UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Накази  /  2015 року  /  НКРЕКП, Наказ від 30.11.2015 № 319 "Про внесення змін до додатків до наказу НКРЕКП від 23 вересня 2014 року № 10-к"[Про розподіл функціональних обов’язків]


    документ
    втратив
    чинність

версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.12.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

30.11.2015                   № 319

 

Про внесення змін до додатків до наказу НКРЕКП від 23 вересня 2014 року № 10-к

 

Відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, з метою забезпечення ефективної діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НАКАЗУЮ:

 

1. Додатки 1 та 2 до наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 вересня 2014 року № 10-к «Про розподіл функціональних обов’язків» викласти в новій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Комісії                                    Д.Вовк

 

Додаток 1

до наказу НКРЕКП

23.09.2014 № 10-к

(у редакції наказу НКРЕКП

30.11.2015 319)

 

РОЗПОДІЛ

функціональних обов'язків між Головою та Членами Комісії

 

1. Голова Комісії:

очолює систему НКРЕКП;

спрямовує та координує діяльність НКРЕКП на виконання завдань, визначених Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та іншими нормативно-правовими актами щодо забезпечення реалізації державної політики у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі.

1.1. Голова Комісії забезпечує:

представництво НКРЕКП у відносинах з органами державної влади, установами та організаціями в Україні та за її межами;

планування діяльності НКРЕКП у сферах енергетики та комунальних послуг;

організацію правової роботи НКРЕКП;

реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;

виконання завдань з мобілізаційної підготовки і реалізацію державної політики з питань цивільної оборони (цивільного захисту);

в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням в апараті НКРЕКП, її структурних підрозділах на територіях;

захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі.

1.2. Голова Комісії безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності;

Управління роботи з персоналом;

Режимно-секретного сектору;

Сектору внутрішнього аудиту;

радників Голови;

помічників Голови;

головного спеціаліста із питань запобігання та виявлення корупції;

головного спеціаліста із питань мобілізаційної роботи.

 

2. Члени Комісії спрямовують свою діяльність на вирішення завдань з:

2.1 державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ), нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів;

2.2 збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів і держави;

2.3 забезпечення прозорості і відкритості діяльності на ринках природних монополій та на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення;

2.4 сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва і постачання електричної та теплової енергії, на ринку природного газу, а також перероблення побутових відходів;

2.5 забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін;

2.6 сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

2.7 забезпечення самоокупності діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;

2.8 захисту прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі;

2.9 забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії;

2.10 обмеження впливу суб'єктів природних монополій на державну політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей.

Члени Комісії у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

3. Член Комісії Голляк Юрій Борисович:

3.1. забезпечує участь Комісії у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринку природного газу, нафти та нафтопродуктів;

3.2 організовує роботу Комісії з питань:

регулювання платіжно-розрахункових операцій на ринку природного газу відповідно до законодавства;

розробки та затвердження порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів;

здійснення заходів щодо обмеження впливу суб’єктів природних монополій на державну політику з метою забезпечення ефективного функціонування ринку природного газу;

здійснення моніторингу передбаченого Законом України «Про ринок природного газу»;

забезпечення створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури ринку природного газу;

організацію схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання на ринку природного газу, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;

визначення ступеню кваліфікації споживачів природного газу;

розгляду звернень споживачів та надання роз'яснень з питань проведення цінової і тарифної політики на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів;

регуляторної діяльності та адаптації законодавства України у нафтогазовій галузі до законодавства Європейського Союзу;

взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються регулювання ринку природного газу та належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проектів міжнародних договорів України;

установлення:

тарифів на транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ магістральними та розподільними трубопроводами;

тарифів на постачання, закачування, зберігання та відбір природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

тарифів на транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку;

алгоритму розподілу коштів постачальників природного газу, на яких відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» покладено виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів;

розробки:

порядків (методик) формування тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів;

правил для постачальника «останньої надії» як частини правил постачання природного газу, у тому числі правил для визначення ціни природного газу, що постачається таким постачальником, відповідно до Закону України «Про ринок природного газу»;

кодексів газотранспортних систем, кодексу газорозподільних систем, кодексів газосховищ та кодексу установки LNG;

правил балансування як частини кодексу відповідної газотранспортної системи (у тому числі методології визначення платежів, пов’язаних із балансуванням), що мають бути справедливими, недискримінаційними, обумовленими об’єктивними чинниками та такими, що створюють економічні стимули для балансування обсягів закачування і відбору природного газу самими замовниками;

правил постачання природного газу;

правил розподілу потужності та врегулювання перевантажень транскордонних газопроводів як частини кодексу газотранспортної системи;

порядку формування інвестиційних програм;

нормативно-правових актів з питань відшкодування збитків внаслідок порушення Правил надання населенню послуг із газопостачання;

3.3 спрямовує, координує та контролює діяльність:

Департаменту регулювання відносин у нафтогазовій сфері.

