджує проекти договорів (контрактів) та угод, в тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Погоджує призначення та звільнення матеріально відповідальних осіб Комісії.

5.5.5. Погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати.

5.5.6. Забезпечує взаємодію Управління з іншими структурними підрозділами Комісії.

5.5.7. Забезпечує збереження фінансових, бухгалтерських документів, документів з питань державних закупівель, оформлення та передачу їх у встановленому порядку до архіву Комісії.

5.5.8. Бере участь у засіданнях, нарадах, які проводить керівництво Комісії, з питань, що належать до компетенції Управління, а також візує накази, постанови та розпорядження з питань, які розглядалися на цих нарадах.

5.5.9. Погоджує кандидатури працівників Комісії, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

5.5.10. Підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів), проведення розрахунків відповідно до укладених договорів, приймання і видачі грошових коштів, оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна, проведення інших господарських операцій.

5.5.11. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує Голову Комісії або Члена Комісії згідно з функціональним розподілом обов'язків про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

5.5.12. Виконує інші завдання та обов'язки, що належать до компетенції Управління, передбачені законодавством.

5.6. Начальник Управління має право:

5.6.1. Другого підпису бухгалтерських і фінансових документів, звітів до відповідних органів, первинних документів на здійснення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів, іншого майна та інших документів відповідно до компетенції.

5.6.2. За дорученням керівництва Комісії представляти її в інших органах державної влади з питань, що належать до компетенції Управління.

5.6.3. Запитувати та одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Комісії необхідну інформацію та довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Управління. Вимоги начальника Управління щодо порядку оформлення та проведення господарських операцій, операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна є обов'язковими до виконання працівниками, яким надається право складати та підписувати первинні документи з зазначених питань.

5.6.4. Надавати відомості, пропозиції, зауваження структурним підрозділам Комісії, іншим державним та недержавним органам, громадянам з питань, що належать до компетенції Управління.

5.6.5. Вимагати від працівників Управління додержання вимог законодавства, своєчасного виконання доручень керівництва Комісії з питань, що належать до компетенції Управління, власних доручень.

5.6.6. Подавати в межах компетенції Управління керівництву Комісії пропозиції про застосування заохочень, дисциплінарних стягнень та заходів дисциплінарного впливу до працівників Управління.

5.6.7. Підписувати листи Управління, візувати документи та інші матеріали в межах компетенції Управління.

5.6.8. Не приймати до виконання документи, положення яких суперечать законодавству України.

5.7. Начальник Управління відповідає за своєчасне та якісне виконання всіх функцій, які закріплені за структурним підрозділом, раціональну організацію праці, збереження службової таємниці, конфіденційної інформації, за дотримання вимог щодо охорони праці, пожежної безпеки, а також за дотримання Загальних правил поведінки державного службовця.

5.8. Начальник Управління здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

 

6. Відповідальність

6.1. Начальник Управління та працівники Управління несуть відповідальність відповідно до законодавства України за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за системні порушення трудової дисципліни.

6.2. Начальник Управління та працівники Управління несуть відповідальність відповідно до законодавства за порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. У процесі здійснення своїх функцій Управління взаємодіє з усіма структурними підрозділами Комісії, а також за дорученням Голови Комісії взаємодіє зі сторонніми організаціями, установами, підприємствами.

7.2. Отримує у встановлені терміни та надає необхідні документи, інформацію, яка не є службовою таємницею або не має конфіденційного характеру.

 

Член Комісії                                        В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.06.2015 190)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління справами

 

1. Загальні положення

1.1. Управління справами (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується Керівнику апарату і діє відповідно до цього положення.

1.2. У своїй діяльності управління справами керується Конституцією та Законами України, постановами Верховної Ради України; указами і розпорядженнями Президента України; постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України; Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; постановами і розпорядженнями НКРЕКП, наказами Голови Комісії, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Управління у своєму складі має відділ господарського обслуговування та техніки безпеки, відділ матеріально-технічного забезпечення, відділ технічної експлуатації.

1.4. Метою діяльності Управління є матеріально-господарське забезпечення діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

1.5. Управління має круглу печатку «Управління справами».

 

2. Основні завдання

Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Господарське обслуговування та матеріально-технічне забезпечення НКРЕКП в межах затвердженого кошторису витрат;

2.1.2. Забезпечення охорони праці та пожежної безпеки в адміністративній будівлі.

2.1.3. Забезпечення технічної експлуатації адміністративних будівель.

2.1.4. Організація робіт щодо закупівель товарів робіт і послуг відповідно до вимог чинного законодавства;

2.1.5. Організація охорони адмінбудинку по вул. Смоленській, 19 та закріпленої території;

2.1.6. Організація та забезпечення зв’язку керівному складу НКРЕКП з структурними підрозділами та забезпечення взаємодії з іншими центральними органами виконавчої влади.

2.1.7. Забезпечення НКРЕКП автомобільним транспортом згідно встановлених норм.

2.1.8. Організація та забезпечення виконання питань цивільного захисту.

 

3. Функції

Відповідно до покладених завдань Управління здійснює такі функції:

3.1.1. Організовує матеріально-технічне, господарське та комунальне забезпечення НКРЕКП відповідно до діючих договорів;

3.1.2. Організовує охорону матеріально-технічних цінностей в адмінбудинку та на прилеглій до нього території;

3.1.3. Контролює дотримання перепускного режиму;

3.1.4. Підтримує в робочому стані протипожежну та охоронну сигналізації, виконання заходів по охороні праці;

3.1.5. Співпрацює з комітетом конкурсних торгів НКРЕКП щодо закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

3.1.6. Забезпечує виконання програм по прийому офіційних делегацій в НКРЕКП відповідно до кошторису;

3.1.7. Розробляє заходи і графіки щодо проведення поточного та капітального ремонту або реконструкції будівель та споруд НКРЕКП;

3.1.8. Здійснює технічну експлуатацію будівель та прилеглих територій НКРЕКП;

3.1.9. Здійснює контроль за правильною експлуатацією працівниками  приміщень та технологічного обладнання адмінбудинків, що знаходяться в ньому, забезпечує їх утримання в належному санітарному і протипожежному стані;

3.1.10. Організує  роботу по забезпеченню адмінбудинків та господарських споруд НКРЕКП комунальними послугами (водою, електроенергією, тепловою енергією), охоронно-пожежною сигналізацією, розробляє заходи щодо їх раціонального використання;

3.1.11. Здійснює контроль за ходом робіт та освоєння виділених коштів на капітальне будівництво, реконструкцію і капітальний та поточний ремонт об’єктів НКРЕКП. Проводить контроль за якістю будівельно-монтажних робіт на об’єктах, що фінансуються за рахунок централізованих капіталовкладень, бере участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом, (реконструкцією) об’єктів, затвердженні актів вводу у експлуатацією.

3.1.12. Організовує роботу автомобільного транспорту згідно встановлених норм.

3.1.13. Організує  контроль та роботу по цивільному захисту.

 

4. Права

Управління має право:

4.1. Робити запит до керівників управлінь та самостійних відділів щодо надання інформації, необхідної для виконання функцій, покладених на Управління.

4.2. Залучати, за погодженням з керівниками структурних підрозділів, окремих працівників до участі у підготовці проектів документів, а також до заходів, що проводяться Управлінням.

4.3. Готувати подання на розгляд Голові Комісії про призначення, переміщення або звільнення працівників управління, заохочення та стягнення.

4.4. Повертати виконавцям документи для їх доопрацювання у випадку порушення встановлених вимог.

4.5. Подавати Керівнику апарату та Голові Комісії пропозиції з питань поліпшення роботи Управління.

4.6. Розпоряджатися усіма матеріальними та майновими цінностями Управління в межах і в порядку, встановленими діючими правилами.

4.7. Вести листування з питань, що належать до компетенції Управління.

4.8. Готувати і візувати господарські договори на ремонт, послуги та постачання товарно-матеріальних цінностей.

 

5. Керівництво

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Комісії згідно законодавства.

5.2. На посаду начальника Управління призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом у державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.

5.3. Начальник Управління має заступника начальника управління – начальника відділу господарського обслуговування та техніки безпеки.

5.4. У разі тимчасової відсутності начальника Управління (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу господарського обслуговування та техніки безпеки, а у разі відсутності заступника начальника управління справами – начальника відділу господарського обслуговування та техніки безпеки, обов’язки виконує один із начальників відділів за рішенням Голови Комісії.

5.6. Управління має власний індекс для надходження кореспонденції та бланки зі своїм найменуванням.

