UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Накази  /  2015 року  /  НКРЕКП, Наказ від 09.04.2015 № 108 "Про утворення Консультативно-експертної ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"


    документ
    втратив
    чинність

версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.04.2015

(Наказ втратив чинність на підставі

наказу НКРЕКП від 28.12.2015 337) 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

09.04.2015                   № 108

Київ

 

Про утворення Консультативно-експертної ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Відповідно до статті 161 Закону України «Про природні монополії» та пунктів 6 і 14 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, для науково-методичного та інформаційного забезпечення діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також з метою збалансування інтересів суб’єктів природних монополій, суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, споживачів товарів і послуг та представників громадськості НАКАЗУЮ:

 

1. Утворити Консультативно-експертну раду при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2. Затвердити Положення про Консультативно-експертну раду при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (додається).

3. Керівникам структурних підрозділів в тижневий термін надати начальнику відділу інформації та комунікацій з громадськістю Слободянюку І.П. конкретні пропозиції щодо кандидатур до складу Консультативно-експертної ради.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Комісії Геруса А.М.

 

В.о. Голови Комісії                                          Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

09.04.2015108

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Консультативно-експертну раду при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Консультативно-експертна рада при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Консультативно-експертна рада, рада), є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним відповідно до статті 161 Закону України «Про природні монополії» та пунктів 6 і 14 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, з метою налагодження ефективної взаємодії НКРЕКП з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, науково-методичного та інформаційного забезпечення діяльності Комісії.

Консультативно-експертна рада утворюється з числа висококваліфікованих фахівців, експертів, представників громадських організацій та об’єднань, що професійно займаються проблематикою електроенергетичної, газової та комунальних сфер діяльності.

2. Консультативно-експертна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, дотримуючись принципів добровільності, рівності її членів, законності, відкритості, гласності, соціальної справедливості та забезпечення контролю суспільства за виконанням НКРЕКП своїх повноважень.

3. У своїй роботі Консультативно-експертна рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Основними напрямами діяльності Консультативно-експертної ради є:

розгляд та надання пропозицій чи консультацій з пріоритетних напрямів розвитку у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ, транспортування нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів;

надання пропозицій до щорічного Плану проведення консультацій з громадськістю в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та участь у цих заходах;

сприяння проведенню єдиної науково обґрунтованої політики у зазначених сферах діяльності, спрямованих на досягнення науково-технічного прогресу, підвищення технічного рівня виробництва та якості продукції (послуг), впровадження нових високоефективних методик, розробок і винаходів;

попередній розгляд, консультації з громадськістю, публічне обговорення (у разі необхідності) проектів нормативно-правових актів НКРЕКП;

надання НКРЕКП та його підрозділам експертно-аналітичної підтримки в їх роботі;

забезпечення належних партнерських відносин між НКРЕКП та інститутами громадянського суспільства;

інформування громадськості та керівництва НКРЕКП про результати роботи ради.

5. Консультативно-експертна рада формується у складі голови ради, його заступника, секретаря, керівників профільних структурних підрозділів НКРЕКП, науковців, представників (експертів) громадських організацій та об’єднань, що професійно займаються проблематикою електроенергетичної, газової та комунальних сфер діяльності, а також представників міжнародних організацій (за їх згодою).

6. Консультативно-експертну раду очолює голова, який призначається Головою Комісії з числа членів НКРЕКП.

7. Функції секретаря ради виконує працівник відділу інформації та комунікацій з громадськістю.

8. Персональний склад Консультативно-експертної ради затверджується наказом Голови НКРЕКП.

9. Виключення зі складу Ради здійснюється за рішенням Голови НКРЕКП на підставі заяви особи або за поданням голови ради у зв'язку із невиконанням особою обов'язків відповідно до цього Положення.

10. Голова ради керує її роботою відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що підлягають розгляду на засіданнях Консультативно-експертної ради, порядок розроблення та реалізації її висновків та рекомендацій, дає доручення секретареві, заступнику та членам ради. У разі відсутності обов'язки голови ради виконує його заступник.

11. Члени ради беруть участь у підготовці та прийнятті рішень Консультативно-експертної ради, у заходах, що нею проводяться, у вивченні питань, що підлягають розгляду на засіданнях ради, у розробленні та обговоренні відповідних висновків, пропозицій та рекомендацій. За дорученням голови ради, його заступника члени ради готують письмові висновки з окремих питань.

12. Основною формою діяльності ради є засідання, що скликаються в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. До засідання членам ради надсилаються електронною поштою порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню.

13. Засідання ради веде голова або за його дорученням заступник.

14. На засіданнях Консультативно-експертної ради забезпечується всебічне обговорення питань, що розглядаються.

15. Плани роботи Консультативно-експертної ради затверджуються на її засіданнях.

16. За результатами виконання покладених на неї завдань Консультативно-експертна рада приймає рішення - мотивовані висновки, пропозиції та рекомендації. Рішення ради носять рекомендаційний характер та використовуються в роботі структурних підрозділів НКРЕКП.

21. Робота ради висвітлюється на веб-сайті НКРЕКП та/або засобах масової інформації.

 

Начальник відділу інформації

та комунікацій з громадськістю                                                І.Слободянюк

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)