 

4. Член Комісії Євдокімов Володимир Анатолійович:

4.1. забезпечує діяльність Комісії у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сферах функціонування ринку електричної енергії і перероблення та захоронення побутових відходів, із стратегічного, поточного планування розвитку системи державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках;

4.2. організовує роботу Комісії з питань:

сприяння ефективному функціонуванню ринку електричної енергії на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

регулювання платіжно-розрахункових відносин на ринку електричної енергії;

встановлення алгоритму оптового ринку електричної енергії;

визначення умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

погодження в межах повноважень договору між членами оптового ринку електричної енергії та додатків до нього;

сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва та постачання електричної енергії;

розгляду звернень та надання роз'яснень з питань функціонування ринку електричної енергії;

адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу;

координації та організації роботи з питань економічного аналізу та прогнозування на ринку електроенергетики та у сфері перероблення та захоронення побутових відходів;

взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проектів міжнародних договорів України;

організації проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до компетенції НКРЕКП;

здійснення заходів щодо обмеження впливу суб’єктів природних монополій на державну політику з метою забезпечення ефективного функціонування сфери захоронення побутових відходів;

 розгляду звернень споживачів та надання роз'яснень з питань проведення цінової і тарифної політики у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

підготовки щорічного звіту про результати діяльності НКРЕКП та оприлюднення його на веб-сайті НКРЕКП;

співпраці з Координаційним центром із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії України;

розробки:

порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

алгоритму розподілу коштів на ринку електричної енергії;

нормативно-правових актів з питань реалізації положень Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»;

нормативно-правових актів з питань визначення показників надійності та комерційної якості надання послуг суб’єктами природних монополій;

4.3 спрямовує, координує та контролює діяльність:

Департаменту стратегічного розвитку та планування;

Управління енергоринку;

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами.

 

5. Член Комісії Машляківський Руслан Леонідович:

5.1 забезпечує діяльність Комісії у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення;

5.2 організовує роботу Комісії з питань:

регулювання платіжно-розрахункових операцій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення відповідно до законодавства;

встановлення тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

організації схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;

здійснення заходів щодо обмеження впливу суб’єктів природних монополій на державну політику з метою забезпечення ефективного функціонування сфер транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання і водовідведення;

визначення умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва та постачання теплової енергії;

розгляду звернень та надання роз'яснень з питань проведення цінової і тарифної політики у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення;

визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для суб'єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

забезпечення створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури у сфері комунальних послуг;

взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються сфер теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проектів міжнародних договорів України;

розробки:

порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення;

порядків формування інвестиційних програм;

правил користування тепловою енергією та типових форм договорів;

реєстру нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію;

5.3 очолює Експертно-технічну комісію НКРЕКП;

5.4 спрямовує, координує та контролює діяльність:

Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання;

Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

 

6. Член Комісії Морозова Вікторія Іванівна:

6.1 забезпечує діяльність Комісії з узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Комісії та вдосконалення законодавства у сферах енергетики, комунальних послуг та нафтогазового комплексу;

6.2 організовує роботу Комісії з питань:

розгляду звернень споживачів та надання роз'яснень з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП;

формування та забезпечення реалізації єдиної державної правової політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;

співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) з питань захисту прав споживачів;

взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, а також участі у підготовці проектів міжнародних договорів України;

регуляторної діяльності та реалізації державної правової політики з адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу;

захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії;

захисту інтересів держави, споживачів, суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках з підстав, передбачених законодавством, у судових органах;

сприяння ефективному функціонуванню роздрібного ринку електричної енергії на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

співпраці з Верховною Радою України;

розробки:

правил користування електричною енергією та типових форм договорів;

плану діяльності НКРЕКП з підготовки проектів регуляторних актів;

6.3 спрямовує, координує та контролює діяльність:

Юридичного департаменту;

Управління роздрібного ринку електричної енергії.

 

7. Член Комісії Тарасюк Валерій Володимирович:

7.1 забезпечує діяльність Комісії з державного регулювання в частині ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та у нафтогазовому комплексі та здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

7.2 організовує роботу Комісії з питань:

ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та у нафтогазовому комплексі відповідно до вимог чинного законодавства;

формування та ведення реєстрів суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕКП, об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій);

розробки:

інструкції про порядок видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання;

ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та у нафтогазовому комплексі (далі - ліцензійні умови);

порядки контролю за дотриманням ліцензійних умов;

здійснення контроль за:

додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів і які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках;

виконанням суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;

здійснення заходів щодо запобігання порушення ліцензіатами ліцензійних умов;

7.3 очолює комісію по нагородженню заохочувальними відзнаками;

7.4 очолює Тендерний комітет НКРЕКП.