5.7. Начальник Управління:

- організовує, спрямовує і контролює роботу Управління, забезпечує виконання в установлені строки завдань та доручень Голови, Членів Комісії та Керівника апарату;

- забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її зберіганням в Управлінні;

- забезпечує виконання завдань, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень;

- підписує документи, що виходять від Управління з питань, що належать до його компетенції;

- здійснює роботу з грифом обмеження „Для службового користування”;

- подає пропозиції щодо зміни структури Управління, оплати праці працівників, підбору, розстановки та підвищення кваліфікації кадрів.

 

6. Відповідальність

6.1. Начальник Управління відповідає за якісне виконання всіх функцій, визначених цим Положенням, раціональну організацію праці, збереження службової таємниці, конфіденційної інформації, за дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, пожежної безпеки, а також за дотримання Загальних правил поведінки державного службовця.

 

7. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

7.1. Управління у своїй практичній роботі співпрацює з іншими структурними підрозділами НКРЕКП на основі принципів ділового співробітництва, спрямованого на успішне виконання основних завдань НКРЕКП.

7.2. Отримує у встановлені терміни та надає необхідні документи, інформацію, яка не є службовою таємницею або не має конфіденційний характер.

 

Заступник начальника управління –

начальник відділу господарського

обслуговування та техніки безпеки

Управління справами                                      В.В.Ніколайчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.06.2015 № 190)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління інформаційних технологій

 

1. Загальні положення

1.1. Управління інформаційних технологій (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), яке діє відповідно до цього Положення.

1.2. Метою діяльності Управління є забезпечення, впровадження, підтримка і супроводження сучасних інформаційних технологій та технічний захист інформації в НКРЕКП. Розробка та затвердження нормативно-правових актів щодо здійснення обліку електричної енергії та інформаційного обміну на Оптовому та роздрібному ринках електричної енергії, а також розгляд інвестиційних програм у ліцензіатів в межах компетенції Управління.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про інформацію" та іншими законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановами і розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, наказами та розпорядженнями Голови НКРЕКП, Положенням про НКРЕКП та цим Положенням.

1.4. Управління у своєму складі має відділ нормативного забезпечення автоматизованих систем обліку та технічного захисту інформації, та відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення.

1.5. Управління підпорядковується керівнику апарату НКРЕКП. Виконує розпорядження Голови НКРЕКП та керівника управління НКРЕКП в межах компетенції управління.

 

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1 забезпечення розробки нормативно-правових актів з питань обліку електричної енергії та інформаційного обміну на ринку електричної енергії;

2.1.2 розгляд інвестиційних програм ліцензіатів у частині заходів по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії, впровадження та розвитку автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування, інформаційних технологій, систем зв'язку і телекомунікацій, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення пристроїв релейного захисту та автоматики, засобів диспечерсько-технологічного управління, систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення;

2.1.3 розробка правил користування комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням в НКРЕКП, контроль за їх виконанням;

2.1.4 підтримка та обслуговування інформаційної системи НКРЕКП;

2.1.5 контроль за станом захищеності електронної інформації на серверах та комп’ютерах мережі НКРЕКП;

2.1.6 розвиток структури інформаційної системи, впровадження, технічне забезпечення і супровід сучасних інформаційних технологій в діяльності НКРЕКП.

 

3. Функції

3.1 Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 забезпечує розробку нормативної бази з питань обліку електричної енергії та інформаційного обміну на ринку електричної енергії;

3.1.2 розглядає інвестиційні програми у частині заходів по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії, впровадження та розвитку автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування, інформаційних технологій, систем зв'язку і телекомунікацій, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення пристроїв релейного захисту та автоматики, засобів диспечерсько-технологічного управління, систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення;

3.1.3 розглядає питання впровадження новітніх інформаційних технології у ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.1.4 опрацьовує питання в рамках Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, готує матеріали із зазначених питань на засідання НКРЕКП;

3.1.5 опрацьовує нормативні документи з питань інформаційних технологій в енергетиці та готує до них пропозиції та зауваження;

3.1.6 здійснює аналіз пропозицій та документів, що надходять до НКРЕКП з питань інформаційних технологій та готує відповіді на них;

3.1.7 контролює виконання правил користування комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням в НКРЕКП;

3.1.8 здійснює підтримку нормального функціонування комп'ютерної мережі та інформаційної системи НКРЕКП;

3.1.9 здійснює планування розвитку та розподілення ресурсів мережі з урахуванням поточної та перспективної мережевої активності;

3.1.10 здійснює заходи щодо технічного захисту інформації в НКРЕКП;

3.1.11 готує та проводить організаційно-технічні заходи для забезпечення захисту комп’ютерної мережі від несанкціонованого доступу (в т.ч. з мережі Internet), антивірусного захисту комп’ютерної мережі НКРЕКП, виявлення і блокування атак несанкціонованого доступу;

3.1.12 здійснює контроль за станом захищеності електронної інформації на серверах та комп’ютерній мережі НКРЕКП;

3.1.13 розробляє вимоги щодо функціонування електронної інформації в комп’ютерній мережі НКРЕКП та контролює виконання цих вимог;

3.1.14 забезпечує структурні підрозділи НКРЕКП доступом до інформаційних ресурсів комп’ютерної  мережі НКРЕКП, здійснює контроль за виконанням користувачами встановленого режиму доступу до інформаційних ресурсів НКРЕКП;

3.1.15 організовує резервне збереження електронної інформації в комп’ютерній мережі НКРЕКП;

3.1.16 проводить архівування, ведення баз даних логування;

3.1.17 здійснює адміністрування баз даних;

3.1.18 забезпечує підтримку та обслуговування зовнішнього каналу зв'язку з глобальною мережею Інтернет;

3.1.19 вирішує технічні проблеми взаємодії з інформаційними системами та відповідними службами Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших державних органів, а також з інформаційними системами, які забезпечують діяльність ринків електроенергії та газу;

3.1.20 здійснює облік комп'ютерного обладнання;

3.1.21 організовує ремонт та супроводження апаратних засобів, надання заявок на закупівлю витратних матеріалів;

3.1.22 забезпечує зберігання комп'ютерної техніки та комп’ютерного обладнання;

3.1.23 бере участь у розгляді проектів розвитку, а також розглядає питання впровадження інформаційних технологій у ліцензіатів НКРЕКП, створення інформаційних систем енергетичних ринків;

3.1.24 бере участь у виконанні заходів, що випливають з міжнародних домовленостей України, зобов’язань НКРЕКП, підготовці пропозицій з цих питань в межах наданих повноважень;

3.1.25 бере участь у форумах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.26 бере участь у програмах обміну досвідом, навчання та підвищення кваліфікації фахівців НКРЕКП, що проводяться при сприянні міжнародних організацій;

3.1.27 бере участь у реалізації державної політики стосовно державної таємниці в межах своєї компетенції;

3.1.28 бере участь у забезпеченні виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП в межах визначених повноважень.

 

4. Права

4.1. Управління інформаційних технологій в особі начальника Управління має право:

- представляти НКРЕКП в органах виконавчої влади та інших державних органах з питань, що належать до компетенції Управління;

- у процесі виконання покладених на Управління завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності управління;

- приймати рішення і давати вказівки працівникам Управління у межах своєї компетенції;

- підписувати та візувати документи у межах своєї компетенції;

- повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадку порушення встановлених вимог;

- надавати пропозиції Голові НКРЕКП та керівнику апарату НКРЕКП щодо призначення, переміщення, звільнення працівників Управління, їх заохочення та стягнення.

- отримувати від працівників всіх підрозділів НКРЕКП інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на Управління;

- надавати керівництву НКРЕКП пропозиції щодо призупинення процесу обробки інформації, заборони обробки, зміни режимів обробки, тощо у випадку виявлення порушень політики безпеки або у випадку виникнення реальної загрози порушення безпеки. Проводити, за дорученням Голови НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП, службові розслідування у цих випадках.

4.2. Вимоги Управління, в межах його компетенції, зокрема, щодо виконання заходів із захисту інформації та Правил користування комп`ютерною технікою та програмним забезпеченням в НКРЕКП, є обов`язковими для усіх підрозділів НКРЕКП.

 

5. Керівництво

5.1. Управління інформаційних технологій очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється Головою НКРЕКП згідно з чинним законодавством.

5.2. На посаду начальника Управління призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом в державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, а також досвідом роботи щодо управління персоналом.

5.3. Начальник управління має заступника-начальника відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення (далі-заступник начальника управління).

5.4. У разі відсутності начальника Управління його функції та обов'язки виконує заступник начальника Управління, а у разі відсутності заступника начальника управління - начальник відділу нормативного забезпечення автоматизованих систем обліку та технічного захисту інформації в установленому порядку та в межах визначених повноважень.

5.5. Начальник управління інформаційних технологій:

- керує Управлінням, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює їх роботу;

- здійснює заходи в межах компетенції Управління закріплених за Управлінням показників;

- визначає ступінь відповідальності заступника начальника Управління, керівників відділів у складі Управління, формує та погоджує посадові інструкції працівників Управління;

- організовує розробку проектів нормативно-правових актів, державних програм, що належать до компетенції Управління;

- у межах наданих повноважень визначає політику та стратегію діяльності Управління;

- контролює процеси реалізації державної політики, що входить що компетенції Управління, виконання нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів по НКРЕКП у межах затверджених посадових обов’язків;

- організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління, звернень громадян, громадських об’єднань, державних та інших підприємств, установ та організації, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються Управління;

- планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Управління з іншими підрозділами органів виконавчої влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються Управління;

- забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності Управління у відповідності з чинним законодавством;

- забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання та боротьби з корупцією;

- несе персональну відповідальність за не виконання покладених на Управління функцій;

- організовує та забезпечує виконання в установлені строки доручень Голови і Членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП;

- організовує роботу з підтримки та розвитку інформаційної системи НКРЕКП;

- організовує роботу з розробки нормативної бази щодо здійснення обліку електричної енергії та інформаційного обміну на ринку електричної енергії, організовує впровадження, забезпечення і супроводження сучасних інформаційних технологій в діяльності НКРЕКП та її апарату.

5.6. Начальник управління інформаційних технологій здійснює керівництво Управлінням та відповідає за його роботу.

5.7. Начальник Управління здійснює роботу з документами, які мають гриф обмеження "Для службового користування", "Таємно" та "Цілком таємно".

5.8. Начальник управління має права і обов’язки відповідно до Закону України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та інших актів законодавства України.

 

6. Відповідальність

6.1. Начальник Управління та працівники Управління відповідають за:

6.1.1 своєчасне та якісне виконання завдань Управління, доручень керівництва;

6.1.2 дотримання правил внутрішнього розпорядку;

6.1.3 надання достовірної інформації в установленому порядку з питань, що мають безпосереднє відношення до компетенції Управління;

6.1.4 дотримання Загальних правил поведінки державних службовців та спеціальних обмежень встановлених Законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, дотримання вимог законодавства щодо охорони праці та пожежної безпеки.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

Управління здійснює свою роботу в тісній взаємодії з іншими підрозділами НКРЕКП, а також співпрацює зі сторонніми організаціями, установами, підприємствами.

 

Начальник управління

Інформаційних технологій                                          В.Попович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.06.2015 № 190)

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про Управління документального забезпечення

 

1. Загальні положення 

1.1. Управління документального забезпечення є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), який відповідно до розподілу обов’язків підпорядковується Керівнику апарату і діє відповідно до цього положення.

1.2. У своїй діяльності управління документального забезпечення керується:

- Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України;

- указами і розпорядженнями Президента України;

- постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України;

- Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 10 вересня 2014 № 715;

- постановами і розпорядженнями НКРЕКП, наказами Голови Комісії, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Метою діяльності управління документального забезпечення є встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, а також методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах НКРЕКП.

1.4. До складу управління документального забезпечення входять:

- протокольний відділ;

- відділ документообігу та архівної справи.

1.5. Управління документального забезпечення має бланк зі своїм найменуванням.

1.6. Управління документального забезпечення має круглу печатку «Управління документального забезпечення».

1.7. Управління документального забезпечення має власний індекс для надходження кореспонденції.

1.8. Робота управління документального забезпечення проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

 

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління документального забезпечення є:

2.1.1. забезпечення організації діловодства відповідно з основними положеннями єдиної державної системи діловодства та інструкцією з діловодства НКРЕКП;

2.1.2. методичне керівництво щодо ведення діловодства в структурних підрозділах НКРЕКП;

2.1.3. організація проведення засідань Комісії та відкритих слухань (далі - засідань Комісії) згідно з процедурою розгляду питань на відкритих засіданнях НКРЕКП: оформлення запрошень і їх підписання та забезпечення виклику запрошених осіб на засідання Комісії у формі відкритих слухань, підготовка та оформлення протоколів засідань Комісії;

2.1.4. організація роботи та протоколювання засідань для прийняття постанов з питань, які не виносились на засідання Комісії;

2.1.5. протоколювання щотижневих оперативних нарад;

2.1.6 складання зведеної номенклатури справ НКРЕКП;

2.1.7. удосконалення форм та методів роботи з документами в НКРЕКП, з урахуванням використання організаційної техніки і ПК;

2.1.8. приймання від структурних підрозділів НКРЕКП та зберігання архівних документів з різними видами носіїв інформації;

2.1.9. створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів.

 

3. Функції 

3.1. Управління документального забезпечення відповідно до покладених на нього завдань і в межах своєї компетенції здійснює такі функції:

3.1.1. своєчасна і якісна підготовка матеріалів до проведення засідань Комісії;

3.1.2. формування переліку питань порядку денного засідань Комісії на підставі подання підрозділів Комісії. Доведення порядку денного до відома Голови Комісії, Членів Комісії, Керівника апарату, керівників структурних підрозділів НКРЕКП;

3.1.3. підготовка листів-запрошень учасникам засідань та Комісії;

3.1.4. повідомлення про порядок денний засідань та Комісії міністерств та відомств тощо;

3.1.5. реєстрація учасників засідань та Комісії;

3.1.6. протоколювання та оформлення протоколів відкритих засідань та Комісії;

3.1.7. надання виконавцям витягів з протоколів засідань Комісії щодо протокольних доручень апарату;

3.1.8. протоколювання засідань Комісії для прийняття постанов з питань, які не виносились на засідання Комісії у формі закритих слухань;

3.1.9. надання іншим структурним підрозділам (за поданням - на обґрунтований запит за виробничої необхідності) усіх матеріалів, які є в розпорядженні управління;

3.1.10. погодження (візування) проектів постанов та розпоряджень щодо їх відповідності рішенням, прийнятим на засіданні Комісії;

3.1.11. здійснення централізованого прийняття, реєстрації, обліку вхідної кореспонденції;

3.1.12. попередній розгляд вхідних документів та розподіл їх на такі, що потребують обов’язкового розгляду керівництвом або направляються безпосередньо до структурних підрозділів;

3.1.13. оформлення, реєстрація, облік та зберігання розпорядчих документів з основної діяльності НКРЕКП, формування їх у справи;

3.1.14. надання методичної допомоги у питаннях оформлення розпорядчих документів;

3.1.15. прийом, реєстрація та попередній розгляд письмових заяв, звернень, скарг громадян, контроль дотримання встановленого терміну їх розгляду, аналіз стану роботи із зверненнями громадян та особистого прийому громадян керівництвом НКРЕКП, розробка і внесення пропозицій щодо поліпшення цієї роботи;

3.1.16. приймання, реєстрація та облік запитів на інформацію, що надійшли поштою, електронною поштою, через веб-сайт, факсом, або подані по телефону, усно чи особисто до НКРЕКП та відповідей на них;

3.1.17. складання звітів щодо задоволення запитів на інформацію;

3.1.18. прийом та реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції з грифом обмеження «для службового користування»;

3.1.19. складання зведеної номенклатури справ НКРЕКП;

3.1.20. надання методичної допомоги структурним підрозділам НКРЕКП з питань систематизації, комплектації і оформлення в справи документів, та складання актів про їх передання на зберігання до архіву НКРЕКП або знищення;

3.1.21. організація в установленому Укрдержархівом порядку користування архівними документами НКРЕКП, видання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним особам і громадянам;

3.1.22. підготовка і передання документів Національного архівного фонду до Укрдержархіву.

 

4. Права 

4.1. Управління документального забезпечення має право:

4.1.1. вимагати від працівників НКРЕКП дотримання вимог єдиного порядку роботи з документами;

4.1.2. робити запити до керівників департаментів, управлінь та самостійних відділів щодо надання інформації, необхідної для виконання функцій, покладених на управління;

4.1.3. повертати виконавцям документи та вимагати їхнього доопрацювання у випадку порушення встановлених вимог;

4.1.4. розпоряджатися усіма матеріальними та майновими цінностями управління в межах і в порядку, встановленими діючими правилами.

 

5. Керівництво 

5.1. Управління документального забезпечення очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Комісії відповідно до чинного законодавства.

5.2. На посаду начальника управління документального забезпечення призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування і стажем роботи на керівних посадах в органах державної служби чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше п’яти років.

5.3 Начальник управління має заступника, відділи очолюють начальники, один з них одночасно є заступником начальника управління. Заступник начальника управління, заступник начальника управління - начальник протокольного відділу, начальник відділу документообігу та архівної справи та спеціалісти управління документального забезпечення призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Комісії відповідно до чинного законодавства України.

5.4. У разі тимчасової відсутності начальника управління документального забезпечення (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник начальника управління.