7.5 спрямовує, координує та контролює діяльність:

Департаменту ліцензійного контролю;

Управління ліцензування;

структурних підрозділів НКРЕКП на територіях.

 

8. Член Комісії Циганенко Борис Володимирович:

8.1 забезпечує діяльність Комісії у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сферах електроенергетики та теплопостачання.

8.2 організовує роботу Комісії з питань:

розробки порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики та теплопостачання;

визначення умов, за яких суб'єктам господарської діяльності дозволяється провадити діяльність без ліцензій та умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії;

організації схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;

розроблення:

порядку формування інвестиційних програм;

нормативно-правових актів з питань приєднання, розрахунку плати за приєднання та фінансування послуг з приєднання;

установлення:

тарифів на електричну енергію, її виробництво, передачу (розподіл) та постачання;

тарифів на електричну та теплову енергію для ліцензіатів з виробництва електричної енергії, зокрема тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ГЕС, ГАЕС, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

сприяння ефективному функціонуванню ринку електричної енергії на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

визначення критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги;

установлення економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії;

сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва електричної та теплової енергії;

 розгляду звернень та надання роз'яснень з питань проведення цінової і тарифної політики у сферах електроенергетики та теплопостачання в межах компетенції;

взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються тарифної та інвестиційної політики у сфері енергетики та належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проектів міжнародних договорів України;

8.3 спрямовує, координує та контролює діяльність:

Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики.

 

9. Керівник апарату Христюк Сергій Володимирович:

9.1. організовує роботу Комісії з питань:

забезпечення, у межах фінансування НКРЕКП, створення належних умов та матеріально-технічного забезпечення для виконання працівниками НКРЕКП своїх службових обов’язків;

організації діяльності з господарського обслуговування приміщення НКРЕКП, утримання його в належному стані відповідно до санітарних норм і правил та дотримання техніки безпеки;

координації роботи з підготовки пропозицій до бюджетного запиту НКРЕКП в частині матеріально-технічного забезпечення, заходів щодо здійснення державних закупівель, підготовки проектів угод щодо матеріально-технічного функціонування НКРЕКП, транспортного забезпечення;

організації комп’ютерного забезпечення та нормативного забезпечення автоматизованих систем обліку та технічного захисту інформації;

розвитку та належного функціонування системи документообігу в НКРЕКП;

організації проведення засідань НКРЕКП, консультативних та інших дорадчих органів;

координації роботи з підготовки рішень НКРЕКП;

організації та контролю за здійсненням заходів щодо проведення експертизи цінності документів, які розробляються та зберігаються в НКРЕКП, та внесення пропозицій щодо їх знищення, передачі до державного архіву;

здійснення заходів щодо налагодження діалогу з громадськістю, організації прийому громадян, забезпечення захисту персональних даних;

доступу до публічної інформації;

організації роботи щодо підтримки офіційного веб-сайту НКРЕКП та його наповнення і технічного супроводження, оприлюднення інформації, що стосується діяльності НКРЕКП;

організації роботи та контролю за виконанням законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, а також дотримання виконавської дисципліни в НКРЕКП;

координації роботи щодо своєчасного розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної влади, правоохоронних органів, запитів на публічну інформацію, доручень Голови та членів НКРЕКП.

очолює Експертну комісію з визначення цінностей документів НКРЕКП;

9.2. спрямовує, координує та контролює діяльність:

Управління документального забезпечення;

Управління інформаційних технологій;

Управління справами;

Відділу інформації та комунікацій з громадськістю;

Сектору контролю за виконавською дисципліною.

 

Додаток 2

до наказу НКРЕКП

23.09.2014 № 10-к

(у редакції наказу НКРЕКП

30.11.2015 319)

 

Порядок взаємозаміщення членів Комісії

 

 

У разі відсутності Члена Комісії:

 

його обов’язки виконує Член Комісії:

 

Голляк Ю.Б.

 

 

Євдокімов В.А.

 

Євдокімов В.А.

 

 

Машляківський Р.Л.

 

Машляківський Р.Л.

 

 

Циганенко Б.В.

 

Морозова В.І.

 

 

Тарасюк В.В.

 

Тарасюк В.В.

 

 

Морозова В.І.

 

Циганенко Б.В.

 

 

Євдокімов В.А.

 

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)