5.5. У разі тимчасової відсутності начальника управління, заступника начальника управління їх обов’язки виконує заступник начальника управління - начальник протокольного відділу.

5.6. У разі тимчасової відсутності начальника управління, заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника протокольного відділу обов’язки начальника управління виконує начальник відділу документообігу та архівної справи.

5.7. Начальник управління документального забезпечення:

- організовує, спрямовує і контролює роботу управління, забезпечує виконання в установлені строки завдань та доручень Голови та членів Комісії;

- забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її зберіганням в управлінні;

- підписує запрошення на засідання Комісії у формі відкритих слухань;

- забезпечує виконання завдань, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень;

- підписує та візує документи з питань, що належать до компетенції управління;

- завіряє копії документів НКРЕКП печаткою управління;

- контролює роботу з документами з грифом обмеження «для службового користування»;

- готує подання на розгляд Керівнику апарату та Голові Комісії про призначення, переміщення або звільнення працівників управління, заохочення та стягнення;

- подає пропозиції щодо зміни структури управління, підбору, розстановки та підвищення кваліфікації кадрів.

5.8. Начальник управління документального забезпечення здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

 

6. Відповідальність 

6.1. Начальник та працівники управління документального забезпечення відповідають за:

- своєчасне та якісне виконання всіх функцій, визначених цим Положенням;

- організацію роботи з підготовки засідань Комісії;

- організацію та забезпечення виконання в установлені строки доручень керівництва;

- раціональну організацію праці;

- нерозголошення інформації з грифом «Таємно» та «Для службового користування»;

- дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, пожежної безпеки;

- дотримання Загальних правил поведінки державного службовця.

 

7. Взаємовідносини

7.1. Управління документального забезпечення  у своїй практичній роботі будує взаємини з іншими структурними підрозділами НКРЕКП на основі принципів ділового співробітництва, спрямованого на успішне виконання основних завдань НКРЕКП.

7.2. Отримує у встановлені терміни та надає необхідні документи, інформацію, яка не  містить грифа «Таємно» та «Для службового користування».

 

Начальник управління

документального забезпечення                                             Т.Г.Соловей

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

14.04.2015 № 112)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління роботи з персоналом

 

1. Загальні положення

1.1. Управління роботи з персоналом (далі – Управління), є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 10.09.2014 № 715/2014, Типовим положенням про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.1996  № 912, наказами та рекомендаціями Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України та цим Положенням.

1.3. Управління у своєму складі має відділ кадрового забезпечення та відділ забезпечення проходження державної служби.

1.4. Управління підпорядковується Голові НКРЕКП. Виконує розпорядження  членів Комісії.

1.5. Управління має свої бланк, печатки і штампи.

 

2. Основні завдання Управління

2.1. Основними завданнями Управління  є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи.

2.1.2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

2.1.3. Задоволення потреби НКРЕКП у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.

2.1.4. Документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

2.1.5. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.

 

3. Функції  Управління

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті НКРЕКП, в її територіальних структурних підрозділах, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить на розгляд Голові НКРЕКП пропозиції щодо її вдосконалення.

3.1.2. Разом з іншими структурними підрозділами розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців НКРЕКП, забезпечує укладення відповідних угод із закладами освіти.

3.1.3. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців НКРЕКП.

3.1.4. Здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, проводить роботу з резервом кадрів НКРЕКП, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах НКРЕКП.

3.1.5. Вносить пропозиції Голові про зарахування до кадрового резерву державних службовців апарату НКРЕКП при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації).

3.1.6. Готує методичні матеріали для структурних підрозділів з питань кадрової роботи та державної служби.

3.1.7. Вивчає разом з іншими структурними підрозділами НКРЕКП особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в НКРЕКП, попереджує їх про встановлені законодавством  обмеження, пов’язані з проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в НКРЕКП.

3.1.8. Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

3.1.9. Розглядає та вносить Голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними структурними підрозділами НКРЕКП документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

3.1.10. Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад державних службовців НКРЕКП.

3.1.11. Планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі в НКРЕКП, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за його згодою.

3.1.12. Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям НКРЕКП, вносить про це записи до трудових книжок.

3.1.13. Обчислює стаж роботи та стаж державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток державних службовців НКРЕКП.

3.1.14.Розглядає та готує матеріали щодо заохочення та нагородження працівників НКРЕКП, веде відповідний облік.

3.1.15. У межах компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

3.1.16. Готує документи для призначення пенсій працівникам НКРЕКП.

3.1.17. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників НКРЕКП.

3.1.18. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи, оформляє листки тимчасової непрацездатності.

3.1.19. Готує документи для відрядження працівників.

3.1.20. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури та штатного розпису НКРЕКП, контролює розроблення положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників НКРЕКП.

3.1.21. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

3.1.22. Організовує та забезпечує в установленому порядку, за участю відповідних структурних підрозділів добір кадрів, роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців НКРЕКП.

3.1.23. Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в НКРЕКП за дотриманням Закону України про «Державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.

3.1.24. Здійснює заходи щодо ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ державних службовців першої-сьомої категорії, використання його даних у межах повноважень НКРЕКП, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи «Кадри» та своєчасної підготовки і подання до Національного агентства України з питань державної служби необхідної інформації.

3.1.25. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї  (декларування доходів).

3.1.26. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Управління.

3.1.27. Здійснює в установленому порядку збір, обробку та захист персональних даних, що належить до компетенції Управління.

3.1.28. Надає інформацію в межах компетенції Управління (довідки з місця роботи, стаж роботи та ін.).

3.1.29. Здійснює заходи щодо проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування державних службовців НКРЕКП.

3.1.30. Здійснює заходи щодо проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України “Про очищення влади”

3.1.31. Здійснює  облік  військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в апараті НКРЕКП.

3.1.32. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 

4. Права Управління

4.1. Управління має право:

4.1.1. Перевіряти і контролювати дотримання працівниками НКРЕКП вимог законодавства про працю та державну службу та правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.1.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів матеріали і дані, необхідні для виконання завдань і функцій, покладених на Управління.

4.1.3 Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в НКРЕКП, скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.

4.1.4. Вносити Голові НКРЕКП пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби.

4.1.5. Готувати і подавати на затвердження в установленому порядку проекти наказів і доручень щодо організації виконання рішень органів вищого рівня з питань, що належать до компетенції Управління, та здійснювати контроль за їх виконанням.

4.1.6. Направляти на розгляд, погодження та для одержання пропозицій відповідним структурним підрозділам НКРЕКП проекти нормативних документів, розробником яких є Управління.

4.1.7. Представляти НКРЕКП, за дорученням керівництва, в міністерствах, установах, державних і громадських організаціях з питань, що належать до компетенції Управління.

4.1.8. Покладення на Управління обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Управління, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Управління

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з неї Головою НКРЕКП в установленому порядку.

5.2. Начальник Управління має заступника – начальника відділу кадрового забезпечення  (далі - заступник).

5.3. На посаду начальника Управління, його заступника призначаються особи з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 5 років, в тому числі на посадах в службах управління персоналом не менше 3 років, або стажем роботи у службах управління персоналом в інших сферах управління не менше 5 років.

5.4. Начальник Управління розподіляє обов’язки між заступником та начальником відділу  Управління, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Начальник Управління:

5.5.1. Вносить на затвердження Голові НКРЕКП посадові інструкції працівників Управління;

5.5.2. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також  законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;

5.5.3. Підписує інформаційні листи в межах компетенції Управління (довідки з місця роботи, стаж роботи та ін.).

5.5.4. Подає пропозиції Голові НКРЕКП щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників Управління, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством; вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Управління.

5.6. У разі відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник, за відсутності заступника –начальник відділу, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Управлінням.

5.7. Начальник Управління має права і обов'язки відповідно до законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та інших актів законодавства України.

 

6. Відповідальність

6.1. Начальник Управління та працівники Управління за невиконання або неналежне виконання покладених на них посадових обов’язків, порушення етики державного службовця та у інших випадках, визначених законом, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами.

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Управління у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань підбору та розстановки кадрів, підвищення кваліфікації, оплати праці, підготовки нормативно-розпорядчих документів, з питань запобігання та протидії корупції та інших питань, що відносяться до компетенції Управління.

 

Начальник Управління роботи з персоналом             А.А.Копилова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

від 21.06.2016 № 116)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформації та комунікацій з громадськістю

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ інформації та комунікацій з громадськістю (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

1.2. Відділ підпорядковується Керівнику апарату.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавчими актами України, Законом України «Про державну службу», Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, правилами ділового етикету, загальними правилами поведінки державного службовця, правилами та нормами охорони праці та протипожежного захисту, Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом  Президента України від 10.09.2014 № 715, постановами та розпорядженнями Комісії, наказами Голови Комісії, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Положенням.

1.4. До складу Відділу входить інформаційно-видавничий сектор.

1.5. Працівники Відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

 

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Інформування громадськості про діяльність НКРЕКП.

2.1.2. Сприяння прозорості і відкритості діяльності НКРЕКП.

2.1.3. Сприяння висвітленню діяльності НКРЕКП у ЗМІ та інформаційних інтернет-ресурсах, підготовка й поширення інформаційних матеріалів, прес-релізів.

2.1.4. Організація та проведення заходів для ЗМІ (прес-конференції, брифінги тощо).

2.1.5. Сприяння формуванню позитивної громадської думки щодо діяльності НКРЕКП з основних напрямів державної політики.

2.1.6. Сприяння залученню громадськості до процесу формування і реалізації державної політики у сфері діяльності НКРЕКП.

2.1.7. Проведення у встановленому законодавством порядку видавничої діяльності.

 

3. Функції

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

3.1.1. Систематичне інформування ЗМІ та громадськість про діяльність НКРЕКП.

3.1.2. Підготовку і розповсюдження інформаційних матеріалів, прес-релізів та інших повідомлень (в електронному вигляді шляхом розсилки електронною поштою).

3.1.3. Планування, організацію і проведення прес-конференцій, брифінгів та інтерв'ю.

3.1.4. Координацію роботи структурних підрозділів НКРЕКП на територіях з регіональними засобами масової інформації.

3.1.5. Здійснення постійного моніторингу публікацій ЗМІ та інтернет-ресурсів  що стосуються діяльності НКРЕКП.

3.1.6. Організацію висвітлення діяльності НКРЕКП у ЗМІ.

3.1.7. Ведення бази ЗМІ, які взаємодіють з НКРЕКП та висвітлюють її діяльність.

3.1.8. Публікування відповідей/роз`яснень на актуальні запитання громадян, організацій та установ.

3.1.9. Організацію публікацій оголошень та інших матеріалів в засобах масової інформації.

3.1.10. Ведення офіційного веб-сайту НКРЕКП, розміщення інформації за поданням структурних підрозділів та адміністрування.

3.1.11. Постійне оновлення рубрики «Новини» веб-сайту НКРЕКП.

3.1.12. Оприлюднення на веб-сайті НКРЕКП порядків денних та результатів засідань Комісії у формі відкритих слухань.

3.1.13. Оприлюднення на веб-сайті НКРЕКП проектів регуляторних актів.

3.1.14. Оприлюднення на веб-сайті НКРЕКП річних звітів про результати діяльності Комісії.

3.1.15. Оприлюднення на веб-сайті НКРЕКП розпорядчих документів Комісії (постанов та розпоряджень).

3.1.16. Адміністрування Форуму НКРЕКП в мережі Інтернет.

3.1.17. Адміністрування та наповнення інформацією сторінок НКРЕКП у соціальних мережах Facebook і Twitter.

3.1.18. Адміністрування та наповнення відеоматеріалами каналу НКРЕКП інтернет-ресурсу YouTube.

3.1.19. Сприяння представникам ЗМІ у здійсненні ними службових обов'язків щодо інформування про діяльність НКРЕКП.

3.1.20. Інформування ЗМІ про публічні заходи, які планує НКРЕКП.

3.1.21. Участь в організації прямих телефонних ліній («гарячих» ліній) Голови та членів Комісії.

3.1.22. Організаційно-технічне забезпечення роботи Громадської ради при НКРЕКП.

3.1.23. Забезпечення висвітлення діяльності Громадської ради при НКРЕКП на офіційному веб-сайті.

3.1.24. Участь в організації консультацій з громадськістю (публічних громадських обговорень, вивчення громадської думки).

3.1.25. Співпрацю з об'єднаннями громадян, громадськими організаціями з питань, що належать до компетенції відділу.

3.1.26. Підготовку та супроводження щорічного плану проведення консультацій з громадськістю.

3.1.27. Ведення електронного (файлового) фото/відео/аудіо архіву про діяльність НКРЕКП («Foto_pr»).

3.1.28. Ведення бази електронних версій рішень НКРЕКП (постанов, розпоряджень, наказів, окремих листів) («Norm_Akt»).

3.1.29. Організацію видання щомісячного офіційного друкованого засобу масової інформації – «Інформаційного бюлетеня НКРЕКП».

3.1.30. Інформаційну підтримку та оновлення інформаційно-правових систем «Ліга:Закон» і «Законодавство» (виконання відповідних угод про інформаційне співробітництво).

3.1.31. Ведення телефонного довідника НКРЕКП (в електронному вигляді).

 

4. Права

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Вносити пропозиції на розгляд Голови,Членів Комісії, Керівника апарату і брати участь у розробці заходів, спрямованих на виконання основних завдань, покращання умов праці, підвищення ефективності роботи.

4.1.2. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

4.1.3. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів НКРЕКП інформацію про заплановані та проведені заходи для висвітлення діяльності НКРЕКП.

4.1.4. Користуватися необхідними для роботи технічними засобами для аудіо-, відеозапису та фотозйомки.

 

5. Керівництво

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Комісії згідно із законодавством України.

5.2. На посаду начальника Відділу призначається особа з вищою освітою енергетичного (соціального/гуманітарного) спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років; досвідом роботи щодо управління персоналом.

5.3. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований Керівнику апарату.

5.4. Начальник Відділу:

5.4.1. Здійснює керівництво роботою Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх функцій; організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень Голови, Членів Комісії та Керівника апарату, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у Відділі.

5.4.2. У межах своєї компетенції забезпечує реалізацію вимог щодо збереження державної таємниці; здійснює роботу з документами з грифом обмеження «Для службового користування» та забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень.

5.4.3. Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Відділу.

5.4.4. Організовує разом з Управлінням роботи з персоналом роботу щодо підбору, переміщення кадрів відділу, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву Відділу.

5.4.5. Готує Голові Комісії подання про призначення, переміщення та звільнення працівників Відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, а також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень.

5.4.6. Розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

5.4.7. Забезпечує додержання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу.

5.4.8. За дорученням Голови, Членів Комісії та Керівника апарату здійснює представництво в інших державних органах, на підприємствах, в організаціях і установах, громадських організаціях з питань, що належать до повноважень Відділу.

5.4.9. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

5.4.10. Погоджує питання щодо надання працівникам відпусток (у т.ч. без збереження заробітної плати), інших днів відпочинку відповідно до законодавства України.

5.4.11. У межах своєї компетенції дає працівникам Відділу доручення, обов’язкові для виконання.

5.4.12. Погоджує і візує документи з питань, що належать до компетенції Відділу.

5.5. У разі відсутності начальника Відділу його обов'язки виконує заступник начальника Відділу, а у разі його відсутності – завідувач інформаційно-видавничого сектору.

 

6. Відповідальність

Начальник та працівники Відділу несуть персональну відповідальність за невиконання завдань, покладених на Відділ.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. У процесі здійснення своїх функцій Відділ взаємодіє зі структурними підрозділами НКРЕКП під час:

7.1.1. організації прес-конференцій, брифінгів, інтерв`ю щодо надання представникам засобів масової інформації роз`яснень, розміщення інформації на офіційному веб-сайті НКРЕКП, адміністрування Форуму НКРЕКП, консультацій з громадськістю.

7.1.2. координації роботи територіальних структурних підрозділів НКРЕКП з регіональними засобами масової інформації.

7.1.3. отримання від структурних підрозділів електронних версій постанов, розпоряджень, наказів, листів для ведення бази електронних версій рішень НКРЕКП (постанов, розпоряджень, наказів, окремих листів), видання «Інформаційного бюлетеня НКРЕКП» тощо.

7.1.4. оновлення в центральному апараті та територіальних структурних підрозділах НКРЕКП інформаційно-правових систем «Ліга:Закон» і «Законодавство».

 

Начальник Відділу інформації

та комунікацій з громадськістю                                  І.Слободянюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014.№ 12

(у редакції наказу НКРЕКП

30.06.2015 № 190)

ПОЛОЖЕННЯ

про Сектор контролю за виконавською дисципліною Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Сектор є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) і безпосередньо підпорядковується Голові НКРЕКП, спрямовується, координується та контролюється керівником апарату НКРЕКП.

1.2. У своїй діяльності Сектор контролю за виконавською дисципліною (далі – Сектор) керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», іншими законами України, Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 10.09.2014 № 715, іншими указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Типовим положенням про структурний підрозділ з контролю апарату міністерств, іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2037, іншими актами Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Голови НКРЕКП та цим Положенням.

1.3. Координацію заходів із забезпечення контролю та перевірки виконання актів Президента України, методичне забезпечення діяльності Сектору здійснює Головне контрольне управління Адміністрації Президента України, а щодо актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України - Секретаріат Кабінету Міністрів України.

 

2. Основні завдання

2.1. Основним завданням Сектору є організація і забезпечення своєчасного виконання законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, запитів і звернень народних депутатів України, актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України, запитів на публічну інформацію,  звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, планових завдань та доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП та дотримання виконавської дисципліни в НКРЕКП, шляхом:

2.1.1. Здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП.

2.1.2. Проведення аналізу причин порушень виконання вимог актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП та внесення пропозицій щодо усунення таких порушень.

2.1.3. Підготовки інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань  виконання  актів  законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП.

2.1.4. Інформування Голови НКРЕКП про стан виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП самостійними структурними підрозділами НКРЕКП.

2.1.5. Проведення випереджувального моніторингу стану виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень, доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП та своєчасне інформування Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП у разі неможливості їх виконання у визначені строки.

2.1.6. Підготовки проектів наказів, розпоряджень та доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Сектору.

 

3. Функції

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Здійснює контроль за виконанням актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП.

3.1.2. Аналізує та веде облік завдань, реалізація яких передбачена актами законодавства, дорученнями органів державної влади, наказами, розпорядженнями та дорученнями Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП, контроль за виконанням яких покладено на Сектор.

3.1.3. Перевіряє стан виконання структурними підрозділами актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП.

3.1.4. Здійснює випереджувальний моніторинг стану виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень, доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП та своєчасно інформує Голову НКРЕКП, членів НКРЕКП, керівника апарату НКРЕКП, керівників самостійних структурних підрозділів НКРЕКП про їх виконання чи неможливість виконання у визначені строки.

3.1.5. Готує аналітичні та інформаційні матеріали для Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП про хід виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП, вносить пропозиції про притягнення до відповідальності працівників самостійних структурних підрозділів НКРЕКП за їх невиконання або неналежне виконання.

3.1.6. Аналізує причини порушень строків виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП та вносить пропозиції щодо усунення таких порушень.

3.1.7. Забезпечує своєчасне надходження інформаційних, довідникових та інших матеріалів від структурних підрозділів НКРЕКП  про хід виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП.

3.1.8. Готує та систематично надає структурним підрозділам НКРЕКП, інформаційні матеріали щодо строків виконання вимог актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень керівництва НКРЕКП.

3.1.9. Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за виконанням документів в НКРЕКП.

3.1.10. Здійснює роботу з документами з грифом обмеження «Для службового користування».

3.1.11. В межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання корупції.

 

4. Права

4.1. Сектор має право:

4.1.1. Проводити в структурних підрозділах НКРЕКП перевірки виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП.

4.1.2. Здійснювати контроль за виконанням доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП за результатами проведених особистих прийомів.

4.1.3. Одержувати необхідну інформацію, а у разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів НКРЕКП.

4.1.4. Перевіряти усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.

4.1.5. Одержувати від структурних підрозділів НКРЕКП, письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірки виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП.

4.1.6. Залучати в установленому порядку за дорученням Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП спеціалістів структурних підрозділів НКРЕКП для проведення перевірки в структурних підрозділах НКРЕКП щодо виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП та вжиття необхідних заходів у разі їх виявлення.

 

5. Керівництво

5.1. Сектор очолює завідувач Сектору, який в установленому порядку призначається і звільняється з посади Головою НКРЕКП відповідно до чинного законодавства.

5.2. На посаду завідувача Сектору призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, зі стажем роботи за фахом у державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

5.3. У разі відсутності завідувача Сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст Сектору.

5.4. Завідувач Сектору:

5.4.1. Організовує роботу Сектору, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладаннях на Сектор завдань і здійснення ним своїх функції.

5.4.2. Вживає заходів щодо забезпечення ефективності роботи Сектору.

5.4.3. Забезпечує в межах своєї компетенції збереження у підрозділі державної таємниці, іншої інформації з обмеженням доступом відповідно до законодавства, дотримання працівниками Сектору порядку роботи  з службовими документами.

5.4.4. Взаємодіє з Секретаріатом Адміністрації Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, структурними підрозділами НКРЕКП, а також із структурними підрозділами з контролю інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій.

 

6. Відповідальність

6.1. Завідувач та працівники Сектору несуть відповідальність відповідно до законодавства України за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, за порушення трудової дисципліни.

6.2. Завідувач та працівники Сектору несуть персональну відповідальність відповідно до законодавства за порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Закону України «Про державну службу».

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з самостійними структурними підрозділами НКРЕКП.

 

Завідувач Сектору контролю за

виконавської дисципліною                                          Я.Дудіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

(у редакції наказу НКРЕКП

14.04.2015 № 112)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Режимно-секретний сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Режимно-секретний сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – РСС НКРЕКП) є режимно-секретним органом НКРЕКП, утвореним з метою організації та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності в НКРЕКП та постійного контролю за його додержанням.

1.2. РСС НКРЕКП здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію”, “Про державну таємницю”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії корупції”, Указу Президента України від 10.09.2014 № 715 “Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, інших актів і доручень Президента України; постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2014 року № 939 “Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях” (зі змінами та доповненнями), інших нормативних актів з питань захисту державної таємниці та цього Положення.

1.3. РСС є окремим структурним підрозділом НКРЕКП, підпорядкованим безпосередньо Голові Комісії, який організовує і контролює його діяльність.

За своїм статусом і умовами оплати праці РСС належить до категорії основних підрозділів НКРЕКП.

1.4. Утворення, реорганізація чи ліквідація РСС НКРЕКП здійснюється за погодженням з органами Служби безпеки України та Адміністрації Президента України.

 

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями РСС НКРЕКП є:

2.1.1. Забезпечення діяльності Голови Комісії при вирішенні ним завдань, які покладені на НКРЕКП у сфері захисту державної таємниці.

2.1.2. РСС НКРЕКП зобов’язаний вживати невідкладних заходів для запобігання порушенням режиму секретності та їх негативним наслідкам.

2.1.3. РСС НКРЕКП невідкладно інформує Голову Комісії та з його відома одночасно орган Служби безпеки України про:

спробу або викрадення матеріальних носіїв інформації, виявлення фактів чи ознак розголошення секретної інформації або втрати матеріальних носіїв, у тому числі внаслідок пожеж, аварій,  катастроф тощо;

факти безпідставної заінтересованості з боку іноземців чи осіб без громадянства або громадян України, яким  не надано допуску до державної таємниці, відомостями, що становлять державну таємницю;

незаконну передачу або спробу передачі секретної інформації іноземним організаціям або їх представникам;

зникнення осіб, обізнаних з державною таємницею;

виявлення засобів технічного зняття інформації (пристроїв підслуховування, аудіо-, відеозапису, фотографування тощо) у структурних підрозділах НКРЕКП, які проводять діяльність, пов’язану з державною таємницею.

2.1.4. Недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації.

2.1.5. Своєчасне розроблення та здійснення разом з іншими структурними підрозділами НКРЕКП заходів, що забезпечують охорону державної таємниці.

2.1.6. Запобігання розголошенню секретної інформації, втратам її матеріальних носіїв, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї.

2.1.7. Виявлення і закриття каналів просочення (витоку) секретної інформації у процесі діяльності НКРЕКП та здійснення контролю за проведенням заходів з технічного захисту інформації.

2.1.8 Забезпечення запровадження режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт.

2.1.9. Організація та ведення секретного діловодства.

2.1.10. Здійснення контролю за станом режиму секретності в НКРЕКП.

2.1.11. Здійснення заходів щодо забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового режиму в адміністративній будівлі НКРЕКП та на її території.

 

3. Функції

3.1. РСС НКРЕКП відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Розробляє на основі вимог законодавства і здійснює спільно з іншими структурними підрозділами заходи щодо:

забезпечення діяльності Голови Комісії при вирішенні ним завдань, які покладені на НКРЄКП у сфері захисту державної таємниці

охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, користування секретними документами та виробами, іншими матеріальними носіями секретної інформації, відвідування НКРЕКП іноземними делегаціями, групами чи окремими іноземцями та проведення роботи з ними;

запобігання просоченню (витоку) секретної інформації технічними каналами.

3.1.2. Вивчає з метою виявлення та закриття каналів просочення (витоку) секретної інформації стан діяльності НКРЕКП, проводить аналітичну роботу з цих питань; за результатами спільно з іншими структурними підрозділами розробляє і вживає необхідних режимних заходів.

3.1.3. Розробляє спільно з іншими структурними підрозділами НКРЕКП на основі вимог законодавства та за результатами вивчення стану діяльності НКРЕКП перспективні та поточні плани охорони державної таємниці, а також плани заходів щодо вирішення питань забезпечення режиму секретності, які затверджуються Головою Комісії.

3.1.4. Організовує і забезпечує контроль за виконанням у НКРЕКП вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, у тому числі за дотриманням установленого порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації, станом пропускного і внутрішньооб'єктового режиму, охороною режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, своєчасністю і правильністю засекречування, зміни грифа секретності або розсекречування матеріальних носіїв інформації, виконанням запланованих заходів щодо запобігання розголошенню секретної інформації під час підготовки і проведення нарад, конференцій, виставок, а також відвідування НКРЕКП іноземними делегаціями, групами чи окремими іноземцями та проведення роботи з ними.

3.1.5. Контролює дотримання встановленого в НКРЕКП порядку доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю, у зв’язку з чим перевіряє відповідність форми наданого їм допуску до державної таємниці ступеню секретності відомостей, до яких надається доступ, візує проекти наказів Голови Комісії про призначення осіб на посади, включені до номенклатури посад працівників НКРЕКП, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, та накази про  та звільнення з таких посад.

3.1.6. Контролює стан охорони державної таємниці, яка була передана іншим установам, організаціям і підприємствам у зв’язку з виконанням замовлень.

3.1.7. Контролює стан і організацію роботи з питань охорони державної таємниці у структурних підрозділах НКРЕКП.

3.1.8. Готує документи для отримання НКРЕКП дозволу на продовження діяльності, пов’язаної з державною  таємницею.

3.1.9. Погоджує проекти штатних розписів у частині, що стосується РСС НКРЕКП.

3.1.10. Організовує за розпорядженням Голови Комісії службові розслідування за фактами  розголошення державної таємниці та втрати її матеріальних носіїв, а також інших порушень вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та бере в них участь. Веде облік та проводить аналіз цих фактів.

3.1.11. Погоджує заходи щодо охорони державної таємниці в структурних підрозділах НКРЕКП та заходи, передбачені технічними завданнями на проведення секретних робіт, а також бере участь у розробленні спільних заходів щодо забезпечення режиму секретності під час проведення секретних робіт спільно з іншими підприємствами, установами, організаціями та з організаціями іноземних держав.

3.1.12. Організовує та веде секретне діловодство й архівне зберігання секретних документів.

3.1.13. Розробляє в разі потреби спільно з керівниками структурних підрозділів легенди прикриття НКРЕКП, окремих робіт, а також заходи щодо впровадження, підтримання та оцінки ефективності легенд прикриття.

3.1.14. Веде облік матеріальних носіїв секретної інформації, режимних приміщень і ключів від них, робочих папок, спецпортфелів, особистих номерних печаток працівників, яким надано допуск до державної таємниці, а також контролює виготовлення, облік та порядок знищення бланків службових перепусток.

3.1.15. Розробляє спільно з керівниками структурних підрозділів та спеціалістами НКРЕКП розгорнуті переліки відомостей, що становлять державну таємницю, а також переліки посад, зайняття яких дає право посадовим особам надавати матеріальним носіям інформації гриф секретності.

3.1.16. Формує на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів номенклатуру посад працівників НКРЕКП, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, оформляє спільно з кадровим підрозділом необхідні документи щодо оформлення працівникам допуску до державної таємниці.

3.1.17. Організовує навчання працівників НКРЕКП, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, а також перевірку знання ними вимог нормативних документів з питань охорони державної таємниці.

3.1.18. Проводить роз’яснювальну роботу з метою запобігання порушенням законодавства у сфері охорони державної таємниці особами, яким надано допуск та доступ до державної таємниці, у тому числі у зв’язку з їх виїздом за межі України у службові відрядження та в особистих справах, а також участю у міжнародних заходах на території України та в приміщенні НКРЕКП.

3.1.19. Бере участь у роботі експертних комісій, у тому числі  у підготовці матеріалів для експертних висновків державних експертів з питань таємниць щодо фактичної обізнаності з державною таємницею працівників, яким надано чи було надано допуск та доступ до державної таємниці.

3.1.20. Забезпечує на підставі наказів Голови Комісії внесення інформації щодо накладення дисциплінарних стягнень за порушення режиму секретності до облікової картки громадянина про надання допуску до державної таємниці.

3.1.21. Розробляє плани заходів щодо забезпечення режиму секретності на особливий період та випадок надзвичайних ситуацій.

3.1.22. Бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення охорони державної таємниці.

3.1.23. Здійснює інші функції відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці.

 

4. Права

4.1. РСС НКРЕКП має право:

4.1.1. Вимагати від усіх працівників НКРЕКП, а також працівників інших підприємств, установ, організацій, які прибули у відрядження до НКРЕКП та її структурних підрозділів, виконання вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

4.1.2. Брати участь у розгляді проектів штатних розписів НКРЕКП у частині, що стосується РСС, вносити відповідні пропозиції щодо структури та чисельності працівників РСС НКРЕКП.

4.1.3. Брати участь у проведенні атестації працівників, які проводять секретні роботи, а також у розгляді пропозицій щодо виплати їм в установленому порядку компенсації за роботу в умовах режимних обмежень.

4.1.4. Залучати спеціалістів НКРЕКП до здійснення заходів щодо охорони державної таємниці.

4.1.5. Проводити перевірки стану і організації роботи з питань охорони державної таємниці і забезпечення режиму секретності в структурних підрозділах НКРЕКП, надавати відповідні рекомендації; контролювати стан охорони державної таємниці, яка була передана іншим підприємствам, установам, організаціям у зв’язку з виконанням замовлення.

4.1.6. Перевіряти додержання режиму секретності працівниками, яким надано допуск до державної таємниці, на своїх робочих місцях, вміст сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, робочих папок, спецпортфелів, наявність документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації.

4.1.7. Порушувати перед керівництвом НКРЕКП питання про призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності та секретного діловодства, притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законодавством, а також давати рекомендації щодо обов’язкових до виконання вказівок керівникам підрозділів НКРЕКП з питань забезпечення режиму секретності.

4.1.8. Брати участь у службових розслідування, у  встановленому порядку вимагати від працівників НКРЕКП письмових пояснень щодо фактів розголошення ними секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв, інших порушень режиму секретності.

4.1.9. Вносити Голові Комісії пропозиції щодо зупинення секретних робіт у структурних підрозділах НКРЕКП, в яких умови для їх виконання не відповідають вимогам режиму секретності, опечатувати приміщення, в яких ведуться такі роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації.

4.1.10. Отримувати від громадян, яким оформляються документи на допуск до державної таємниці, власноручно заповнену анкету встановленого зразка.

4.1.11. Використовувати засоби зв’язку та вести в установленому порядку поштово-телеграфне листування з іншими підприємствами, установами, організаціями та їх РСО з питань забезпечення режиму секретності в межах наданих повноважень.

4.1.12. Мати печатку РСС НКРЕКП.

 

5. Керівництво діяльністю сектору

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду Головою Комісії за погодження з органами Служби безпеки України за умови надання вказаній особі Службою безпеки України допуску до державної таємниці згідно з чинним законодавством.

За відсутності завідувачв сектору, його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору, який несе відповідальність за покладені на нього обов’язки.

5.2. На посаду завідувача РСС НКРЕКП призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стажем роботи у сфері захисту державної таємниці  – не менше 3 років.

5.3. Завідувач РСС НКРЕКП проходить навчання за професійними програмами на курсах підвищення кваліфікації у сфері охорони державної таємниці в перший рік роботи після призначення на посаду, а надалі – не рідше одного разу на 5 років.

5.4. До складу РСС можуть за необхідності входити підрозділи технічного захисту інформації. У разі потреби за погодженням з органом Служби безпеки України РСС може підпорядковуватися підрозділ, який здійснює пропускний режим.

5.5. Про подання завідувачем РСС заяви про звільнення з роботи за власним бажанням чи з інших підстав НКРЕКП завчасно інформує органи Служби безпеки України.

5.6. Відповідно до завдань, завідувач РСС НКРЕКП:

5.6.1. Розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх дотриманням під час проведення всіх видів робіт з матеріальними носіями секретної інформації.

5.6.2. Контролює виконання заходів щодо усунення причин та умов витоку секретної інформації.

5.6.3. Розробляє та подає на затвердження Голові Комісії інструкції, положення та інші організаційно-методичні документи, що регламентують діяльність, пов’язану  із забезпеченням режиму секретності в НКРЕКП.

5.6.4. Подає Голові Комісії на розгляд документи та кореспонденцію, що надходить на його адресу, а також пропозиції з питань удосконалення діяльності РСС НКРЕКП.

5.6.5. Забезпечує необхідні умови для роботи працівників РСС НКРЕКП і виконавців секретних робіт НКРЕКП.

5.6.6. Проводить інструктажі та здійснює попереджувально-профілактичні заходи щодо осіб, допущених до роботи з матеріальними носіями секретної інформації.

5.6.7. Погоджує проекти наказів Голови Комісії щодо призначення осіб на посади, включені до Номенклатури посад працівників, які підлягають оформленню на допуск та доступ до державної таємниці.

5.6.8. Погоджує режимно-секретні заходи структурних підрозділів НКРЕКП.

5.6.9. Порушує перед Головою Комісії питання щодо призначення службового розслідування за фактами розголошення секретної інформації або втрати матеріальних носіїв такої інформації, проводить в установленому порядку службові розслідування та вимагає від працівників пояснення щодо фактів розголошення ними секретної інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, а також інших порушень режиму секретності.

5.6.10. Організовує та забезпечує:

роботу РСС НКРЕКП згідно з перспективними і поточними планами, контроль за їх виконанням та подання звітів;

проведення заходів щодо недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;

підготовку документів для отримання або переоформлення НКРЕКП дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

контроль за дотриманням пропускного та внутрішньооб’єктового режиму;

роботу із секретного діловодства;

проведення обліку виїздів працівників НКРЕКП за межі України та здійснення відповідного інструктажу;

приймання заліків із знання працівниками вимог щодо захисту секретної інформації;

роботу щодо підвищення кваліфікації працівників РСС НКРЕКП, їх добору і розстановки, формування кадрового резерву підрозділу;

розробку та здійснення заходів щодо виявлення і закриття можливих каналів витоку секретної інформації, проведення аналітичної роботи з цих питань;

контроль за організацією та провадженням НКРЕКП міжнародної діяльності;

контроль за станом режиму секретності в НКРЕКП;

роботу з формування номенклатури посад працівників НКРЕКП, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, та оформлення документів на допуск працівників до цієї інформації.

5.6.11. Бере участь:

у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення режиму секретності в процесі зовнішньоекономічної діяльності НКРЕКП;

у розгляді проектів штатних структур і штатних розписів в частині, що стосується РСС НКРЕКП;

у розробці розгорнутого переліку відомостей, що становить державну таємницю, а також переліку посад, за якими посадовим особам, що їх займають, дається право надавати матеріальним носіям секретної інформації гриф секретності;

у здійсненні експертними комісіями заходів щодо забезпечення виконання державними експертами з питань таємниць своїх повноважень, узагальненні та аналізі пропозицій про віднесення відомостей до державної таємниці;

у знищення матеріальних носіїв секретної інформації.

5.6.12. Має право:

за дорученням Голови Комісії представляти його інтереси в інших підприємствах, установах, організаціях, державних органах, органах місцевого самоврядування з питань охорони державної таємниці;

вести в межах своїх повноважень ділове листування з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

проводити перевірку забезпечення режиму секретності в структурних підрозділах НКРЕКП, надавати пропозиції щодо вдосконалення роботи РСС НКРЕКП.

5.7. РСС НКРЕКП комплектується спеціалістами, яким надано допуск до державної таємниці із ступенем секретності “цілком таємно”, якщо характер виконуваних робіт не вимагає допуску до державної таємниці із ступенем секретності “особливої важливості”, які володіють відповідними діловими якостями, мають необхідні знання та досвід і здатні виконувати обов’язки, покладені на них згідно з цим Положенням.

Прийняття до РСС НКРЕКП тимчасових працівників не допускається.

5.8. Передача функцій РСС НКРЕКП будь-яким іншим структурним підрозділам або включення РСС до їх складу не допускається.

Покладати на РСС НКРЕКП ведення несекретного діловодства, а також інші види діяльності, що не пов’язані з охороною державної таємниці, забороняється.

У РСС НКРЕКП зберігаються усі документи, які стосуються охорони державної таємниці, незалежно від наявності грифа обмеження доступу.

 

6. Відповідальність

Працівники РСС НКРЕКП за порушення законодавства про державну таємницю несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

7. Взаємовідносини

7.1. У своїй діяльності РСС НКРЕКП взаємодіє з органами Служби безпеки України, Адміністрації Президента України та режимно-секретними органами центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, установ та організацій.

7.2. Під час виконання своїх завдань і функцій РСС НКРЕКП взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП, державними експертами з питань таємниць, постійно діючими технічними, експертними та іншими комісіями, отримує від них дані, необхідні для планування та організації забезпечення охорони державної таємниці.

7.3. РСС НКРЕКП звітує про стан забезпечення охорони державної таємниці перед Службою безпеки України та Адміністрацією Президента України.

 

Завідувач Режимно-секретного сектору                                            О.Церковна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.12.2014 № 12

 

Положення 

про Сектор внутрішнього аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1.Загальні положення

1.1. Сектор внутрішнього аудиту є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) і підпорядковується безпосередньо Голові Комісії;

1.2. Сектор у своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, актами та наказами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Положенням про Національну комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 715/2014 від 10.09.2014, Постановою Кабінету Міністрів України №1001 від 28.09.2011;

1.3. Метою діяльності сектору є:

- оцінка діяльності щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи;

- оцінка діяльності щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, аналіз формування доходів та витрат загального й спеціального фондів;

- оцінка діяльності щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном.

1.4. Робота сектору проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

 

2. Основні завдання.

2.1. До основних завдань сектору належить:

2.1.1 проведення внутрішніх аудитів в НКРЕКП та надання Голові Комісії за їх результатами об’єктивних і незалежних висновків;

2.1.2 надання рекомендацій для поліпшення функціонування системи внутрішнього контролю та удосконалення системи управління;

2.1.3 запобігання фактам незаконного та не результативного використання бюджетних коштів;

2.1.4 запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Комісії.

 

3. Функції

3.1. Сектор відповідно до покладених завдань:

3.1.1 планує, організовує та здійснює проведення внутрішнього аудиту в установленому порядку;

3.1.2 складає та веде базу динних про об’єкти внутрішнього аудиту, яка містить дані про об’єкти, забезпечує повноту і достовірність цих динних та їх оновлення;

3.1.3 сектор подає Голові Комісії аудиторські звіти, висновки, та рекомендації для прийняття управлінських рішень, а також проводить моніторинг виконання рекомендацій за результатами аудитів;

3.1.4  формує та подає двічі на рік  до Державної фінансової інспекції звіти про результати діяльності сектору внутрішнього аудиту;

3.1.5 проводить за дорученням Голови Комісії аналіз проектів наказів та інших документів пов’язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного  використання;

3.1.6 проводить оцінку:

- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

- ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у річних планах;

- ефективності планування і виконання бюджетних програм;

- стану збереження активів та інформації;

- стану управляння державним майном;

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

- ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Комісії.

3.1.7 співпрацює  з іншими підрозділами Комісії при вирішенні питань, що належать до діяльності підрозділу;

3.1.8 організовує  роботу з документами у відповідності з чинним законодавством, відповідають за збереження, передачу до архіву і знищення документів з питань внутрішнього аудиту;

3.1.9 сектор виконує інші функції за дорученням Голови Комісії відповідно до його компетенції.

 

4. Права.

4.1. Сектор має право:

4.1.1 одержувати від інших підрозділів інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

4.1.2 ініціювати перед Головою Комісії питання щодо надсилання запитів суб’єктам господарювання, учасникам цивільно-правових договорів з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів;

4.1.3 визначати цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, які необхідні для виконання службового завдання;

4.1.4 перевіряти фактичну наявність активів, відповідність облікових і звітних динних фактичному стану справ;

4.1.5 інформувати Голову Комісії про випадки перешкоджання співробітниками Комісії виконанню працівниками сектору професійних обов’язків;

4.1.6 працівники сектору мають право на підвищення службової кваліфікації в установах які організовують та проводять навчальні заходи з державного аудиту.

 

5. Керівництво

5.1. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду  і звільняється з посади наказом Голови Комісії, згідно з чинним законодавством;

5.2. Завідувач сектору підпорядковується і звітує безпосередньо Голові Комісії;

5.3. На посаду завідувача сектору призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стажем роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності;

5.4. Завідувач сектору організовує роботу та здійснює керівництво сектором і несе персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань;

5.5. У разі тривалої відсутності (відпустка, хвороба) завідувача сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст.

 

6. Відповідальність.

6.1. Завідувач та працівник сектору за невиконання або неналежне виконання покладених на них посадових обов’язків, порушення етики державного службовця та у інших випадках, визначених законом , несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

7. Взаємовідносини.

7.1. Сектор у своїй практичній роботі будує взаємини з іншими структурними підрозділами НКРЕКП на основі принципів ділового співробітництва, спрямованого на успішне виконання основних задач НКРЕКП, а також співпрацює з іншими державними органами виконавчої влади та Міністерствами.

 

Завідувач Сектору                                          Верес О.Г.

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)